GEOPOLITIEKE BELANGENSPEL & BRICS.

Auteur: Angela Fernald

Mijn stelling: Het narcistisch en populistisch leiderschap verliest steeds meer terrein in de wereld.

De belangen van Brazilie ten aanzien van het Amazone oerwoud als de longen van de wereld zijn met Donald Trump en Bolsonaro aan hun laars gelapt. Economische belangen in het amazone oerwoud gaan voor en het milieu speelt geen rol voor deze twee wereldleiders. toppers uit het Braziliaanse leger hebben enorme economische belangen in het amazone oerwoud en de president van Brazilie is niet meer dan een belangen behartiger van het leger. De inheemsen in de binnenlanden, zowel in Brazilie als in Suriname zijn hun gronden ontnomen vanwege enorme economische belangen. In Suriname zijn het de Marrons die de economische buisnes beheersen onder het gezag van de vice-president Ronnie Brunswijk. Terwijl de Braziliaanse en Chinese gelukszoekers in het binnenland steeds verder oprukken in de goud en hout buisness. President Santhoki wordt door zijn vice-president Ronnie Brunswijk in het binnenland buiten spel gezet en de Braziliaanse president Bolsonaro en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Pompeo weigeren zich aan de macht van Ronnie Brunswijk te onderwerpen. Dit zijn de grote spelers in de wereld die duidelijke signalen afgeven, ook toen desi Bouterse president was, is Suriname genegeerd door de grote wereld- en regionale leiders. Ons land speelt wel een cruziale rol vanwege de strategische ligging en de olie reserves aan de kust en de goud-hout en diamantvoorraden in  het binnenland. Net zoals de wereldleiders Donald Trump hebben kunnen manipuleren vanwege zijn niet gewaardeerd populisme en narcistisch gedrag in eigen land, zo ook kan Suriname ten prooi vallen aan de grote landen die de vice-president niet serieus nemen en dus de president continu hiermee kunnen confronteren en manipuleren. Neemt Suriname hierom geen ferm standpunt in ten aanzien van Venezuela? Is de Surinaamse buitenlandse politiek hierdoor vleugellam geworden? Santhoki zit in het spervuur van de wereld en zijn eigen vice-president, een man met veel narcistische en egoistische trekjes.  Deze zwakte van onze president is het pressie middel van Brazilie, Rusland en China, omdat Santhoki zijn vice-president nodig heeft om binnenlands te kunnen functioneren daar de populist, narcist en egoist Desi Bouterse nog altijd op de loer ligt en een grote splijtzwam is in het geopolitieke belangenspel van de wereld. Ons Surinaams binnenland is hierbij de inzet tegen de geopolitiek in de regio. Dit spervuur waar onze president in beland is maakt dat de internationale investeerders hem onder druk kunnen zetten om het binnenland te ontfutselen aan Brunswijk, die zich koning waant van het binnenland. 

WORDT CHINA GESTOPT IN HET SURINAAMS BINNENLAND?

Het Chinese roofkapitalisme” waarover onlangs de VS minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo sprak, neemt in Suriname zeer milieu verontrustende vormen aan met het gebruik van het zeer giftige cyanide in de goudsector. De ordening van de goudsector o.l.v. vice-president Ronnie Brunswijk die zelf grootondernemer is in deze sector, zou zich in de eerste plaats moeten richten op vernietiging van de gezondheid van de binnenlandbewoners. Door zich steeds maar te richten op de goudwinning in de kleinschalige goudsector, wordt het grote probleem onaangeroerd gelaten, namelijk de enorme belangen van China en Brazilie en het vertrappen van de grondenrechten.  De vice-president stelt zich veel meer op als een populist en redder van zijn eigen mensen in het binnenland t.a.v. hun economische belangen, terwijl de grote jongens ongemoeid worden gelaten, waaronder de vice-president himself. Van wie zijn de scalians? De ABOP bezit het ministerie van natuurlijke hulpbronnen en regionale ontwikkeling waaronder de grondenrechten vallen. En dat is niet voor niets, de positie van de vice-president kan alzo versterkt worden i.v.m. zijn gooi naar het presidentschap in 2025. Door bewust het binnenland te isoleren van de nationale politiek heeft de vice-president een stok in handen om richting de Braziliaanse en Chinese president  te slaan. Want China en Brazilië proberen via het binnenland voet aan wal te krijgen. Voet aan wal waar de nationale president Santhoki  zelf geen voet aan wal kan krijgen, anders dan via zijn vice-president. De geopolitieke ontwikkeling van de grootmachten kan dus niet langs de vice-president heen, die door de grootmachten wordt genegeerd vanwege zijn drugsvonnissen. Mike Pompeo en nu ook Bolsonaro zal niet staan naast de vice-president op onze onafhankelijkheidsdag 25 november. Onze president dient deze signalen op hun juistheid te interpreteren omdat hijzelf met zijn vice-president is gedegradeerd in de wereld opinie en zwak is in het geopolitieke belangen spel. Zonder de wereld is Suriname niks en zonder Brunswijk en het binnenland is Santhoki niks in de ogen van de wereld leiders. Suriname draait dus op halve kracht en alleen met de olie voor de kust kan de huidige president het binnenland op het tweede plan schuiven en de macht van zijn vice-president hierdoor verzwakken, tot betere tijden. Want de ABOP zal vroeg of laat inzien dat Ronnie Brunswijk niet hun verlosser is, maar eerder een sta in de weg voor onze nationale ontwikkeling. Die strijd zal onherroepelijk plaats vinden omdat de privé belangen van Ronnie Brunswijk hem de das zullen omdoen. Brunswijk is een emotioneel betrokken politicus vanwege zijn privé belangen en dat staat de zakelijke politiek voering in de weg. Bij veel politieke leiders speelt dit probleem, niet alleen in Suriname. Verstrengeling van privé belangen met nationale belangen botst. Bij Donald Trump is dat goed zichbaar geworden, waardoor zowel Rusland als China de Amerikaanse handelspolitiek konden aanvallen op het niveau van de waarde van de Amerikaanse dollar, wat door Trump direct in zijn eigen portemonnee voelbaar was. Door de dollar steeds op de achtergrond te dringen, is het idee van de BRICS ontstaan. Ondermijning van de Amerikaanse politiek en MONROE doctrine in Zuid-Amerika ging samen met de aanval op de dollar. Het breken van de hegemonie van  Amerika in de wereld is de inzet van de wereldmachten Rusland en China en hiertoe worden ook landen in onze regio gebruikt om de Monroe doctrine te kunnen verslaan. Cuba, Venezuela, Nicaragua en Bolivia zijn de felste tegenhangers van het Amerikanisme in de regio, gevolgd door de kleinere eilanden zoals Barbados. En Suriname neemt hierin geen duidelijk standpunt in maar huldigt de VN  non-interference in binnenlandse aangelegenheden van landen. Een zwaktebod voor de VS die in Brazilie wel een sterke bondgenoot heeft gevonden. Na het verlies van Donald Trump gaat onder leiding van Joe Biden de Amerikaanse buitenlandse politiek in de regio, gewoon door. 

