Nationale politiek

BRUNSWIJK TART DE RECHTSSTAAT IN DE KWESTIE ADHIN MET ZIJN POLITIEKE INMENGING IN RECHTSZAKEN.

21 november 2020 8:29 am

Al heeft de Rechter commissaris geoordeelt dat er sprake is van een ambtsmisdrijf, dan nog hoort de vice-president Ronnie Brunswijk zijn kaken op elkaar te houden, in plaats van nog meer verwarring te zaaien en olie op het vuur te gooien.

De NDP heeft Brunswijk in een scenario bedacht inzake verneiling en verdwijning van dure apparatuur op het kabinet van de vice-president. De zaak Adhin als gewezen vice-president begint niet toevallig bij Brunswijk als huidige vice-president. Waarom gebeurde alles op het kabinet van de vice-president en niet op het kabinet van de president?

VAN PATRONAGE DEMOCRATIE MET VELE NETWERKEN NAAR EEN VOLWASSEN KWALITATIEVE DEMOCRATIE

Auteur: Angela Fernald

Suriname maakt een moeilijke overgang in denken. Een denken van patronage-regelarij die uitmondde in een onbeteugelde corruptie door vriendjespolitiek. Maar wat nog veel erger is, is dat er een denken heeft postgevat dat democratie ook inhoudt dat het verleden van de persoon niet alleen een dikke rol speelt, maar dat dat verleden zelfs als het een crimineel verleden is een dikke pro is voor de persoon zolang er stemmen op hem zijn uitgebracht.

MENTALITEIT VAN DE “NDP” BLAKA MAN: POTVERTEREN IPV INVESTEREN, HERSTELBETALINGEN EN ROOFKAPITALISME

Het profiteren van andermans werk en zelf de kantjes ervan aflopen, schijnt eerder deugd te zijn bij de oude garde van link-socialistische blaka mans. Armand Zunder is hier een goed voorbeeld van. Maar ook Ronald Hooghart van de CLO zijn handlangers van de NDP denkwijze. Op allerlei slinkse manieren probeert Desi Bouterse via stromannen weer in het machtscentrum te komen.

INHEEMSEN, MARRONS, HET BINNENLAND & DE REGERING

Dat Brunswijk zichzelf benoemd heeft tot de koning van Marowijne betekent niet dat hij ook de koning van het binnenland is. Integendeel, vele Marrons lusten hem niet. Hoezeer Ronnie Brunswijk ook met zijn afrikaanse kledingstijl probeert te imponeren, zijn gedrag blijft een groot probleem. De uitspraak van Jack London is hier goed van toepassing, namelijk ” DE WILDERNIS BLIJFT DE WILDERNIS ZOALS MOEDERS MOEDERS BLIJVEN!

ONS VOLKSLIED LEIDT MAAR NIET TOT VERBONDENHEID.

15 september 2020 8:37 pm

Uit volle borst zingen van ons volkslied is blijkbaar niet genoeg voor nationale binding. Wij beleven niet de vrijheid, de democratie en de nationale binding. De tolerantie jegens elkaar vertoont barsten. Het rascisme doemt op in ons land. Scheidslijnen in onze afkomst tekenen zich duidelijk af.

DE STRATEGIE VAN EEN STAATSMAN T.O.V. ZIJN VICE PRESIDENT! ECHTER, HOE BRAVER DE INTELLECTUELEN, HOE SLIMMER DE CRIMINELEN.!!

Als critici moeten wij begrijpen dat een staatshoofd luistert naar kritieken die hij meeneemt in het nationale beleid. Een staatshoofd echter kan niet klakkeloos doen wat er aan kritieken leeft in de samenleving. Kritieken worden gevoed en die kritieken die eerlijk zijn neemt het staatshoofd absoluut ter harte, want dit maakt hem tot staatsman. Het is zeer gemakkelijk om mensen van je af te stoten, je gal te spugen op personen. Maar het is veel moeilijker te ontdekken wie een hart heeft en wie niet en welk hart gered kan worden van verderf. Met andere woorden, er is een wezenlijk verschil tussen Ronnie Brunswijk en Desi Bouterse. Brunswijk, heeft, zoals ik al in mijn eerder artikelen beschreef, volgens mij wel het hart op de juiste plek. Bouterse is de kwade genius, het venijn, de kunu die Suriname tot de rand van de afgrond heeft gebracht.

DESI BOUTERSE DE GROOTSTE BANGERIK, SPLIJTZWAM EN ANALYTISCHE ONBENUL.

30 augustus 2020 9:10 am

Desi Bouterse heeft grote angst voor Nederland. Dat is begrijpelijk vanwege zijn drugs vonnis. Maar nu de huidige President Chandrikapersad Santhoki aan het roer is, wordt de ex-President Bouterse steeds banger. En niet alleen Bouterse. Ook Ronnie Brunswijk, de vice-President die zo trots is als een aap dat hij het zover geschopt heeft zonder een noemenswaardige schoolopleiding, loopt op eieren. Brunswijk en Bouterse zijn daarom in de aanval tegen de huidige President. De troef die zij hiervoor op tafel leggen is RASCISME en desnoods een broederstrijd met een andere onderlaag als in 1986. De tegenstelling “koeli – blakamang/marron” is van stal gehaald door Ronnie Brunswijk en wordt flink opgeklopt door Bouterse.

HET IS ZOVER! FAMILY & FRIENDS OF WEL VHP LOOD OM OUD ABOP/PL-NDP IJZER.

22 augustus 2020 5:30 am

Het duivelse dilemma van President Santhoki is angst voor de waarheid! Dit is zijn valkuil en hij denkt zijn valkuil op te lossen met de strategie van aanhalen en tarten. Een schaakspel gespeeld op het bord van Desi Bouterse. Winst voor Santhoki is dat de wereld nu ook echt meespeelt op het bord van Santhoki !

1. Met Bouterse een MOU gaan bespreken. Bouterse heeft zowel met Brunswijk en Santhoki afzonderlijk gesproken voor een zogenaamde soepele overgang en overdracht van de macht.
2.Uitspraak dat de geschiedenis van Brunswijk er niet toe doet en dat wij vooruit moeten kijken.
3. Van Joël Martinus alias Bordo een 100 gram gouden speld aannemen.
4. Brunswijk zijn gang laten gaan met zijn wangedrag om de NDP te accomoderen als een DC Nerkust etc.
5. De benoemingen van de DC’s in omgekeerde volgorde te doen plaats vinden door de President.
6. Nepotisme door mevrouw Santhoki, de first lady in het belangrijkste staatsbedrijf Staatsolie te benoemen als RVC lid naast de broer van Ronnie Brunswijk, de Vice President als voorzitter van de RVC bij Staatsolie.

ONZE BEVRIJDINGSSTRIJD OP WEG NAAR ONZE VRIJHEID IS GEEN SCHAAKSPEL.

16 augustus 2020 2:42 pm

Het gaat niet om wisseling van de wacht. Suriname voert een strijd die al 40 jaar lang duurt. Pas als deze strijd gewonnen is kunnen wij weer als van ouds regeringswisselingen hebben die de lijn van de vrijheid voortzetten. Nu zijn wij volop in de strijd om de oorlog van de NDP en haar katibo-denken te winnen. All hands on deck dus, om de regering o.l.v. Santhoki volop te blijven ondersteunen, totdat de NDP voorgoed geen enkele bedreiging meer vormt voor onze toekomst van een vrije natie.