BRUNSWIJK TART DE RECHTSSTAAT IN DE KWESTIE ADHIN MET ZIJN POLITIEKE INMENGING IN RECHTSZAKEN.

Auteur: Angela Fernald

Er lopen twee dingen door elkaar maar het is een geheel. De kwestie bij de politiebond en de Procureur Generaal en de aanhouding van  Adhin. In beide kwesties is de vice-President Brunswijk betrokken. DE NOTULEN ZIJN UITGELEKT, naar de politie. Rara wie zou daar schuldig aan zijn? Niet de VHP denk ik. Het is bekend dat binnen de NDP en de ABOP de achterban hun leiders vereert als LEVENDE GODEN. 

 Als ze moeten kiezen tussen God en hun leiders, kiezen ze voor hun leiders. 

Door Brunswijk te horen is gedemonstreerd dat de rechtsstaat werkt. En dit zind de narcist en macho egoist Brunswijk niet, dat hij is gehoord door de rechter commissaris inzake een NDP case van vernieling, fraude en verduistering. De hele samenleving zal vanwege de ongeoorloofde uitspraken van de vice-president Brunswijk dat Adhin moet worden vrij gelaten, gaan oordelen en dat geeft weer regeringsstrubbelingen. Dit is precies wat de NDP wilde aan de vooravond van de onafhankelijkheidsviering. Het lagere rechterlijke orgaan van de Rechter Commissaris heeft Adhin in het gelijk gesteld maar de hogere rechterlijke instantie het Hof van Justitie velt het eindoordeel en wordt nu met de uitspraken van Brunswijk beinvloedt. 

De NDP heeft Brunswijk in een vuil scenario betrokken inzake vernieling en verdwijning van dure apparatuur op het kabinet van de vice-president bij de wisseling van de wacht. De zaak Adhin als gewezen vice-president begint niet toevallig bij Brunswijk als huidige vice-president. Waarom gebeurde alles op het kabinet van de vice-president en niet op het kabinet van de president?

You can take the man out of the gutter, but you can’t take the gutter out of the man. Brunswijk is waarschijnlijk bang gemaakt door de NDP dat hij wel eens de volgende kan zijn die “zomaar” wordt opgepakt. Want zie hoe er geen rekening wordt gehouden met de gewezen ambtspositie van personen zoals Adhin, de ex-vice president. Brunswijk ziet de bui al hangen, vooral ook omdat de NDP gehamerd heeft op “een politie staat” in wording. De NDP-er Amzad Abdoel sprak zelfs over ” fascisme”. Steeds wanneer je denkt dat Ronnie Brunswijk zijn vice-presidentschap in eenheid met de president uitvoert, steekt de NDP er weer een stokje tussen met gewiekst opgezette scenario’s. In rascistisch bedekte termen wordt de regering neergezet als een “koeli-regering” die vroeg of laat de “blaka-man” zal gaan achtervolgen. Een “koeli-regering” die de Marrons gepakt heeft door via de ABOP in het binnenland te komen met hun diaspora kapitaal. Ronnie Brunswijk is de enige persoon die hier een stokje voor kan steken zodat de VHP regering bakzeil haalt. Brunswijk is op deze manier enorm veel credits aan het opbouwen bij de “blaka man” en kan in 2025 met steun van de NDP wel eens de macht van de “blaka-man” tegen de “koeli” herstellen. De Mapane beweging en de Black lives matter beweging zullen politiek worden ingezet. Deze politieke strijd loopt dwars door de acties van de rechterlijke macht. De rechterlijke macht is door de NDP gepolitiseerd en dat is wat de NDP nu aan Brunswijk laat zien, als zou vanwege politieke uitspraken van Adhin, de rechterlijke macht hebben ingegrepen. Omdat de ABOP de portefeuille van het ministerie van Justitie en politie in handen heeft en nauw moet samenwerken met het Openbaar Ministerie, kan er van inmenging worden gesproken als de vice-president zich bemoeit in zaken die niet op zijn bord liggen. Dan komen wij in politiek vaarwater waarbij Brunswijk zijn macht misbruikt. Dit terwijl de President inzake dezelfde rechtsgang zegt: De president zei in De Nationale Assemblee dat de regering zich niet inmengt over de manier waarop de rechterlijke macht haar werk doet.”

