Surinaamse klucht

NDP KLUCHT MET EEN MESSI SCENARIO VIA DE PRINS AAN DE KONING. DL 2.

6 augustus 2020 6:09 am

Bron: afbeelding/cartoon: Dagblad Suriname.

De klucht neemt een aanvang met de beroemde uitspraak van Messi op 21 mei 2019 in het dagblad de Ware Tijd: . “Wanneer de coach vijf
minuten voor de tijd een nieuwe speler inzet, wordt verwacht dat die “fresh air” inbrengt.
We kunnen onze rol als zodanig beschrijven”, aldus Andre Misiekaba.

De oude hoofdmatador en clubeigenaar Tralala, die ook een goede schaker is begint zijn klucht in elkaar te flansen na een zware degradatie uit de hoofdklasse. En koning Marwina ziet de moves en roept tot hem: “hey skop die bal no, dan lai ik ze”. En de show kon nu echt beginnen.

NDP TRUCJE MET MOU SCENARIO OP 26 MEI TUSSEN DE KEIZER, DE KONING EN DE HOOFDMATADOR. DL 1.

6 augustus 2020 6:09 am

De strategie om het hoogste ambt te bekleden ging gepaard met de tactiek van de schildpad. De keizer ging aan tafel met de koning en de Hoofdmatador met in het achterhoofd de tactiek van de rijsthalm. Gaan liggen wanneer er storm is en pas opstaan als de storm voorbij is. Want de koning en de hoofdmatador konden alsnog roet in het eten van de keizer gooien.