Internationale Politiek

STAATSTERREUR, BOUTERSE VERPAND LAND EN VOLK.

6 mei 2020 8:07 am

Nu de Amerikanen een onderzoek gelasten naar het bedrog van de minister van Financieën Gilmore Hoefdraad inzake het dubbel verpanden van royalty’s van Staatsolie en I AM GOLD aan OPPENHEIMER in ruil voor een lening, is Suriname beland in de positie van een Staat die bedrog niet schuwt. Op onrechtmatige wijze aan geld komen valt onder diefstal. De strafwet zal nationaal en nu dus ook internationaal moeten worden toegepast op de minister van Financieën als directe verantwoordelijke voor het tekenen van de overeenkomst. Maar de staat Suriname zal de aanklacht aan haar broek krijgen omdat de President de hoofdverantwoordelijke is en de staat binnen en buitenrechtelijk vertegenwoordigd. De coalitie in de Nationale Assemblee kan vanwege haar patronage diensten niet anders dan het bedrog te sanctioneren en een oorlog te starten tegen de rechterlijke instantie die de minister strafrechtelijk wil vervolgen.
De covid-19 pandemie is hard aangegrepen om de terreur ingang te doen vinden.

ANARCHIE EN DE DE STASI-PRAKTIJKEN VAN DE DESI BOUTERSE CLAN

22 april 2020 7:39 am

WAAR IS PRESIDENT BOUTERSE? WAAR IS MELVIN LINSCHEER? Immers het DNV(de nationale veiligheidsdienst) valt direct onder hem. De President had op gepaste wijze moeten reageren en het volk moeten toespreken. Maar in plaats hiervan spreken de toppers elkaar tegen. Luitenant kolonel Veira zegt A en Kenneth Sloote zegt op persoonlijke titel B. Er heerst grote verwarring nu de criminelen rondom de President op heterdaad zijn betrapt of misschien zelfs in de val zijn gelokt door de CIA. De camara’s had het DNV zij waarschijnlijk niet verwacht.Het kabinet blijkt nu dus behalve een SCHADUWREGERING TE HUSVESTEN OOK EEN STASI PARAMILITAIRE EENHEID TE HUSVESTEN. IS ER SPRAKE VAN EEN EIGEN PRIVE LEGER VAN DE PRESIDENT?

Indien Rodney Cairo een actief dienend militair was geweest, had het Nationaal Leger moeten optreden. De opperbevelhebber had indien bij weigering de bevelhebber kunnen opdragen maatregelen tegen de militair te treffen vanwege INSUBORDINATIE. Nu noch de Militaire Politie, noch de bevelhebber en de opperbevelhebber hebben ingegrepen, kan de conclusie worden getrokken dat Rodney Cairo een burger is, een ex-militair is die reeds lang ontslagen is. De werkwijze van DVD(de nationale veiligheidsdienst) duidt erop dat de President een MOORDCOMMANDO, PARATROEPEN erop na houdt. Of wel een prive leger dat illegale stasi-praktijken uitvoert en wanneer die op heterdraad betrapt zijn geworden door een toevallige buurman, de operatie dan gekoppeld wordt aan een legale instantie op het kabinet van de President. Deze President werkt in het duister met de onzichtbare hand. De gevallen van verdwijning en moord op landgenoten zijn legio en tot op heden nooit opgelost.Rodney Cairo is de dans ontsprongen maar het gevaar is niet geweken. Ma Dinie heeft openlijk bekendgemaakt dat de CIA zeer actief met Bouterse en zijn clan bezig is. De timing waarop alles in een stroomversnelling is geraakt is geen toeval. Bouterse is in paniek en bang omdat binnen eigen gelederen van zijn NDP tweestrijd woedt.