Brunswijk spreekt niet op persoonlijke titel, dat is de grote verwarring. Hij misbruikt zijn ambt herhaaldelijk om politiek te scoren. Dat doet hij ook continu met allerlei geldelijke donaties aan zieken en studenten. Brunswijk gedraagt zich als Robinhood, Maffia baas, de grote weldoener en de koning van het binnenland. Brunswijk kan zich zo opstellen omdat de NDP hem als de reddende engel ziet uit handen van de VHP. In dit dubbel spel zit Brunswijk, in deze dubbele agenda stelt hij zich continu op in de regering. Een man die doet wat hij wil en zich niet laat richten of leiden door niemand, dat hij met de wet geen zaak heeft als het om zijn belangen gaat. In de kwestie Adhin is Brunswijk door de R.C. gehoord, en dat op zich was al een ernstige blamage aan het adres van de regering.  Door zijn dubbele agenda rijdt de vice-president de hele nationaal-economische ontwikkeling voor de voeten, alleen omdat hij de kapitein op het schip wil zijn. De president Santhoki is hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd, vroeg of laat brengt de naaste medewerker, de huidige vice-president Ronnie Brunswijk, het gehele schip tot zinken. Want het gaat Brunswijk nog maar om een doel, en dat is het hoogste ambt te bekleden in 2025. Dat is zijn koers en hij geeft nu uit wat hij in 2025 dubbel en dwars denkt te gaan verdienen wanneer hij niet alleen maar koning van het binnenland is, maar ook nog keizer van de republiek Suriname. Time will tell.

Bedreiging!! Zo worden onze democratische recht en het recht op vrije meningsuiting bedreigd en beknot door bedreigingen van mensen die aan deze regering geen kritiek dulden. Volk van Suriname, ook als dit mijn lot mag zijn om door deze dwaas vermoord te worden, zal ik altijd mijn stem laten horen, zolang ik leef!!. Altijd!! Ik zal altijd correct blijven. Ik zeg het weer, Bruinswijk staat op de interpollijst en is in het buitenland veroordeeld. Ook als hij amnestie heeft gehad maar feit is dat hij mensen heeft vermoord in Suriname en een bank heeft beroofd. Amnestie haalt niks weg. Amnestie wil niet zeggen dat hij deze dingen niet heeft gedaan.!! 
Juiste procedure gevolgd bij aanhouding Adhin, zegt minister Amoksi - ABC Online Nieuws
 
 
YOUTUBE.COM
Juiste procedure gevolgd bij aanhouding Adhin, zegt minister Amoksi – ABC Online Nieuws 

Pg Baidjnath Panday vond uitspraak vp ‘pure inmenging’

22 Nov, 2020, 06:42

foto
 Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. (Archieffoto Ranu Abhelakh) 
Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday vond de uitspraken van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk in het STVS-journaal vrijdagavond “een pure inmenging in de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie (OM), waar hij als politieke bewindspersoon ver van af moet blijven.” De pg heeft intussen kennisgenomen van de verklaring die de vp zaterdag heeft afgelegd, waarin hij aangeeft dat hij als lid van de uitvoerende macht, zich op geen enkele wijze wil inlaten met de taken en bevoegdheden van de rechterlijke macht.
 
Tegenover Starnieuws stelt de pg dat Brunswijk zich helaas niet op de hoedanigheid van burger kan beroepen. “Hij heeft als vp tot de media gesproken”. Brunswijk zei in het STVS-interview dat zijn inziens het OM niet goed heeft gehandeld in de zaak-Adhin en dat hij zijn mening als burger gaf. Baidjnath Panday is kort hierover: “Laat hij dat maar verder verklaren. Zijn bewering snijdt geen hout.”
 
De pg wil inhoudelijk niet ingaan op het strafrechtelijke onderzoek naar de ex-vicepresident, tevens Assembleelid Ashwin Adhin. Hij volstaat met een korte terugblik en geeft samenvattend aan dat het OM, Adhin in het vizier kreeg na voor hem bezwarende verklaringen van medewerkers op het kabinet van de vp. Vervolgens heeft Adhin na zijn aanhouding zelf een verklaring afgelegd en die is geverifieerd met verklaringen van zijn oud-kantoorgenoten. Er bleken tegenstrijdigheden in Adhins verklaring en de grond van zijn verdenking blijft hierdoor gehandhaafd.
 
Valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling
Zonder in details te treden, geeft Baidjnath Panday aan dat het onderzoek niet alleen uitwijst dat er verduistering en vernieling van media-apparatuur toebehorende aan de Staat Suriname heeft plaatsgevonden, maar ook valsheid in geschrifte. De verweten valsheid in geschrifte en verduistering zouden hebben plaatsgevonden in de functie van vp (ambtsdelicten) en de vernieling heeft daarna plaatsgevonden toen Adhin vp af was (commune delict). “Als je niet had verduisterd, had je ook niet kunnen vernielen.”
 
Afgelopen vrijdag verklaarde rechter-commissaris (rc) Siegline Wijnhard de inverzekeringstelling van Adhin onrechtmatig en gaf het bevel voor zijn onmiddellijke invrijheidstelling.  De rc oordeelde dat Adhin als ex-vicepresident op basis van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (2001) eerst in staat van beschuldiging had moeten worden gesteld. De stelling van het OM dat de wet pas van toepassing zou zijn als er een daad van vervolging zou zijn ingesteld werd door de rc verworpen, omdat dit in strijd zou zijn met artikel 140 van de Grondwet, verder geregeld in de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers.
 
