politieke analyses

ONZE BEVRIJDINGSSTRIJD EN ONZE EMANCIPATIE ZIJN TWEE KANTEN VAN EEN MEDAILLE

LET OP!!! De foto is GEMANIPULEERD !!! Maar de ABOP heeft zelf aangekondigd met Misiekaba te willen praten om in 2025 het Presidentschap voor de Marrons binnen te halen. En zo wordt het beleid van Santhoki subtiel ondermijnt.

23 juli 2020 2:50 pm

In mijn artikel nr 13 op deze blog heb ik gesteld dat de bevrijdingsstrijd plaats vindt onder leiding van President Santhoki. Hiermee heb ik duidelijk het onderscheid gemaakt tussen de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen in Suriname. De ABOP leider Ronnie Brunswijk heeft gemeend deze emancipatorische achterstand hoogst persoonlijk te moeten invullen in twee hoge staatsambten, namenlijk eerst als DNA VOORZITTER en direct twee weken hierna als VICE-PRESIDENT van de Republiek Suriname. Met deze daad heeft Ronnie Brunswijk de BEVRIJDINGSSTRIJD van de eigen Marron gemeenschap en dat van ons land als EENHEIDSSTAAT verraden en in handen gelegd van de VHP leider Chandrikapersad Santhoki.

OORZAKELIJK VERBAND NDP EN ABOP LEIDERS MBT SECTARISCHE MACHT. HET MODERN VHP LEIDERSCHAP VERSUS OUDE POLITIEKE DENKEN

5 juli 2020 8:50 am

Een Surinaams spreekwoord zegt: “owru gwenti fu todo na kras-krasi ( een vos verliest zijn haren maar niet zijn streken). Is het niet linksom dan maar rechtsom, maar Bouterse en Brunswijk laten elkaar niet los. De oude militaire strijdmakkers hebben dezelfde belangen, zitten in hetzelfde schuitje van A zeggen en B doen. Van de regen in de drup met de verkiezing van Ronnie Brunswijk in een van de drie organen van de Staat, het hoogste college van het volk, de DNA ( de natonale Assemblee)is een persoonlijke beleving van een MARRON jongen.Tot daaraantoe een historisch gebeuren. Maar gaan voor het Vice-Presidentschap is niet alleen een belediging aan ons volk, het vooropstellen van het eigen belang, maar ook de coalitie partners zwaar onder druk zetten en provoceren. Wat is hiervan de reden? Waarom doet Brunswijk wat hij doet?

NEP-SOCIALISTEN, BOUTISME & DE WITTE MAN IN KORTE-BROEK-SYNDROOM

Foto en tekst afkomstig van AMZAD ABDUL(NDP fractieleider in DNA)

30 mei 2020 2:56 pm

De denkwijze van de verstokte aanhangers van Desi Bouterse dat ons volk 40 jaren tergt, zit volkomen vast in de verwerking van hun verlies van de verkiezingen. De meest waanzinnige analyses worden gemaakt en dat is precies de reden dat het volk zich heeft weten bevrijden van dit soort denkers die alle realiteitszin hebben verloren en verstikt zijn in vastgeroeste onwetenschappelijke en rascistische ideeen. De zogenaamde socialisten die ook Desi Bouterse compleet hebben gebrainwashed hebben van het volk een koekje van eigen deeg gehad op 25 mei 2020.

VADERLANDSLIEFDE & STRATEGIE VERSUS EGOISME & ZELFVERHEERLIJKING!!. SURINAMERS HEBBEN SLIM GESTEMD. HET ” HOI-POLLOI-PATRONAGE-TIJDPERK” MOET BEËINDIGD WORDEN!!

27 mei 2020 9:00 am

Volharding van de jonge activisten in hun eigen ego en het niet goed kunnen plaatsen en analyseren van feiten, heeft gemaakt dat het volk met hen heeft afgerekend. De zelfingenomenheid van de jonge activisten en hun overschatting van hun kennis en kunde is het product van hun eigen teelt. Politiek heeft deze groep een veel te hoge dunk van zichzelf en is zij zeer zwak om mee te draaien in de nationale en internationale politiek voering. Politiek is geen gok spel maar een pure wetenschap.

DE “STEM SLIM” BEWEGING ALS POLITIEKE DOORBRAAK VERSUS DE ZOGENAAMDE JONGE PROGRESSIEVEN

25 mei 2020 12:11 pm

WAT JE OOK WIL MET JE NIEUWE PARTIJ, LEER EERST SAMENWERKEN MET ELKAAR ANDERS SOSO ROMMEL (Paul Middellijn
20 mei 2020)

Met deze uitspraak van Paul Middellijn wordt mijn analyse ondersteunt dat de jonge activisten in feite niets anders doen dan de oude politiek waarop zij zo afgeven. Het gebrek aan strategisch leren denken wreekt zich en vergroot de kans op de overwinning van de dictatuur van Bouterse.

