Geopolitiek

GEOPOLITIEKE BELANGENSPEL & BRICS.

President Chandrkapersad Santhoki sluit aan bij Europa met de felicitaties aan Joe Biden, terwijl Brazilie, Rusland en China een afwachtende houding aannemen. De Zuid-Amerikaanse reus Brazilie met als president Bolsonaro bezoekt op 25 november Suriname niet in persoon. Een duidelijker signaal naar onze vice-president. De erkenning van de zwakte van Santhoki in de ogen van Bolsonaro is hiermee tekenend, ook vanwege het zwakke standpunt van Santhoki aangaande Venezuela.

GEOPOLITIEK SURINAME EN DE REGIO

Scheidende Braziliaanse ambassadeur gedecoreerd  5 februari 2021 De scheidende ambassadeur van Brazilië in Suriname, Laudemar Aguiar, is door president Chan Santokhi benoemd tot Drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Palm. De ceremonie heeft vandaag plaatsgevonden op het presidentieel paleis. De onderscheiding van de diplomaat is vanwege de goede samenwerking gedurende zijn ambtsperiode …

GEOPOLITIEK SURINAME EN DE REGIO Lees verder »

EINDE VAN EEN TIJDPERK DORPSPOLITIEK IN INTERNATIONALE ARENA VAN GROOTMACHTEN

23 mei 2020 3:44 pm

Klein Duimpje is vastgelopen! Smerige wetgeving van zijn directeur van zijn kabinet is eindelijk ontmaskert. Niemand minder dan degenen die op haar ziel was getrapt door de President, doet hen nu in de positie van OKB voorzitter de das om. Dit tot woede van de directeur van het kabinet van de President die zijn woede niet de baas was en in de ware tijd van 23 mei 2020 de volgende zinssnede liet optekenen: ” Kritiek van de oppositiepartijen is begrijpelijk, meent Van der San, maar de OKB-chef zou zich professioneler moeten opstellen. “Hetzelfde wat ze in 2010 met president Venetiaan heeft gedaan, doet ze nu weer. Toen ze de indruk had dat de balans bij de verkiezingen zou omslaan, heeft ze Venetiaan verraden om in de gunst bij Bouterse te komen. Nu toont ze weer hetzelfde gedrag. Ze denkt dat er een wisseling van de wacht zal plaatsvinden”, zegt Van der San boos”.

ANARCHIE EN DE DE STASI-PRAKTIJKEN VAN DE DESI BOUTERSE CLAN

22 april 2020 7:39 am

WAAR IS PRESIDENT BOUTERSE? WAAR IS MELVIN LINSCHEER? Immers het DNV(de nationale veiligheidsdienst) valt direct onder hem. De President had op gepaste wijze moeten reageren en het volk moeten toespreken. Maar in plaats hiervan spreken de toppers elkaar tegen. Luitenant kolonel Veira zegt A en Kenneth Sloote zegt op persoonlijke titel B. Er heerst grote verwarring nu de criminelen rondom de President op heterdaad zijn betrapt of misschien zelfs in de val zijn gelokt door de CIA. De camara’s had het DNV zij waarschijnlijk niet verwacht.Het kabinet blijkt nu dus behalve een SCHADUWREGERING TE HUSVESTEN OOK EEN STASI PARAMILITAIRE EENHEID TE HUSVESTEN. IS ER SPRAKE VAN EEN EIGEN PRIVE LEGER VAN DE PRESIDENT?

Indien Rodney Cairo een actief dienend militair was geweest, had het Nationaal Leger moeten optreden. De opperbevelhebber had indien bij weigering de bevelhebber kunnen opdragen maatregelen tegen de militair te treffen vanwege INSUBORDINATIE. Nu noch de Militaire Politie, noch de bevelhebber en de opperbevelhebber hebben ingegrepen, kan de conclusie worden getrokken dat Rodney Cairo een burger is, een ex-militair is die reeds lang ontslagen is. De werkwijze van DVD(de nationale veiligheidsdienst) duidt erop dat de President een MOORDCOMMANDO, PARATROEPEN erop na houdt. Of wel een prive leger dat illegale stasi-praktijken uitvoert en wanneer die op heterdraad betrapt zijn geworden door een toevallige buurman, de operatie dan gekoppeld wordt aan een legale instantie op het kabinet van de President. Deze President werkt in het duister met de onzichtbare hand. De gevallen van verdwijning en moord op landgenoten zijn legio en tot op heden nooit opgelost.Rodney Cairo is de dans ontsprongen maar het gevaar is niet geweken. Ma Dinie heeft openlijk bekendgemaakt dat de CIA zeer actief met Bouterse en zijn clan bezig is. De timing waarop alles in een stroomversnelling is geraakt is geen toeval. Bouterse is in paniek en bang omdat binnen eigen gelederen van zijn NDP tweestrijd woedt.