Misslag
Het OM is het totaal niet eens met deze zienswijze en noemt het een “misslag begaan door de rc”. Het OM tekende na het besluit van de rc, meteen hoger beroep aan, waardoor de invrijheidstelling is gestuit, en Adhin in voorlopige hechtenis blijft. Komende week zal het Hof van Justitie oordelen in deze zaak. “Het hof moet ons argument over de misslag door de rc beoordelen en vervolgens toetsen.”
 
In het politie-onderzoek zijn verschillende personen gehoord. Evenzo personen over wie verdenkingen zijn geuit. Het verhoor van Adhin was oorspronkelijk gepland voor vrijdag 13 november. Er is die dag herhaaldelijk naar Adhin gebeld en hij heeft bevestigd dat hij komt, maar is niet komen opdagen. Adhin is voor maandag 16 november weer opgeroepen en aangezien hij ook toen niet verscheen, is de opdracht gegeven hem op te sporen. Tijdens zijn verhoor door de politie legde Adhin een verklaring af. Deze leverde tegenstrijdigheden op met wat de eerder aangehouden verdachten hebben verteld. Er volgde een confrontatie, en de verschillende verklaringen bleken belastend voor de ex-vp, waarop het OM besloot tot zijn inverzekeringstelling. Volgens Baidjnath Panday heeft de rc geoordeeld dat het OM eerst De Nationale Assemblee om toestemming had moeten vragen, wat volgens hem een verkeerde uitleg is. “Wij achten dit een misslag.”
 
Adhin vrijlaten en schadevergoeding
Tegenover STVS stelde Brunswijk dat hij geen aangifte heeft gedaan tegen Adhin. Hij vindt dat het OM de gewezen vp vrij moet laten. Desnoods betaalt Adhin een schadevergoeding en wordt alles buiten proces afgehandeld. De pg kan zich hierin totaal niet terugvinden. “De verdenkingen tegen de ex-vicepresident zijn te grof en te groot. Ze laten het niet toe om deze zaak buiten proces af te doen”, stelt Baidjnath Panday. “Je moet sowieso naar de rc en waarschijnlijk – dit is een vooruitzicht – onder de huidige feitelijkheden die wij in het dossier hebben staan, ernstig overwegen om hem ook te dagvaarden om zich op de zitting te verantwoorden.”
 
De verdenking van Adhin en zijn ex-kantoormedewerkers ontstond nadat een klokkenluider vanuit het kabinet van de vp aan de bel trok. Er zouden goederen waaronder elektronica vermist worden. De melding werd gedaan aan de presidentiële commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen, die onderzoek moest doen naar ontvreemde staatseigendommen op het kabinet van de president, de vp en de ministeries. Deze informatie vormde de basis van het vooronderzoek. In dit kader kreeg het OM trouwens ook een verzoek binnen van het kabinet van de vp om onderzoek te doen naar vermeende strafbare feiten. Het kabinet had deze strafbare feiten in een rapport vervat en opgestuurd naar het OM.
 
Alle informatie bij elkaar opgeteld, gaf het OM genoeg reden om een strafrechtelijk onderzoek te starten. De politie hoorde diverse personen die werkzaam zijn op het kabinet van de vp. Uit hun verklaringen bleek  al snel genoeg dat er bezwaren bestonden tegen collega’s Ramon K,  Amien D. en Vijendra R. Ze werden vrijdag 13 november aangehouden en in verzekering gesteld. Bijkans een week later is Ramon K. vrijgelaten.

Aanhouding Adhin: OM heeft op dit moment geen toestemming nodig van DNA

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en ex-vicepresident Ashwin Adhin. Foto: Suriname Herald

De rechter-commissaris (rc) heeft onlangs besloten dat het Openbaar Ministerie (OM) niet tot aanhouding van gewezen vicepresident Ashwin Adhin mocht overgaan. Volgens de rc moest het OM de heer Adhin eerst in staat van beschuldiging stellen via De Nationale Assemblee (DNA). Met andere woorden, het OM moest eerst toestemming hebben van DNA, om Adhin aan te houden. Dit is een volstrekte misinterpretatie van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (WIPA); een buitengewoon opmerkelijke beslissing van de rc.

De titel van deze wet impliceert het al dat deze wet van toepassing is indien je een (gewezen) politieke ambtsdrager wilt vervolgen. Zie in het gearceerde gedeelte hieronder, een afbeelding van de betreffende wet.

Op dit moment bevindt deze zaak zich in de opsporingsfase en niet in de vervolgingsfase. In de opsporingsfase is deze wet nog niet van toepassing. Pas in de vervolgingsfase is deze wet van toepassing. Fnuikend is dat juristenland Suriname zwijgt en het volk niet (volledig) uitlegt wat deze wet inhoudt. De onwetendheid over de toepassing van deze wet maakt dat er veel maatschappelijk onbegrip ontstaat.

