Juridisch

BRUNSWIJK TART DE RECHTSSTAAT IN DE KWESTIE ADHIN MET ZIJN POLITIEKE INMENGING IN RECHTSZAKEN.

21 november 2020 8:29 am

Al heeft de Rechter commissaris geoordeelt dat er sprake is van een ambtsmisdrijf, dan nog hoort de vice-president Ronnie Brunswijk zijn kaken op elkaar te houden, in plaats van nog meer verwarring te zaaien en olie op het vuur te gooien.

De NDP heeft Brunswijk in een scenario bedacht inzake verneiling en verdwijning van dure apparatuur op het kabinet van de vice-president. De zaak Adhin als gewezen vice-president begint niet toevallig bij Brunswijk als huidige vice-president. Waarom gebeurde alles op het kabinet van de vice-president en niet op het kabinet van de president?

DE RECHTERLIJKE MACHT IS OPGESTAAN, WANT WIE WIL NOG ZAKEN DOEN MET EEN VEROORDEELDE MOORDENAAR EN ZIJN CRIMINELE MINISTER VAN FINANCIEËN.

23 april 2020 8:26 pm

De rechtsstaat laat haar tanden zien. De voormalig Govenor van de CBvS Robert van Trikt heeft gesproken en de minister van Financieën staat niet boven de wet. De voormalig Govenor heeft niet zonder medeweten van de minister van Financieen gehandeld, en de minister van Financieën ook niet, zonder dat de President daarvan niet op de hoogte was. De amnestiewet is eerst door de Krijgsraad terzijde gelegd, vervolgens gesanctioneerd door het Hof van Justitie. De huidige Govenor van de CBvS Maurice Roemer heeft met de bankwet de valutawet terzijde gelegd. En de Procureur Generaal legt nu ook de Wet uitzonderingstoestand Covid-19 naast zich neer en verzoekt de Nationale Assemblee de minister van Financieën in staat van beschuldiging te stellen, met afschrift aan de President. De voormalig Govenor, de minister van Financieën en de President worden internationaal te schande gezet. De ambassades slapen niet en de legitimiteit van gelegenheidswetgeving door de overheid wordt gewoon miskend. Het maatschappelijk middenveld is niet meer te stuiten en de beerput is open getrokken met Ma Dinie en de gijzeling van Rodney Cairo. De President heeft ons land in torenhoge schulden gestort die niet afgelost kunnen worden. En toch wil de man nog een regeertermijn van 5 jaren. Tijd om nu al naar huis te gaan, een maand voor de verkiezingen, waarvan fraude gevreesd wordt.

COVID-19 ALS DEKMANTEL & WET UITZONDERINGSTOESTAND DWARSBOOMT 8 DECEMBERPROCES EN MOGELIJK DE VERKIEZINGEN

7 april 2020 9:15 am

De Verenigde Naties waarschuwden in de week 28-04-2020 voor leiders die corona misbruiken om hun macht uit te breiden.

De WET UITZONDERINGSTOESTAND vanwege COVID-19 is de President die met zijn rug tegen de muur staat, in de schoot geworpen. Maar alles heeft zijn voor en nadeel. Het voordeel voor Bouterse is dat hij zijn persoonlijke belangen nu veilig kan stellen daar hij in de wereldwijde pandemie van het dodelijke virus de regeringsleider en cordinatie punt van de natie is. Deze POSITIE VAN DE PRESIDENT IS VAN HOGERE RANGORDE dan de Algemene strafwet van de KRIJGSRAAD in het 8 decemberproces. Het is balanceren op de grens van de NOODTOESTAND waarbij de President verregaande bevoegdheden heeft. Samen met de Valutawet kan door de overheid zonder tussenkomst van de Nationale Assemblee toestemming worden gegeven om de huizen van burgers binnen te dringen indien er gegronde verdachte omstandigheden zijn. En wie een hond wil slaan in deze situatie vindt allicht een stok. Een POLITIEKE STOK. Dit is het grote nadeel voor de burgers en het grote voordeel voor de machthebbers en ook in persoon voor de President persoonlijk daar hij vanwege deze omstandigheid nu ook niet hoeft te verschijnen op 29 april voor de Krijgsraad.Vernuftig, de wet uitzonderingstoestand op de valreep aan te nemen.

VONNIS-SPOKEN-DANS & PATRONAGE VAN HOFPRESIDENT OMTRENT WEL OF GEEN (ON)GELDIGHEID TERUGROEPWET SAPOEN & CHITAN

7 april 2020 9:14 am

Men zegt, wiens brood men eet, wiens taal men spreekt. En men zegt ook, In Suriname en bij God is alles mogelijk. De vacante functie van President van het Hof van Justitie is immer nog niet ingevuld door de huidige President. De waarnemend Hofpresident is Iwan Rasoelbaks. Als President Bouterse wil kan de vacante functie voor 5 jaren door de huidige waarnemer bezet worden. Maar in Suriname weten we allemaal dat er daartegenover een gunst moet staan. Patronage is de naam van het model dat Suriname al tientallen jaren in de wurggreep houdt. Het een-tweetje tussen Eugene van der San en Rasoelbakf is met dit vonnis van het Hof van Justitie een feit. Maar Bouterse zou Bouterse niet zijn als hij dan achteraf de veeltoegepaste methode hanteert van de mol heeft zijn werk gedaan, de mol mag gaan. De meester patroon als Desi Bouterse is zal niemand aan zijn model ontglippen die in het verleden zijn bevelen heeft genegeerd en zijn scenario’s heeft doen stranden.

ONTZAG VOOR HET PRIMAAT VAN HET GEZAG

11 februari 2020 11:54 am

Op 22 januari 2020 heeft het politieke gezag het hoofd moeten buigen voor het primaat van het juridische gezag. Doordat de veroordeelde persoon de gang naar de rechtszaal heeft gemaakt, betekent dat hij an sich en welliswaar informeel afstand deed van zijn politieke ambt als ambsdrager in de functie van President. De gang naar de rechtszaal was cruciaal voor deze redenering van het primaat van het juridisch algeheel gezag