 

‘SURINAME HOUDT VAST AAN ‘ONE CHINA POLICY”

12/02/2021 00:00 – Van onze redactie

'Suriname houdt vast aan 'One China Policy''

President Chandrikapersad Santokhi Foto: CDS  

PARAMARIBO – De “historische band en lange vriendschap” met de volksrepubliek China heeft geleid tot “goede bilaterale samenwerkingen”. “Suriname houdt daarom vast aan de ‘One China Policy'”, zegt president Chandrikapersad Santokhi in zijn toespraak in verband met de viering van het Chinees nieuwjaar vrijdag.

“Vanuit wederzijds belang en respect draagt China op verschillende manieren bij aan de nationale ontwikkeling van ons land. En ook in de toekomst zal deze hechte band blijven voortbestaan”, verzekert het staatshoofd. De samenwerking richt zich onder meer op de agrarische sector, infrastructuur, veiligheid, defensie, training en capaciteitsversterking, gemeenschapsontwikkeling, financiën, cultuur en handel.

De president stipt aan dat de Chinezen, van wie de eersten op 20 oktober 1853 in Suriname arriveerden, ook worden gezien als “dyadya Surinamer, net als ik en net als u”. “De Chinezen spelen niet alleen een grote rol in de sociaal-economische ontwikkeling, maar ook in de opbouw van de harmonieuze multiculturele samenleving in Suriname.”

Vrijdag wordt het jaar van de os ingeluid. Een dier dat volgens Santokhi een aantal positieve eigenschappen heeft, waaronder kracht, betrouwbaarheid, doorzettingsvermogen en vastberadenheid. Deze moeten worden ingezet in het belang van “vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn van ons volk en geliefde natie”.

De os staat, aldus de president, ook bekend als een “geboren leider en een harde werker”. “Het zijn de eigenschappen die deze regering meer dan ooit nodig heeft om Suriname uit zijn malaise te halen. En niet alleen de regering, maar in iedere Surinamer zit er een geboren leider en een harde werker. Het jaar van de os wordt daarom een jaar om obstakels weg te nemen, zowel voor land als volk.”

Hij spreekt de wens uit dat “wij allen samen” de Covid-19-pandemie verslaan. “Als samenleving hebben we minder kunnen verdienen, dierbaren verloren, zaken moeten sluiten en banen verloren. Daarom gaan we samen, vol moed en motivatie dit nieuwe jaar in. Want ondanks de huidige Covid-19-pandemie zien de vooruitzichten van ons land, er goed uit. De verlichting komt sneller dan u denkt”, verzekert Santokhi. Hij geeft aan dat met ondersteuning, vertrouwen en hoop het land ook uit de financiële crisis kan komen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/12/suriname-houdt-vast-aan-one-china-policy/VS EN SURINAME WILLEN DEFENSIESAMENWERKING INTENSIVEREN

Jan 12, 2021

Foto: Admiraal Craig Stephen Faller van Amerika bezoekt Suriname

Admiraal Craig Stephen Faller van de Verenigde Staten van Amerika (VS) brengt op woensdag 13 januari 2021 een eendaags werkbezoek aan Suriname. De hooggeplaatste militair is commandant van ‘the U.S. Southern Command’.