Wij zullen u uitleggen waar de opsporingsfase eindigt en waar de vervolgingsfase begint, dus ook op welk moment de WIPA in werking treedt.

Stap 1
De zaak begint met een opsporingsfase, waarbij de procureur-generaal (pg), de heer Adhin eerst gaat (ver)horen over de zaak en alle informatie gaat verzamelen hierover. Hierbij mag hij Adhin aanhouden, indien hij niet komt opdagen voor verhoor, of indien hij in belang van het onderzoek dat nodig acht. Dat is nu ook gebeurd met Adhin.

Stap 2
De pg gaat bezien of de informatie die hij heeft kunnen verzamelen, zal kunnen leiden tot een zaak tegen Adhin. Anders gezegd, hij gaat kijken of hij voldoende redenen heeft om de zaak van Adhin voor de rechter te brengen. Hier eindigt de opsporingsfase.

Stap 3
Indien de pg meent dat hij wel een sterke zaak heeft tegen Adhin, gaat hij een besluit nemen om Adhin te vervolgen. Voordat hij Adhin kan vervolgen, moet hij nu eerst kijken of de feiten gepleegd zijn in de uitoefening van zijn functie of ambt. Indien wel, dan moet hij een vordering sturen naar DNA om Adhin in staat van beschuldiging gesteld te krijgen.

Anders gezegd, hij moet DNA eerst toestemming vragen, om Adhin te vervolgen. Pas op dit moment treedt de WIPA in werking. Als DNA hem die toestemming heeft verleend, mag hij overgaan tot vervolging. Hier begint de vervolgingsfase. Hij brengt dan een dagvaarding uit, zodat de zaak nu bij de rechter aanhangig gemaakt kan worden.

Indien het feit niet gepleegd is in de uitoefening van zijn ambt, dan hoeft hij DNA geen toestemming te vragen. In dat geval kan hij Adhin zonder toestemming van DNA, voor de rechter brengen, middels een dagvaarding.

Voorbeelden
1. Adhin maakt zich schuldig aan geweld tegen een ondergeschikte op de werkvloer. Hij had geen bevoegdheid om dat te doen en dit feit is dan niet gepleegd in de uitoefening van zijn functie welke hem toebedeeld is binnen het staatsbestel. In dat geval heeft de pg geen toestemming nodig van DNA. Hij kan direct opgepakt worden.

2. Adhin tekent een beschikking welke tot stand gekomen is door corruptie. Hij had wel de bevoegdheid om die beschikking te tekenen, hoewel het niet zijn taak is om corruptie te faciliteren. Dus er moet niet alleen gekeken worden naar de vraag of het tot zijn taak behoorde, er moet ook gekeken worden naar de vraag of hij die bevoegdheid had (om de beschikking te ondertekenen). Nu hij in dit voorbeeld wel die bevoegdheid had om de beschikking te ondertekenen, kan de pg hem niet zonder toestemming van DNA vervolgen. Let wel, in de opsporingsfase mag hij Adhin wel aanhouden of verhoren.

In de zaak van de vernieling/verduistering van de apparatuur op zijn kabinet moet nu gekeken worden of hij de bevoegdheid had om zo een opdracht te geven. Nu moet gekeken worden of hij de bevoegdheid had om opdracht te geven tot vernieling. Neen, die bevoegdheid had hij niet. Nu gaan we kijken of hij misbruik heeft gemaakt van zijn ambt of positie. Het kan dat hij zijn positie heeft gebruikt om de opdrachten te geven aan zijn ondergeschikten. In dat geval heeft de pg wel toestemming nodig van DNA. De onderbouwing van deze zienswijze is te vinden in de Memorie van Toelichting (MvT) van de betreffende wet. Zie hieronder de afbeelding uit de MvT.

U ziet het hoe onwerkbaar deze wet is. Het zegt ook iets over de juristen die gewerkt hebben aan de totstandkoming van deze wet. Niet voor niets noemen wij deze wet op een sarcastische wijze: “Wet Onschendbaarheid Politieke Ambtsdragers”

Kort samenvattend:
De hele discussie omtrent de vraag of Adhin eerst in staat van beschuldiging gesteld had moeten worden, is op dit moment irrelevant. Op dit moment bevindt de zaak Adhin zich in de opsporingsfase en heeft de pg geen enkele toestemming nodig van DNA. De Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers is nog niet van toepassing. Deze wet is pas van toepassing, indien de pg besluit Adhin te gaan vervolgen. Op dat punt is de pg nog niet beland.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

 

Brunswijk: “Regering zal niet inmengen met kwestie Adhin”

