corruptie

VAKBOND & ACHTERHAALDE POLITIEK VAN MET NAME DE CREOOL. PATRONAGE DENKEN EN MACHTSDRONKENHEID VERTRAPPEN WET EN RECHT IN DE REPUBLIEK.

15 september 2020 10:45 am

Mijn stelling: Het begon met Johan Adolf Pengel, maar Desi Bouterse veredelde het patronage systeem binnen het bestuur van ons land.

Het creools nationalisme vond binnen de ambtenarij het politieke bindmiddel, toen en nu nog steeds.
Ambtenarenbond en Politiebond moeten regering Santhoki omverwerpen. Met name creolen worden ingezet om rascisme aan te wakkeren en de “KOELI PRESIDENT” die een groot gevaar vormt voor persoonlijke belangen van de voorzitters van deze vakbonden, moet het regeren onmogelijk worden gemaakt.