Het bezoek kan geplaatst worden in het kader van de defensiesamenwerking die Suriname heeft met de VS. De samenwerking die Suriname heeft met Amerika op het territorium van defensie heeft als doelstelling om de veiligheid in Suriname, maar ook in de regio te waarborgen.

De militaire samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika is historisch. De minister van Defensie, Krishnakoemarie Mathoera geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aan dat het cruciaal is dat de defensiesamenwerking tussen beide landen geïntensiveerd wordt. “Het bezoek van Admiraal Faller gaat om het intensiveren van de samenwerking, in het bijzonder om capaciteitsversterking en gezamenlijke trainingen”, aldus de bewindsvrouw. Minister Mathoera stelt de samenwerking zeer op prijs en geeft aan dat er meer werkoverleg zal plaatsvinden.

PERSBERICHT|CDS

https://unitednews.sr/vs-en-suriname-willen-defensiesamenwerking-intensiveren/

MADURO WIL ESSEQUIBO VAN GUYANA VEROVEREN / VS GEEFT STERK SIGNAAL

Jan 12, 2021

De Venezolaanse president Nicolas is niet van plan om de Venezolaanse claim op de Essequibo te laten varen. Hij benadrukte zijn claim juist met het slaan van een decreet waarin het gebied, dat zeker driekwart van Guyana beslaat, beschouwd wordt als Venezolaans grondgebied. “Wij zullen de Essequibo veroveren”, liet hij zelfs via Twitter weten.

De Venezolaanse claim behelst ook de gigantische olierijkdommen voor de kust van Guyana. Het westerbuurland van Suriname is echter niet aan haar lot van de Venezolaanse agressie overgelaten. Zij mag rekenen op steun van buurland Brazilië. Jair Bolsonaro, president van de Zuid-Amerikaanse grootmacht, is geen fan van Maduro en zal hem zijn zin niet laten krijgen. Ook de Verenigde Staten van Amerika ziet Maduro liever vertrekken uit het machtscentrum in Venezuela.

Maandag is een sterk signaal gegeven met het bezoek van de Amerikaanse admiraal Craig Faller aan Guyana. Hij is de hoogste militaire vertegenwoordiger van de Amerikaanse marine voor dit deel van de wereld.

https://images04.military.com/sites/default/files/styles/full/public/2020-03/Craig-Faller-1800.jpg?itok=GHnvMY9f

Maduro voelt zich gesterkt na de parlementsverkiezingen in december vorig jaar te hebben gewonnen. Hiermee heeft hij greep op zowel de regering als de volksvertegenwoordiging in Venezuela. Zijn macht is nooit eerder zo groot geweest.

Naast het uitvaardigen van het decreet aangaande de Essequibo stuurde hij ook een brief naar Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarin hij vraagt dat de wereldorganisatie bemiddelt in het op gang brengen van een directe dialoogronde met Guyana over het grensgeschil. Dit als alternatieve oplossing voor het lopend proces bij het Internationaal Gerechtshof.

De Guyanese president Irfaan Ali is niet onder de indruk van de spierballentaal van Maduro. Hij ontbood de zaakgelastigde van Venezuela in Georgetown om het decreet te bespreken. Volgens Ali heeft Guyana zich steeds constructief opgesteld om tot een vreedzame oplossing te komen. Echter, Guyana zal onder geen beding een centimeter van de Essequibo afstaan aan de Venezolaanse buren.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/maduro-wil-essequibo-van-guyana-veroveren-vs-geeft-sterk-signaal/

WEDDEN OP HET VERKEERDE PAARD

 
 