22-11-2020 01:58

Vicepresident Ronnie Brunswijk

“Ik wens met betrekking tot de uitspraken door mij gedaan in de media met betrekking tot de zaak Ashwin Adhin, te verduidelijken dat de regering geenszins zal inmengen in een zaak die bij de pg in onderzoek is. De directeur van het kabinet van de vicepresident heeft aan de pg gevraagd om een zaak rond vernieling c.q. verdwijning van media-apparatuur te onderzoeken”, meldt Brunswijk via het Directoraat Volkscommunicatie. “Als regering wens ik verder dat in deze zaak de juiste wettelijke procedure wordt bewandeld. In antwoord op vragen van journalisten naar aanleiding van de aanhouding van voormalig vicepresident Ashwin Adhin, kan wellicht de indruk zijn gewekt dat ik als vicepresident de scheiding der machten niet onderken. Middels dit schrijven wil ik benadrukken dat ik als lid van de uitvoerende macht, mij op geen enkele wijze wil inlaten met de taken en bevoegdheden van de rechterlijke macht”, aldus de vicepresident.

https://www.sun.sr/Details/5674_6iyp213o9iiHIu4C3yvnV4lg2srxEPlSS79LwDA5B06ImbFbFbaFaFaMrcF9Uc6AMzwqlY90rvsaFaFau0GmO3pZjoabFbFbcJrYWQcFcFccFcFc_ronniebala.jpg

REACTIES

 
Angelic Alihusain-del Castilho
21 nov 2020

 

Eenheid in bestuur is heel ver te zoeken. Ook de naleving van geaccepteerde protocollen van de scheiding der machten. De huidige VP meende al eerder uitspraken/ een oordeel te moeten vellen over zaken in onderzoek bij het OM zeggende dat de onderzochten onschuldig zijn. U herinnert zich nog zeker de kwestie EBS. Ook nu weer. Waarom zou hij dat doen? Welke belangen spelen hierbij?
“Niet alleen de NDP en raadsman Irvin Kanhai vinden dat de ex-vicepresident Ashwin Adhin in vrijheid gesteld moet worden, maar ook de tweede man in de regering, Ronnie Brunswijk, is die mening toegedaan. In Times of Suriname van zaterdag en het STVS-journaal, zegt Brunswijk dat “je niet zo omgaat met een gezagsdrager’. Hij moest eerst in staat van beschuldiging worden gesteld. Met deze uitspraak geeft de vicepresident een vuistslag in het gezicht van president Chan Santokhi. De president zei in De Nationale Assemblee dat de regering zich niet inmengt over de manier waarop de rechterlijke macht haar werk doet. …”
STARNIEUWS.COM
Starnieuws – NDP, Brunswijk en Kanhai eensgezind: Adhin moet vrij
 
Hoe weer een hindoestaan onder de NDP is gevallen Alleen moet het gelag betalen in deze partij Zeg me aub niet dat ik racist ben !

Vp Brunswijk krabbelt terug na eerdere opmerkingen over arrestatie Adhin

21 november 2020

Vp Brunswijk krabbelt terug na eerdere opmerkingen over arrestatie Adhin
 

De Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk heeft zaterdag een verklaring uitgebracht waarin hij is ingegaan op uitspraken die hij gedaan heeft in Times of Suriname en bij de STVS. In zijn verklaring probeert hij zijn uitspraken te nuanceren.

 

Gisteren zei Brunswijk nog dat hij het niet eens is met de manier waarop ex-vicepresident Ashwin Adhin wordt behandeld, in de zaak waarbij apparatuur in opdracht van hem vernietigd zou zijn. Hij vond dat er volstaan kon worden met het betalen van de schade, in plaats van de aanhouding van de ex-vp.

Brunswijk krabbelt nu duidelijk terug door te stellen dat hij zich op geen enkele wijze wil inlaten met de taken en bevoegdheden van de rechterlijke macht en zegt nu:

“In antwoord op vragen van journalisten naar aanleiding van de aanhouding van voormalig vicepresident Ashwin Adhin, kan wellicht de indruk zijn gewekt dat ik als vice-president de scheiding der machten niet onderken. Middels dit schrijven wil ik benadrukken dat ik als lid van de uitvoerende macht, mij op geen enkele wijze wil inlaten met de taken en bevoegdheden van de rechterlijke macht”.

Brunswijk zegt te willen verduidelijken dat de regering zich geenszins zal inmengen in een zaak die bij de pg in onderzoek is. “De directeur van het kabinet van de vicepresident heeft aan de pg gevraagd om een zaak rond vernieling c.q. verdwijning van media apparatuur te onderzoeken. Als regering wens ik verder dat in deze zaak de juiste wettelijke procedure wordt bewandelt” aldus de vp.

