De Rechtsstaat

STAATSTERREUR, BOUTERSE VERPAND LAND EN VOLK.

6 mei 2020 8:07 am

Nu de Amerikanen een onderzoek gelasten naar het bedrog van de minister van Financieën Gilmore Hoefdraad inzake het dubbel verpanden van royalty’s van Staatsolie en I AM GOLD aan OPPENHEIMER in ruil voor een lening, is Suriname beland in de positie van een Staat die bedrog niet schuwt. Op onrechtmatige wijze aan geld komen valt onder diefstal. De strafwet zal nationaal en nu dus ook internationaal moeten worden toegepast op de minister van Financieën als directe verantwoordelijke voor het tekenen van de overeenkomst. Maar de staat Suriname zal de aanklacht aan haar broek krijgen omdat de President de hoofdverantwoordelijke is en de staat binnen en buitenrechtelijk vertegenwoordigd. De coalitie in de Nationale Assemblee kan vanwege haar patronage diensten niet anders dan het bedrog te sanctioneren en een oorlog te starten tegen de rechterlijke instantie die de minister strafrechtelijk wil vervolgen.
De covid-19 pandemie is hard aangegrepen om de terreur ingang te doen vinden.

DE RECHTERLIJKE MACHT IS OPGESTAAN, WANT WIE WIL NOG ZAKEN DOEN MET EEN VEROORDEELDE MOORDENAAR EN ZIJN CRIMINELE MINISTER VAN FINANCIEËN.

23 april 2020 8:26 pm

De rechtsstaat laat haar tanden zien. De voormalig Govenor van de CBvS Robert van Trikt heeft gesproken en de minister van Financieën staat niet boven de wet. De voormalig Govenor heeft niet zonder medeweten van de minister van Financieen gehandeld, en de minister van Financieën ook niet, zonder dat de President daarvan niet op de hoogte was. De amnestiewet is eerst door de Krijgsraad terzijde gelegd, vervolgens gesanctioneerd door het Hof van Justitie. De huidige Govenor van de CBvS Maurice Roemer heeft met de bankwet de valutawet terzijde gelegd. En de Procureur Generaal legt nu ook de Wet uitzonderingstoestand Covid-19 naast zich neer en verzoekt de Nationale Assemblee de minister van Financieën in staat van beschuldiging te stellen, met afschrift aan de President. De voormalig Govenor, de minister van Financieën en de President worden internationaal te schande gezet. De ambassades slapen niet en de legitimiteit van gelegenheidswetgeving door de overheid wordt gewoon miskend. Het maatschappelijk middenveld is niet meer te stuiten en de beerput is open getrokken met Ma Dinie en de gijzeling van Rodney Cairo. De President heeft ons land in torenhoge schulden gestort die niet afgelost kunnen worden. En toch wil de man nog een regeertermijn van 5 jaren. Tijd om nu al naar huis te gaan, een maand voor de verkiezingen, waarvan fraude gevreesd wordt.

DE RECHTSPRAAK MET HOOFDGERECHTSHOF OF CONSTITUTIONEEL HOF CORRIGEERT DE POLITIEK EN DE ECONOMIE BEPAALT DE POLITIEK.

9 maart 2020 8:14 am

Suriname-Bolivia-Guyana!!

De bewaking van de rechtsstaat is het hoogste goed van de democratie. Zonder rechtsstaat is er sprake van politieke overheersing door een politieke partij wat kan uitmonden in een onderdrukkingsmechanisme. Vooral als deze partijpolitieke overheersers de economie ook nog proberen te claimen, niet in nationaal belang maar voor eigen belangen. Dat hoge militairen in de gevallen van onderdrukking de scepter zwaaien in staatsbedrijven en persoonlijke belangen hebben in vitale economische bedrijvigheid is een land, is geen toeval. In Venezuela zien wij deze vervlochtenheid van leger en economie. Daarom staat het leger ook pal achter de President. Ook het hooggerchtshof staat in Venezuela pal achter de president. In Suriname, Bolivia en nu ook Guyana is de situatie gelukkig anders. Hier heeft de democratie nog een kans omdat de rechtsstaat niet is gecorrumpeerd door de partijpolitiek.

VERWACHTBAAR TEGENGAS

24-12-2019

Suriname is met de neus op de feiten gedrukt en wel dat er vanwege het buitenland, ernstige verdenkingen zijn dat er in dit land op grote schaal crimineel verkregen geld via formele instanties, wit wordt gewassen.

HOE DE RECHTSSTAAT IN ELKAAR STEEKT.

23-12-2019
Dat de partij loyalisten van de president de rechtsstaat gedachte verkrachten en daardoor de rechtsstaat ontwrichten, is een voldongen feit. Hoe zij dat doet heb ik in eerdere artikelen aangehaald. Maar Gaetano Best geeft in een uitstekend interview verder aan hoe de rechtsstaat in elkaar steekt. Dit artikel verschenen in Starnieuws op 23 december 2019 plaats ik daarom integraal op mijn blog. (zie onderstaand).

ADVOCAAT BEST: WET OF BESLUIT KAN EEN VONNIS NIET TENIET DOEN.

Starnieuws 23-12-2019, 00:00

“Een vonnis en de rechtsgevolgen daarvan kunnen alleen worden teniet gedaan door een rechter. De wetgever of de uitvoerende macht kunnen een vonnis van de rechter en de rechtsgevolgen daarvan nooit teniet doen. Een vonnis kan niet bij wet of besluit worden gecorrigeerd door de wetgevende macht respectievelijk de uitvoerende macht. Een wet of besluit, daarentegen, kan wel bij vonnis worden gecorrigeerd. Zo steekt de rechtsstaat in elkaar”. Zo antwoordt de jurist Gaetano Best op een vraag van Starnieuws over de opvatting van de NDP dat het vonnis van 20 jaar celstraf tegen…………