Rechtspraak

DAGVAARDING VEROORDEELDE VERDACHTE BOUTERSE

31-12-2019
Het bewijs dat de rechtsstaat recht overeind staat ondanks de juridische onzinnigheid dat een moordvonnis een politieke wending kan krijgen vanwege een politiek ingesteld Constitutioneel Hof. De amnestiewet is door de politiek ingesteld en wat zij daarmee verder doet is niet de zorg van de onafhankelijke rechterlijke macht. De politiek heeft een gedrocht gemaakt die zij maar zelf moet zien te bezweren. Het prerogatief van het Hof van Justitie om de amnestiewet in het ene geval van de lopende rechtszaak buiten werking te stellen staat buiten kijf.

HET VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD NADER BELICHT

17-12-2019
Om de diepgang van het vonnis van van de Krijgsraad van 29 november verder te belichten, is dit artikel van de hand van Ybo Buruma, onontbeerlijk. Er wordt door de aanhangers van de verdachte veroordeelde president alles gedaan om de rechtswetenschap te betwisten inzake de veroordeling van de zittende president. Ybo Buruma laat hierop zijn licht schijnen