Hieronder de eerdere uitspraken van vp Brunswijk:

https://www.waterkant.net/suriname/2020/11/21/vp-brunswijk-krabbelt-terug-na-eerdere-opmerkingen-over-arrestatie-adhin/

‘JUSTITIËLE AUTORITEITEN BEPALEN AANHOUDING, NIET DE VP’

Vicepresident (VP) Ronnie Brunswijk, keurt de aanhouding van oud-vicepresident tevens NDP-parlementariër Ashwin Adhin, af. Dit liet hij gisteren tegenover de media weten.. Ofschoon nog niet bekend is om welke reden Adhin aangehouden blijft, zegt Brunswijk er tegen te zijn dat Adhin voor vernieling gearresteerd is. Vermoed wordt dat Adhin de opdrachtgever zou zijn geweest van de vernieling van apparatuur op het Kabinet van de Vicepresident.

De VP benadrukte dat hij niet op de stoel van de procureur-generaal (PG) of het Openbaar Ministerie (OM) wil gaan zitten, maar vindt wel dat indien Adhin schuldig bevonden wordt, hij in de gelegenheid moet worden gesteld om de vernielde apparatuur te vergoeden. “Laat hij betalen of laat hij ze weer kopen”, zei Brunswijk.

Bestuurskundige August Boldewijn zegt desgevraagd, dat Brunswijk zich als vicepresident, had moeten onthouden van commentaar. “Laat dat voor de justitiële autoriteiten, de taak van de vicepresident heeft een andere omschrijving.” Volgens Boldewijn kan er niet veel gezegd worden, omdat het strafdossier van Adhin nog niet gepubliceerd is. “Als hij dit nu al van de procureur-generaal eist, dan is hij wel op de stoel van de procureur-generaal gaan zitten. Justitiële autoriteiten bepalen de aanhouding, niet de vicepresident. De procureur-generaal moet eerst kenbaar maken of er wel sprake is van een ambtsmisdrijf of van een commuun delict”, aldus Boldewijn.

Rechter-commissaris Sieglien Wijnhard heeft gisteren verklaard, dat de inverzekeringstelling van de gewezen vicepresident, onrechtmatig is. Echter blijf Adhin nog aangehouden, omdat het Openbaar Ministerie in hoger beroep is gegaan tegen het besluit van de rechter-commissaris. De zaak zal de komende week verder behandeld worden door het Hof van Justitie.

door Orsilia Dinge

https://dagbladdewest.com/2020/11/21/justitiele-autoriteiten-bepalen-aanhouding-niet-de-vp/

‘Het wordt een Binnenlandse Oorlog’

21-11-2020 03:04

Joel “Bordo” Martinus

Joel Martinus, meer bekend als Bordo, heeft gisteren in een interview aan SUN te kennen gegeven dat oud-vicepresident Ashwin Adhin in vrijheid gesteld moet worden. “Wij Surinamers moeten respect hebben voor ons eigen land. Als Adhin goederen zou hebben vernield, mek a pai a schade. Ie no kang hor’ing in wang cellenhuis. Die man is vicepresident geweest. Als in 2025 Ronnie Brunswijk geen vp meer is en hij voor vernieling wordt aangehouden, dan Sranan mag sabi dat na wang Binnenlandse Oorlog ow volg. Het wordt een Binnenlandse Oorlog”, maakte Bordo duidelijk. 

In het interview noemde Bordo zich een toppoliticus en in die hoedanigheid vindt hij dat het Openbaar Ministerie verkeerd heeft gehandeld. Hij keurt de handeling van het Openbaar Ministerie totaal af en zegt dat Adhin vrijgelaten dient te worden. “If Adhin furu moni of sang, a OM kan hor’ing. Ie no kang hor Adhin, omdat wang fu deng mang kar’ing ning. Laten wij met respect omgaan met iedere burger van het land. Dit is een schande voor Suriname”, zegt Bordo. 

Politie Commewijne was stanby

De politie van Commewijne kreeg gisteren een anonieme tip binnen dat men zich bezig was een aanval op het politiebureau Richelieu voor te bereiden. Gelijk na de informatie heeft de sterke arm na de lockdown de Wijdensboschbrug afgesloten en de surveillance op de Oost-Westverbinding opgevoerd. De bezetting op Richelieu was ook versterkt. Volgens informatie van SUN hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. De politie stond op scherp met hun actie en heeft niets aan het toeval overgelaten. 

https://www.sun.sr/Details/5672_cdMH4NlB1faFaFaJ4CCDdIx8boJ3Ux2sdJ80UUMqkUJIAfkSFlMNWhwwucNLY5mwZE0M_bordo.jpg

REACTIES:

Dus als Bravo in 2025 wordt aangehouden voor een feit “WORDT HET EEN BINNENLANDSE OORLOG” aldus Bordo!
Adhin is opgesloten en nu wij staan aan de KANTLIJN toekijken wat er gaat gebeuren MET ONZE STRIJDMAKKER!!!
Is dit een stille wenk naar de NDP om is los te krijgen. Wel Bordo wat je hier probeert te doen is pure provocatie je houdt er een dubbele agenda op na. Daar is NDP ALS grootste partij veels te wijs voor om in deze val van provocatie te lopen. Doe je ding en zeg je ding en doe wat je moet doen!! We hebben je door en je bent te doorzichtig!!! NDP MET WORTEL EN TAK UITROEIEN IS WAAR JE OP UIT BEN EN DAT ZAL IN GEEN GEVAL LUKKEN WAAR JE MEE BEZIG DENKT TE ZIJN. UN DAI AI EN IE MUS SABI DAT WI SABI😎

