DE GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME

In artikel 74 van de grondwet staat dat DNA tot taak heeft het nemen van het besluit tot het tussentijds doen aftreden van de president. Het probleem is echter dat indien het afzetten van de president door de Nationale Assemblee in meerderheid genomen wordt, er het probleem is van de practische uitvoering van dit besluit. Dit, omdat de president pas president af is door het ambtsketen over te dragen aan de opvolger. En dat is dus onmogelijk het geval. De opvolger kan pas na de verkiezingen van 25 mei en de dan gekozen president bij meerderheid in de Nationale Assemblee plaats vinden.
Dat is het dilemma van onze grondwet, de president kan pas op 13 augustus formeel zijn ambt overdragen aan zijn opvolger.

GRONDWET
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME
PREAMBULE
WIJ, HET VOLK VAN SURINAME,
geïnspireerd door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van de
Allerhoogste en geleid door de eeuwenlange strijd van ons volk tegen het
kolonialisme, welke werd beëindigd met de vestiging van de Republiek
Suriname op 25 november 1975,

DE GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME Meer lezen »