Dat is de regering van Chandrikapersad Santokhi, zeker aan het doen in het kader van haar buitenlandse politiek en dan vooral wanneer het gaat om een stellingname ten opzichte van Venezuela en wat zich daar de afgelopen week aan farce heeft voltrokken. Daar werden algemene verkiezingen gehouden  die  door de oppositionele partijen werden geboycot, omdat die bij voorbaat zeker wisten dat erop grote schaal gefraudeerd zou worden om de zittende president Nicolás Maduro en zijn chavistische kliek, in het zadel te houden. De verkiezingen werden, ofschoon de oppositiepartijen tot een boycot hadden opgeroepen, toch gehouden en natuurlijk zijn Maduro en zijn bende als winnaars uit de volksraadpleging gekomen. Maar zotter kan de overwinning van Maduro niet genoemd worden, gegeven het feit dat slechts 31 procent van het electoraat heeft geparticipeerd bij de stemming. Gevoeglijk kan dus worden aangenomen dat zeker 60 procent van de kiesgerechtigden, gevolg heeft gegeven aan de oproep van de oppositionele partijen niet naar de stembus is gegaan. Dus Maduro kan absoluut niet gezien worden als de ware vertegenwoordiger van het Venezolaanse volk. Het moet voor eenieder in Venezuela en daarbuiten, duidelijk zijn dat de despoot Maduro, bereid is de democratie op allerlei manieren geweld aan te doen en zijn dictatuur voor langere tijd wenst te vestigen. Daarbij leunt de dictator zwaar op de schurkstaat Rusland, de Communistische Partij van China, het dictatoriale bewind op Cuba en het bewind van de islamitische geestelijken in Iran. Dat de verkiezingen in Venezuela van de afgelopen week een farce waren, is voor de lidlanden van de Europese Unie duidelijk en daarom erkennen ze Maduro niet als president van Venezuela en zullen de sancties van deze landen, onverkort worden gecontinueerd. De Verenigde Staten van Amerika hebben reeds verklaard, op geen enkele wijze Maduro te zullen erkennen en vinden Juan Guaidó nog steeds de ware vertegenwoordiger van Venezuela. Na de verkiezingsuitslag kwam er ook een scherpe veroordeling van 15 landen op ons continent en het Caribisch gebied en werd de zogenaamde overwinning van Maduro, resoluut afgewezen. Deze landen zijn: Brazilië, Colombia, Chili, Canada, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Haïti, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Santo Domingo en St. Lucia. Opvallend genoeg hebben alle buurlanden van Venezuela zich tegen het regiem Maduro gekeerd. Guyana heeft zich hierbij niet onbetuigd gelaten, gezien het feit dat dit land ook te maken heeft met een stroom Venezolanen die de ellende veroorzaakt door het regiem Maduro, niet langer kan dragen. Dat Maduro en zijn kliek niet kunnen inzien dat hun dictatuur en verdere mishandeling van het Venezolaanse volk niet zo door kan gaan, begrijpt een groot deel van deze wereld niet. Het lijden van het Venezolaanse volk gaat gestadig verder en recentelijk werd bekend dat Venezolanen wederom bij de duizenden de grens oversteken, richting Brazilië en Colombia. Deze influx van Venezolanen zorgt al geruime tijd voor grote spanningen in de laatstgenoemde landen die zelf ook grote problemen hebben in de regio’s waar de vluchtelingen arriveren. Bijvoorbeeld in Colombia heerst grote werkloosheid en die is mede het gevolg van de COVID-19-pandemie. De Venezolanen worden dan ook zeker niet gezien als welkome gasten. Maar terwijl  meer dan 50 landen het regiem van Maduro niet wensen te erkennen en bepaalde staten zelfs helemaal geen zaken meer met de Venezolaanse despoot wensen te doen, heeft Suriname met zijn buitenlandse politiek richting het regiem van Maduro en de gebeurtenissen in dat land, nauwelijks een visie of durft daartegen geen stelling te nemen. Suriname schaart zich niet achter de 15 landen die resoluut de frauduleus gehouden verkiezingen die de afgelopen week in Venezuela zijn gehouden, van de hand wezen. Wij houden het maar op het niet willen bemoeien in de interne aangelegenheden van een bevriende natie. Een vlees noch vis benadering die door de overige 15 landen, zeker niet zal worden gewaardeerd en als zeer slap en niet vastberaden zal worden aangemerkt. Misschien zal de houding van Suriname wel als zeer opportunistisch worden bestempeld. Onze minister van Buitenlandse Zaken, kwam dan wel met een reactie in een lokaal dagblad, dat hij overduidelijk wel te woord wenst te staan wanneer het om heikele kwesties gaat. Suriname zit duidelijk met de bilaterale relatie in zijn maag en schijnt niet de euvele moed te kunnen opbrengen het regiem Maduro nu eens en voor altijd, af te willen wijzen.

Misschien is de afname van rijst door Venezuela daar wel de oorzaak van. Minister Ramdin stelt in de lokale krant: “Ik stel vast dat  de verkiezingen  in het land met  een langdurig politiek intern conflict onder veel spanningen zijn georganiseerd met serieuze  twijfels over de organisatie en brede maatschappelijke participatie. Dat is niet goed.” Ook stelt Ramdin het jammer te vinden dat respectabele internationale waarnemers er niet waren om mogelijke onregelmatigheden te kunnen vastleggen. Ramdin: “De oproep tot boycot van de verkiezingen door de oppositie, wordt mijnerzijds ook beschouwd als een negatief signaal welke aanleiding had moeten zijn voor de regering om met deze groep om de tafel te zitten. Met inachtneming van mijn eerdergenoemde punten, gecombineerd met een opkomst van nauwelijks 30 procent, kan de vraag gesteld worden of er voldoende draagvlak is voor de zittende politieke constellatie. Verkiezingen kunnen democratisch gewonnen worden, maar of dat resulteert in een legitieme regeermacht, kan betwijfeld worden.” Tot zover minister Ramdin in de lokale krant afgelopen donderdag. Uit het relaas van de minister kan zeker worden opgemaakt, dat hij de overwinning van Maduro ernstig in twijfel trekt en gevoeglijk zou een openlijke Surinaamse diplomatieke reactie kunnen worden verwacht, zoals ons buurland Guyana dat wel gelijk deed en zich schaarde bij de 14 overige landen zoals voormeld. Maar hier heeft Suriname om wat voor duistere reden dan ook, de indruk gewekt besluiteloos te zijn en vermoedelijk bepaalde belangen te willen beschermen en behartigen. Ook heeft Suriname met zijn huidig buitenlands beleid ten opzichte van de buitenwacht, tegenover alle democratisch gezinden op deze aardbol, een flater geslagen. Wij moeten nu goed uitkijken dat wij op het westelijk halfrond niet zullen worden gezien als een pariastaat, zoals Venezuela dat vele jaren is. Ook is het geen positieve notering wanneer kapitaalkrachtige buitenlandse investeerders die hier willen komen investeren, zien wat de positie van dit land ten opzichte van het criminele regiem in Caracas is. Op de  Verenigde Staten, Brazilië en Canada, de reuzen op dit halfrond, hebben we in ieder geval in deze kwestie, nu reeds een zeer bedenkelijke indruk gemaakt. Keerpunt is en blijft van mening, dat Maduro een dictator is die zijn volk laat pinaren en dat Suriname hem nimmer kan blijven ondersteunen of zich verschuilen achter niet-inmenging van de binnenlandse aangelegenheden van een bevriende staat waar wij diplomatieke relaties mee onderhouden. Blijven we dit misdadige regiem ondersteunen door ons op de vlakte te houden, dan wedden we zeker op het verkeerde paard en dat zal ons duur komen te staan.