 

 
 
Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'HOOFDSTUK XV DE JUSTITIE Eerste Afdeling ALGEMEEN Artikel 131 1. Er wordt in Suriname recht gesproken in naam van de Republiek. 2. Geen feit is strafbaar dan op grond van een daaraan voorafgaande wettelijke bepaling. 3. Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.'
 
 
 
Een VP of whoever die zich openbaar uitspreekt over een case die bij het OM ligt, handelt zwaar in strijd met artikel 131 lid 3 van de Grondwet.

NDP, Brunswijk en Kanhai eensgezind: Adhin moet vrij

21 Nov, 2020, 00:00

foto
 Times of Suriname, voorpagina van zaterdag 21 november. Vicepresident Ronnie Brunswijk bekritiseert procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. 

Niet alleen de NDP en raadsman Irvin Kanhai vinden dat de ex-vicepresident Ashwin Adhin in vrijheid gesteld moet worden, maar ook de tweede man in de regering, Ronnie Brunswijk, is die mening toegedaan. In Times of Suriname van zaterdag en het STVS-journaal, zegt Brunswijk dat “je niet zo omgaat met een gezagsdrager’. Hij moest eerst in staat van beschuldiging worden gesteld. Met deze uitspraak geeft de vicepresident een vuistslag in het gezicht van president Chan Santokhi. De president zei in De Nationale Assemblee dat de regering zich niet inmengt over de manier waarop de rechterlijke macht haar werk doet.
 
Kanhai zegt aan Starnieuws dat het Openbaar Ministerie (OM) gerechtigd is om in beroep te gaan tegen het besluit van de rechter-commissaris die de vrijlating van Adhin heeft gelast. Het OM heeft terstond appel aangetekend hiertegen, waardoor Adhin niet vrij is gekomen. Het Hof van Justitie moet in drie werkdagen hierop reageren. Kanhai verwacht dat nadat de grieven ingediend zijn door het OM, het Hof dinsdag in feite een besluit zou kunnen nemen.
 
De raadsman ziet het besluit van de rechter-commissaris als een belangrijke overwinning. Het OM is in het ongelijk gesteld. De aanhouding van zijn cliënt is als onrechtmatig getoetst. Hij blijft erbij dat het OM bij De Nationale Assemblee moest aankloppen om in staat van beschuldiging te vorderen. Het gaat volgens Kanhai om zaken die zich afgespeeld hebben in ambtelijke sfeer.
 
Brunswijk zegt aan de krant dat het OM naar zijn mening niet goed gehandeld heeft. Als het aan hem ligt, wordt de zaak buiten proces afgehandeld. Misschien moet er volgens hem een schikking worden getroffen tussen partijen en kan er bijvoorbeeld worden gesproken over vergoeding van de schade. Hij vindt dat zijn voorganger niet langer in de gevangenis moet zitten.

'Invrijheidstelling Adhin gestuit door hoger beroep OM'

21-11-2020 05:53

Ex-vicepresident Ashwin Adhin

Nadat het nieuws bekend was dat de rechter-commissaris (rc) de aanhouding van ex-vicepresident en huidig DNA-lid Ashwin Adhin onrechtmatig had getoetst, was de grote vraag of Adhin naar huis mag. “De rc besliste dat hij onmiddellijk in vrijheid gesteld moest worden. Dit betekent dat het Openbaar Ministerie (OM) niet de juiste procedure zou hebben gevolgd bij zijn aanhouding en de in verzekeringstelling”, laat Team Adhin weten op de officiële Facebookpage van Ashwin Adhin. “Het Openbaar Ministerie (OM) heeft beroep hiertegen aangetekend. Hierdoor is de invrijheidstelling van Adhin voor ten hoogste 3 dagen gestuit. Krachtens artikel 54 c lid 3 moet het Hof binnen drie dagen na de instelling van het hoger beroep een beslissing nemen.

Wij hebben het volste vertrouwen dat het Hof een weloverwogen en rechtvaardig besluit zal nemen. Laten wij met zijn allen hopen dat het recht zal zegevieren en dat onze Michael Ashwin Adhin in vrijheid wordt gesteld”, aldus Team Adhin.