GEOPOLITIEKE BOM IN DE REGIO. BANGE BOUTERSE LEUNT OP CHINA EN RUSLAND

21 april 2020 11:56 am

Ma Dinie heeft niet voorniemendal gesproken. De timing was precies na de arrestatie van de ex-militair Cairo van STREI en de waarschuwing in haar video dat de CIA alle bewegingen van het regiem in het vizier hebben in Suriname, duidt erop dat er veel meer aan de hand is in Suriname. Het is alsof alles in stelling is gebracht om Desi Bouterse op militaire wijze af te zetten. De isolatie van Bouterse uit ons binnenland omdat de Marrons en Inheemsen hem door hebben en de profolering van de ABOP en Ronnie Brunswijk in het achterland van Suriname, zijn een duidelijk signaal aan het adres van Bouterse. Evenzo de signalen van de Amerikaanse marine patrouille schepen op weg naar Venezuela zij geen toeval. De veranderde WERELDORDE vanwege het Coronavirus COVID-19 dat in China is ontstaan, is voor vele landen een aanleiding om hun verborgen agenda uit te voeren. GRONDSTOFFEN EN LEBENSRAUM zijn weer prioriteit nummer 1. Ook Suriname, Bouterse is niet gek.

VHP IN DE VOORHOEDE MET STEUN VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES TEGEN HET TIJDPERK BOUTERSE

20 april 2020 8:21 am

Als wij de balans opmaken dan kunnen wij gevoegelijk aannemen dat er sprake is van een gecoordineerde strijd tegen het regiem Bouterse. Volgens de VHP-er Ma Dinie kijkt de CIA mee wat er in Suriname gebeurd en is de Amerikaanse Ambassade op de hoogte van de bewegingen van de Bouterse clan. De ex-Militairen van de coup van 1980 en hun handlangers zijn nooit van het toneel verdwenen.

EEN PRESIDENT DIE ZIJN CARICOM VOORZITTERSCHAP AFSTAAT AAN PREMIER MIA MOTTLEY VAN BARBADOS EN SAMEN MET MADURO NOG DE ENIGE 2 UNASUR LEDEN ZIJN.

13-03-2020

” Premier Mottley deed Suriname aan als de incoming Caricom-voorzitter, een functie die per januari door president Bouterse zou worden bekleed.

Echter heeft ons land aan Barbados gevraagd het voorzitterschap over te nemen vanwege het feit dat 2020 het verkiezingsjaar voor ons land is.” (Bron: GFC nieuws 19-11-2019)

DE RECHTSPRAAK MET HOOFDGERECHTSHOF OF CONSTITUTIONEEL HOF CORRIGEERT DE POLITIEK EN DE ECONOMIE BEPAALT DE POLITIEK.

9 maart 2020 8:14 am

Suriname-Bolivia-Guyana!!

De bewaking van de rechtsstaat is het hoogste goed van de democratie. Zonder rechtsstaat is er sprake van politieke overheersing door een politieke partij wat kan uitmonden in een onderdrukkingsmechanisme. Vooral als deze partijpolitieke overheersers de economie ook nog proberen te claimen, niet in nationaal belang maar voor eigen belangen. Dat hoge militairen in de gevallen van onderdrukking de scepter zwaaien in staatsbedrijven en persoonlijke belangen hebben in vitale economische bedrijvigheid is een land, is geen toeval. In Venezuela zien wij deze vervlochtenheid van leger en economie. Daarom staat het leger ook pal achter de President. Ook het hooggerchtshof staat in Venezuela pal achter de president. In Suriname, Bolivia en nu ook Guyana is de situatie gelukkig anders. Hier heeft de democratie nog een kans omdat de rechtsstaat niet is gecorrumpeerd door de partijpolitiek.