https://dagbladdewest.com/2020/12/12/wedden-op-het-verkeerde-paard-2/

Minister Ramdin: ‘Suriname kan geen oordeel geven over legitimiteit verkiezingen Venezuela’

Publicatie datum: 13 dec 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

‘Suriname kan geen oordeel geven over het al dan niet legitiem zijn van de verkiezingen in Venezuela. Het zou mijns inziens beter zijn dat de Venezolaanse regering een situatie faciliteert om maximale participatie in een goed georganiseerde verkiezing mogelijk te maken.’ Dit is de reactie van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, tegenover Dagblad Suriname, op de afgelopen weekend in Venezuela gehouden parlementsverkiezingen.

Volgens de Nationale Kiesraad heeft de coalitie van de Venezolaanse president, Nicolas Maduro, de verkiezingen van zondag met 67,7 procent van de stemmen gewonnen. De stembusgang werd echter geboycot door de voornaamste oppositiepartijen. De opkomst bedroeg slechts 31 procent. 5.2 miljoen Venezolanen brachten hun stem uit. 

Zestien Amerikaanse landen: ‘Parlementsverkiezingen Venezuela frauduleus’

Zestien Amerikaanse landen hebben een document ondertekend, waarin gesteld wordt dat de parlementsverkiezingen in Venezuela ‘frauduleus’ waren en het verkiezingsproces ‘niet legaal en legitiem’. Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Panama, Paraguay, Peru en Saint Lucia ondertekenden het document, niet Suriname en Argentinië. Nicaragua en Bolivia doen er vooralsnog het zwijgen toe, maar naar verwachting zullen zij Maduro blijven steunen.

In het document noemen de 16 landen het Maduro-regime ‘onwettig’ en dat de verkiezingen zijn ‘gehouden zonder de minimumgaranties van een democratisch proces, waaronder vrijheid, veiligheid en transparantie, de integriteit van stembiljetten, de deelname van alle politieke partijen, krachten en aanwezigheid van internationale waarnemers’.

Minister Ramdin: ‘We moeten voorzichtig zijn de indruk te wekken in de binnenlandse aangelegenheden van een land te willen bemoeien. Echter, aangezien het hier gaat om een belangrijk democratisch proces, vinden we dat een opinie daaromtrent mogelijk moet zijn. Ik stel vast dat de verkiezingen in het land met een langdurig politiek intern conflict, onder veel spanningen zijn georganiseerd, met serieuze twijfels over de organisatie en brede maatschappelijke participatie. Dat is niet goed voor de democratie.’

‘Regering had met oppositie om tafel moeten gaan zitten’

De minister vindt het jammer, dat ‘reputabele internationale waarnemers er niet waren om mogelijke onregelmatigheden te kunnen vastleggen’. ‘Door hun activiteiten dragen waarnemersmissies bij aan de integriteit en legitimiteit van algemene verkiezingen. De oproep tot boycot van de verkiezingen door de oppositie wordt mijnerzijds ook beschouwd als een negatief signaal, welke aanleiding had moeten zijn voor de regering om met deze groep om tafel te zitten.’

Een ander belangrijk zorgpunt is, aldus minister Ramdin, de zeer lage opkomst. ‘Met inachtneming van mijn eerdergenoemde punten, gecombineerd met een opkomst van nauwelijks 30 procent, kan de vraag gesteld worden of er voldoende draagvlak is voor de zittende politieke constellatie. Verkiezingen kunnen ‘democratisch’ gewonnen worden, maar of dat resulteert in een legitieme regeermacht kan betwijfeld worden.’

EU en VS

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben ook bekendgemaakt dat zij de verkiezingsuitslag in Venezuela niet erkennen, omdat de stembusgang niet op democratische wijze zou zijn verlopen. De VS zegt dat de Venezolaanse parlementsverkiezingen een ‘politieke farce’ waren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, spreekt in een verklaring van een regelrechte ‘schertsvertoning’ van het onwettige Maduro-regime. Pompeo zei dat de VS ‘interim-president Juan Guaidó en de legitieme nationale assemblee zullen blijven erkennen’. ‘De internationale gemeenschap kan niet toestaan dat Maduro, die onrechtmatig aan de macht is omdat hij de verkiezingen van 2018 heeft gestolen, baat heeft bij het stelen van een tweede verkiezing’, zei Pompeo. 