Mediagekte

De zaak Adhin heeft een mediagekte veroorzaakt in Suriname. Naast de reguliere media, krioelt het van geruchten op social media. De zaak Adhin neemt steeds andere wendingen binnen korte tijd, doordat vanuit het Openbaar Ministerie er niets losgelaten wordt. Alle informatie krijgt de pers via de advocaat van Adhin, Irvin Kanhai, of via geëigende bronnen. Vooral de onlinemedia maakt gretig gebruik van de vele invalshoeken en primeurtjes. Echter, door de vele ontwikkelingen, maar ook de vage houding vanuit het OM, kunnen de berichtgevingen elke minuut onderhevig zijn aan updates of andere wendingen. Nadat de rc de aanhouding van Adhin had verworpen, was het logisch gevolg dat Adhin in vrijheid gesteld zou worden. Echter, nadat binnen heel korte tijd het OM in hoger beroep ging, veranderde de situatie meteen. Om naar huis te gaan, moet Adhin fiat (invrijheidstellingsbrief) krijgen van het OM. Maar door het hoger beroep is dat ook vertraagd. Nu wacht men op een snelle behandeling van de zaak door het Hof van Justitie.

https://www.sun.sr/Details/5664_WnDXbKfpB3N2LlCOI8EqCaKyaFaFa6ZxRYf60ufG46LkSbPCBTToV1nfPnfvsQ4sflMG7fp00atlqCHuaFaFaFOh53rhXAcFcFccFcFc_adhinfraude.jpeg

Rc: “Adhin moest in staat van beschuldiging worden gesteld”

Ex-vicepresident tevens NDP-parlementariër, Ashwin Adhin, moest in staat van beschuldiging worden gesteld omdat het om een ambtsdrager gaat, heeft de rechter-commissaris (rc) Siegline Wijnhard gisteren geoordeeld. Op grond hiervan is de inverzekeringstelling van Adhin als onrechtmatig beoordeeld.

Adhin en drie anderen werden eerder aangehouden op verdenking van vernieling en of onbruikbaar maken en verduistering van staatsgoederen, die toebehoren aan het Kabinet van de Vicepresident. Het Openbaar Ministerie (OM) is in beroep gegaan bij het Hof van Justitie, omdat die zich niet kan terugvinden in het besluit dat Adhin in staat van beschuldiging gesteld moet worden zoals opgegeven in de ‘Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers’.

Met het instellen van een beroep door het OM is de invrijheidstelling van Adhin voor minimaal drie dagen gestuit conform artikel 54c lid 4 van het Wetboek van Strafvordering. In lid 5 van hetzelfde artikel is vermeld dat het Hof van Justitie zo spoedig mogelijk op het ingestelde beroep beslist en wel uiterlijk binnen drie dagen na de instelling daarvan. In de zaak van Adhin heeft zijn raadsman, Irvin Kanhai, gisteren ingevolge artikel 52a, een verzoek ingediend voor de invrijheidstelling van zijn cliënt.

De NDP-fractie heeft in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd, om geïnformeerd te worden over de aanhouding van Adhin door het OM en de regering. Dit ter voorkoming dat er willekeur wordt toegepast. De NDP benadrukt dat delicten begaan door (gewezen) ambtsdragers, wil het OM vervolging continueren, eerst naar het parlement dienen te komen, waarna zij hierover een oordeel velt.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelt dat de Wet in staat van beschuldiging stelling politieke ambtsdragers is gemaakt, ter bescherming van willekeurige politieke vervolging. Daarom wil de NDP-fractie dat op basis van deze feiten en omstandigheden, oud-vicepresident en assembleelid, Adhin spoedig in vrijheid wordt gesteld.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/21/rc-adhin-moest-in-staat-van-beschuldiging-worden-gesteld/

Breaking: Adhin blijft aangehouden (update)

20 Nov, 2020, 16:35

foto

Ex-vicepresident tevens Assembleelid Ashwin Adhin blijft voorlopig in de cel. De rechter-commissaris (rc) heeft gisteren zijn aanhouding getoetst. Vandaag besliste de rc dat de inverzekeringstelling onrechtmatig is. Starnieuws verneemt dat het Openbaar Ministerie beroep hiertegen aantekent. Adhin kan op basis hiervan toch niet naar huis.
 
De NDP-fractie heeft vandaag nog een beroep gedaan op het Openbaar Ministerie/de regering om de juiste procedure te volgen. Fractieleider Rabin Parmessar zei dat uit alles blijkt dat het gaat om zaken die gepleegd zijn die te maken hebben met het ambt als vicepresident.
 
Adhin is vandaag opnieuw verhoord. Er is ook huiszoeking bij hem geweest. Hij werd naar zijn woning gebracht door de politie. Vernomen wordt dat er niks bijzonders is aangetroffen.
 
Raadsman van Adhin, Irvin Kanhai, zegt aan Starnieuws zojuist van de griffie vernomen te hebben dat de aanhouding van zijn cliënt onrechtmatig is. Volgens Kanhai moet Adhin vrijgelaten worden. Het Openbaar Ministerie heeft toetsing aangevraagd en kan dus niet in beroep gaan tegen het besluit van de rechter-commissaris.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *