DE ABOP HELICOPTER BOYS. MACHTSVERTOON, HISTORISCHE KORTZICHTIGHEID EN DORPS DENKEN.

20 juli 2020 12:50 pm

De body language , gekleed als de prins van Marowijne, heeft het bestuurslid Joel Martinus alias Bordeaux en artiesten naam Money Hond, een zeer duidelijke statement neergezet. Als er een prins is, dan is er ook een koning. En de prins van Marowijne stond naast de koning van Marowijne, zijn leider Ronnie Brunswijk. Met de gift aan de President en de Vice-President, een cadeau van 100 gram puur goud, is de toon gezet door de ABOP.