De verkiezingen ‘voldeden tot mijn spijt niet aan de minimale internationale maatstaven voor geloofwaardige’ verkiezingen, zei EU-buitenlandchef Josep Borrell na overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU. Bovendien ‘is het Venezolaanse volk niet gemobiliseerd om mee te doen’, was er geen ruimte voor andere politieke partijen en werden oppositieleiders ‘van de verkiezingen uitgesloten en vervolgd’.

Oppositieleider Juan Guaidó raakte in januari 2019 in een machtsstrijd verwikkeld met Maduro. De op een zijspoor gezette parlementsvoorzitter wordt door tientallen landen, waaronder de VS en EU-lidstaten, erkend als de wettige interim-president van Venezuela.

PK

https://surinamenieuwscentrale.com/content/minister-ramdin-%E2%80%98suriname-kan-geen-oordeel-geven-over-legitimiteit-verkiezingen-venezuela%E2%80%99

Obstinate verliezer Trump krijgt steeds meer steun uit Republikeinse Partij

Donald Trump eind oktober op campagne op het vliegveld van Lansing, Michigan.Beeld AP
 

Steeds openlijker speculeren Republikeinen over een tweede termijn voor Donald Trump, ook al heeft hij volgens de huidige tellingen van Joe Biden verloren en wijst niets op grootschalige stembusfraude. Daarmee zetten zij nieuwe stappen op het pad van een machtsgreep.

 

Al ver voor de verkiezingen was duidelijk dat Donald Trump een eventueel verlies niet zou accepteren. ‘De enige manier waarop we deze verkiezingen kunnen verliezen is als ze gemanipuleerd worden’, zei hij tijdens een rally in augustus. Daarna heeft hij meermaals gewaarschuwd voor wat hij nu doet: de uitslag negeren omdat er fraude zou zijn gepleegd.

 

De vraag daarbij was altijd: hoe reageren de andere spelers? Sippend in zijn eentje zou Trump simpelweg een loser zijn geweest. Maar zijn campagneteam bleef in hem geloven, Republikeinse voormannen bleven hem steunen, de kijkcijferkanonnen van Fox News schoten hem te hulp, en deze week bleken zelfs twee steunpilaren uit zijn regering, justitieminister Bill Barr en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, te willen helpen bij een doorstart.

En de man die in juni al een grens had getrokken bij de autoritaire tendensen van zijn baas, defensieminister Mark Esper, werd ontslagen. In zijn kielzog werden ook andere hoge functionarissen door Trump-loyalisten vervangen. Een van de nieuwkomers is Anthony Tata, een complotdenker die Obama een ‘terroristenleider’ heeft genoemd.

Kiezers als steunpilaar

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de belangrijkste steunpilaar van Trump: zijn kiezers. Wie als politicus macht boven principes stelt (zoals Senaatsleider Mitch McConnell), kan alleen maar loyaal zijn aan degenen die die macht mogelijk maken.

De Republikeinse overwegingen zijn niet statisch: elke senator die zich met Trump verbindt, geeft het presidentiële gejammer meer gewicht, en sterkt zo zijn kiezers in hun gelijk, waardoor weer meer senatoren zich met Trump verbinden. Dit zelfversterkende effect was de laatste dagen zichtbaar: zelfs politici die in eerste instantie terughoudend waren, zetten nu vraagtekens bij de verkiezingsuitslag.

Dinsdag was het minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo die openlijk zei te hopen dat Trump president blijft.

 

Toen hij op een persconferentie met een grijns had gezegd dat hij werkt aan ‘een soepele machts-overdracht naar een tweede termijn voor de regering-Trump’, werd dat door sommigen eerst nog afgedaan als een (slechte) grap. Maar in een interview op Fox News later die dag zei Pompeo dat hij de winst van Biden niet erkende. ‘We zullen zien wat de kiezers hebben besloten, als alle stemmen zijn uitgebracht’, zei hij, hoewel alle stemmen allang waren uitgebracht. En even later: ‘Ik ben trots op wat we de afgelopen vier jaar als team hebben gepresteerd. Ik hoop dat we de tijd krijgen om daarmee door te gaan.’

‘Helemaal niet verslagen’

Ook de Republikeinse senator Roy Blunt, die zondag nog liet weten dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat het aanvechten van de verkiezingen de uitslag zal veranderen, zei dinsdag ineens dat ‘Trump misschien helemaal niet door Biden verslagen is’.

Toen de Republikeinse senator Ron Johnson gevraagd werd of hij Biden al heeft gefeliciteerd, zei hij: ‘Nee. Niets om hem mee te feliciteren.’ Johnson noemde de vreedzame overdracht van de macht vijf jaar geleden, toen hij een wet door de Senaat leidde die dat proces zou verbeteren, ‘een van de hoogtepunten van onze democratie’.

 

De vraag is wat de Republikeinen met al dat gesputter opschieten. De tot dusver aangespannen rechtszaken hebben nergens toe geleid: de vermeende fraudegevallen smelten voor de ogen van de rechters als sneeuw voor de zon. Ook zijn de aantallen te klein om de uitslag te doen kantelen.

Maar er is een route naar een machtsgreep, die gebaseerd is op twijfel aan het héle proces. In een maandag aangespannen rechtszaak in Pennsylvania beargumenteren de Republikeinen dat stemmen-per-post anders zijn behandeld dan stemmen-in-het-stemhokje. Rechtsongelijk-heid! Dus: hele verkiezing ongeldig.

Eindspel

Het eindspel, zoals dat al maanden wordt gevreesd, zou gaan om het Electoral College – het kiescollege dat op 14 december de president bepaalt – niet door de stemmen van de bevolking te laten aanwijzen, maar door de (Republikeinse) volks-vertegenwoordigers in een paar staten, zoals Pennsylvania.

Die zouden daartoe bevoegd zijn als de verkiezingen ‘hebben gefaald in het maken van een keuze’, aldus een clausule in de Amerikaanse wet. Volgens Harvard-hoogleraar Lawrence Lessig zou vermeende stembusfraude als vorm van falen kunnen worden geïnterpreteerd.

Pompeo wees dinsdag op ‘het zeer gedetailleerde proces’ dat ‘bepaalt hoe de kiesmannen stemmen’, toen hij betoogde dat nog niet duidelijk is wie de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Dat is onzin: de uitslag van de verkiezingen is bekend, en die bepaalt hoe de kiesmannen stemmen. Het ‘zeer gedetailleerde proces’ treedt alleen in werking als je op een ándere manier je kiesmannen wilt kiezen.

In Pennsylvania en Wisconsin hebben lokale Republikeinse volksvertegenwoordigers al een onderzoek aangevraagd naar fraude in hun staat, en gesuggereerd dat de kiesmannen moeten worden vervangen.

Overigens is dat proces juridisch niet helder, en zou het waarschijnlijk bij het Hooggerechtshof belanden. De verhouding in het hoogste Amerikaanse hof is 6-3 in het voordeel van de conservatieven. Volgens andere scenario’s zou vice-president Mike Pence uiteindelijk de knoop van het presidentschap moeten doorhakken.

Mocht de route via het kiescollege niet lukken, dan is in elk geval de legitimiteit van Biden sterk ondergraven – op een manier die in de Verenigde Staten wordt vergeleken met de ‘birther’-theorie, de leugen dat Barack Obama niet in de VS zou zijn geboren en daarom geen president had mogen zijn. Zo’n 80 procent van de Republikeinen gelooft niet dat de uitslag van de verkiezingen rechtmatig is.

 

VIJF ACTIES DIE EEN MACHTSGREEP DOOR TRUMP DICHTERBIJ BRENGEN

President Donald Trump betwist de uitslag van de verkiezingen en beweert dat daarbij op grote schaal is gefraudeerd. Daarvoor is tot heden geen enkel bewijs geleverd.

Rechtse media als Fox en Breitbart verkondigen dat de verkiezingen zijn ‘gestolen’. Fox-kopstuk Sean Hannity zegt dat ‘overledenen’ hebben gestemd, anderen organiseren een protestmars voor Trump (#stopthesteal).

Minister van Justitie William Barr geeft toestemming voor onderzoek naar kiesfraude, hoewel er nog steeds geen bewijs is. Uit protest stapt de ambtenaar die is belast met het toezicht op mogelijke fraude op.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dreigt met juridische stappen als Joe Biden met buitenlandse leiders praat. Republikeinen speculeren steeds openlijker over een tweede Trump-termijn.

Trump ontslaat zijn minister van Defensie Mark Esper, daarna stappen andere topambtenaren op. Op het ministerie was eerder veel verzet tegen de inzet van het leger tegen het eigen protesterende volk.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/obstinate-verliezer-trump-krijgt-steeds-meer-steun-uit-republikeinse-partij~b90c2dca/

Illegale goudwinning eist gezamenlijke aanpak

Vp Brunswijk in gesprek met enkele goudzoekers. Foto: CDS

Een regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident (vp), Ronnie Brunswijk, heeft in verband met de ordening van de goudsector onlangs een oriëntatiebezoek gebracht aan Iamgold. Onder de gelederen bevonden zich de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, Justitie en Politie, Kenneth Amoksi en van Defensie, Krishna Mathoera.

Het team bestond verder uit de general manager van de Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector (OKGS), Wilson Balansi, Grassalco president- director, Wesley Rozenhout en districtscommissaris Ludwig Mendelzoon. Tijdens het bezoek is door Sharmila Jadnanansing, Country Director van Iamgold, een presentatie verzorgd waarbij de organisatie inzichtelijk is gemaakt voor de delegatie.

Een alarmerende kwestie is volgens multinational Iamgold de problematiek van de kleinschalige goudzoekers, die illegaal vooral de North East Royal Hill pit van het bedrijf betreden. Met deze actie ontstaat een onoverzichtelijke situatie die niet alleen resulteert in risico’s en gevaar voor mensenlevens, maar ook in de vertraging van bedrijfsprocessen met als gevolg inkomstenderving voor de multinational en de staat Suriname.