PATRONAGE, FRAUDE EN CORRUPTIE EN OP HET EIND DE BEDRIEGERS BEDROGEN

25 mei 2020 10:28 am

Jennifer van Dijk-Silos is persoonlijk aangevallen. Maar de grote stommiteit is dat zij vanuit eigen NDP kringen is aangevallen nu zij voorzitter is van het OKB en notabene enkele dagen voor de verkiezingen. De Guru van Desi Bouterse die hem de “kiekeboe-truc” leerde om zich te verschuilen achter ambten, organen en instituten, wordt door deze zelfde leerling aangevallen. En wat doet Jennifer van Dijk-Silos? Die verschuilt zich nu achter het instituut van het OKB. En zelf stelt zij het instituut van de President aan de kaak en het ambt van President van waaruit de aanval is gekomen. Een persoonlijke aanval van Eugene van der San op de persoon van Dijk- Silos wordt door de aangevallene gepareerd achter een instituut OKB en Directeur Kabinet President en President terwijl PERSONEN HET MET ELKAAR AAN DE STOK HEBBEN.

DIRECTEUR KABINET EN DE CLAN HEBBEN HET VERPRUTST VOOR HUN BAAS

18 mei 2020 9:42 am

Eugene van der San himself, springt op de politieke barricade, terwijl hij altijd beweert heeft niet met politiek te bemoeien. Maar hij heeft er toen nooit bijgezegd dat hij ras NDP-er is, eigenlijk een die-harde Boutist. Compleet met NDP propaganda vlaggen is de nieuwe Highway daags na de opening gevierd door de NDP. De partijvoorzitter Desi Bouterse schitterde van afwezigheid. De heer directeur van der San is niet in ambtelijke functie dus kan hij nu doe en laten wat hij wil en het zo politiek opnemen tegen de clan die de baas in een zeer penibele situatie hebben gebracht, namelijk het verliezen van de verkiezingen van 25 mei 2020. Demonstratief de minister van Financieen Gilmore Hoefrdraad in VOL PAARS NDP TENEU in de voorhoede. De first Lady Ingrid Bouterse die al vanaf de terugkeer van de President uit China op 30 november 2019 na het vonnis van 29 november 2019 er alles aan doet om het persoonlijk voor haar echtgenoot op te nemen. Bouterse is persoonlijk verzwakt, zijn Presidentschap staat op het spel terwijl de minister van Financieen Gilmore Hoefdraad een strafrechtelijk onderzoek met eventueel een vonnis boven het hoofd hangt. Dus all hands on deck en wordt zelfs een aangelegde Highway aangegrepen om NDP propaganda mee te maken.

BEVRIJDING ZIT IN DE MIND-SHIFT. BUT FIRST THINGS FIRST.

13 mei 2020 5:31 am

Nuancering is vereist, want omstandigheden zijn nooit dezelfde. Wat voor A geldt hoeft nog niet hetzelfde voor situatie B te gelden. Met andere woorden, het is zeer slim om in bijvoorbeeld situatie B een totale natie op te roepen om slim te stemmen tegen structurele uitbuiting en onderdrukking. Terwijl in situatie A het dom kan zijn om bij afwezigheid van uitbuiting en onderdrukking blindelings tegen iets te stemmen maar juist voor iets. Politieke partijen slaan de plank mis als zij deze nuances niet kunnen maken.
En zeker wanneer deze politieke partijen ook zelf in de rij staan om elkaar allemaal weer te verdringen om een plekje in de Nationale Assemblee of een ministers post te veroveren. Lood om oud ijzer wedijvert met elkaar terwijl de mind-shift uitblijft en de zogenaamde critici de goede zaak juist torpederen en wederom een bres slaan in de eenheid tegen het kwade. Waarom vinden Surinamers het toch zo moeilijk een eenheid te vormen??

STAATSTERREUR, BOUTERSE VERPAND LAND EN VOLK.

6 mei 2020 8:07 am

Nu de Amerikanen een onderzoek gelasten naar het bedrog van de minister van Financieën Gilmore Hoefdraad inzake het dubbel verpanden van royalty’s van Staatsolie en I AM GOLD aan OPPENHEIMER in ruil voor een lening, is Suriname beland in de positie van een Staat die bedrog niet schuwt. Op onrechtmatige wijze aan geld komen valt onder diefstal. De strafwet zal nationaal en nu dus ook internationaal moeten worden toegepast op de minister van Financieën als directe verantwoordelijke voor het tekenen van de overeenkomst. Maar de staat Suriname zal de aanklacht aan haar broek krijgen omdat de President de hoofdverantwoordelijke is en de staat binnen en buitenrechtelijk vertegenwoordigd. De coalitie in de Nationale Assemblee kan vanwege haar patronage diensten niet anders dan het bedrog te sanctioneren en een oorlog te starten tegen de rechterlijke instantie die de minister strafrechtelijk wil vervolgen.
De covid-19 pandemie is hard aangegrepen om de terreur ingang te doen vinden.