In gezamenlijk overleg met de regering is besloten om een taskforce in het leven te roepen, bestaande uit leden van de ministeries van NH, JusPol en Defensie. Deze werkgroep zal ondersteunend naar Iamgold toe fungeren met als doel binnen afzienbare tijd de illegale goudwinning in het concessiegebied te doen terugdringen. Vp Brunswijk sprak de kleinschalige goudzoekers nabij de Royal Hill pit toe en vroeg hen om het gebied te verlaten.

Voor wat de aanpak van COVID-19 betreft, heeft Iamgold zijn maatregelen aangescherpt en er vindt adequate controle plaats. Zo is het aantal personen per woonruimte teruggebracht naar een en zijn meer units in aanbouw. Op het veld is extra controle ingezet om de naleving van de COVID-preventieregels te garanderen. Een mijlpaal voor de multinational is de goede perspectieven van het Saramaccagebied dat reeds in productie is.

De delegatie is verder geïnformeerd over het Iamgold-community fund, dat als doel heeft om samen met de lokale gemeenschappen inkomsten genererende projecten te realiseren. Dit, teneinde duurzame ontwikkeling voor de samenleving daar teweeg te brengen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/11/illegale-goudwinning-eist-gezamenlijke-aanpak/

Veel bewijs dat er gefraudeerd is bij verkiezing, Trump blijft president, zegt Mike Pompeo

Er komt steeds meer bewijs naar boven dat er gefraudeerd is tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezing eerder deze maand. De woordvoerster van het Witte Huis Kayleigh Mcenany zegt dat er 234 pagina’s vol bewijsstukken zullen worden gepresenteerd aan de rechtbank.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo laat weten dat Donald Trump een tweede termijn als president zal volmaken zodra het onderzoek en de rechtszaken zijn afgerond.

Er zijn volgens de jongste informatie al honderden getuigen die hun verklaringen onder ede in de rechtszaal zullen afleggen. Volgens de spreekvrouw moet de linkse media niet de indruk wekken ‘als zou er geen bewijs zijn voor malversaties’. Die zijn er volgens haar volop!

Ze legt uit dat er op grote schaal in diverse staten is gerommeld met computersoftware en de tellingen.

Ook zijn stembiljetten gebruikt van overleden mensen, werden duizenden stemmen op Joe Biden 50 x additioneel opgeteld en verkiezingswaarnemers uit het Republikeinse kamp stelselmatig weggejaagd bij het controleren van de tellingen. Zie video’s onderin.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is er duidelijk in. Tijdens een persconferentie gisteren zei Pompeo dat er een “soepele overgang naar een tweede Trump- regering” zal komen. “Wij gaan alle stemmen tellen en op 20 januari zal Donald Trump geïnaugureerd worden als de nieuwe president voor de komende periode”, aldus Pompeo. Zie video’s onderin.

 

 

President Santokhi feliciteert Biden met uitverkiezing

10 Nov, 2020, 13:13

foto

De bilaterale betrekkingen tussen onze landen zijn gebaseerd op gedeelde waarden, zoals de verdediging van de democratie en sterke democratische instellingen, de rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten. Deze waarden zullen de basis blijven vormen van onze uitstekende samenwerking. Dat zegt president Chan Santokhi in zijn felicitatieboodschap aan de verkozen Amerikaanse president Joe Biden.

“Ik vertrouw erop dat het vervullen van uw taken met de nieuw gekozen eerste vrouwelijke vicepresident-elect, Kamala Harris, zal resulteren in een succesvolle ambtstermijn.” President Santokhi merkt op dat Harris inderdaad het glazen plafond heeft verbrijzeld en een tijdperk inluidt van talloze mogelijkheden voor gekleurde vrouwen.
l
“Ik ben ervan overtuigd dat uw uitgebreide carrière in de representatieve en regeringspolitiek bij het begin van uw ambtstermijn als president van de Verenigde Staten van Amerika u goed van pas zal komen en uw inspanningen om bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische ontwikkeling effectief zal leiden, vooral in het Caribisch gebied.” President Santokhi vertrouwt op versterking van de betrekkingen tussen de beide landen, terwijl er wordt samengewerkt aan kwesties van gemeenschappelijk politiek en commercieel belang, bilateraal en binnen regionale organen waarvan beide landen deel uitmaken.

NET ALS RUSLAND EN CHINA WACHT NU OOK BRAZILIE MET FELICITATIES

Nov 10, 2020

Het argument van Bolsonaro is in feite hetzelfde als dat van Donald Trump: zolang Biden’s overwinning nog in vraag kan gesteld worden, bestaat er geen enkel motief om hem te erkennen als de nieuwe president, nog minder om hem te feliciteren.

Het is uiteraard het goed recht van Donald Trump om het gerecht in te schakelen als hij denkt dat er sprake is van fraude. Aécio Neves (PSDB) deed hetzelfde in 2014 nadat hij verloor van Dilma Rousseff (PT) en naar het kiestribunaal stapte met de vraag om een audit uit te voeren. Neves verloor destijds met een verschil van 3,45 miljoen stemmen, ten voordele van Dilma. Die verkiezingen kenden ook flink wat controverses. Aécio moest uitleggen hoe de regering van de staat Minas Gerais bijna 14 miljoen uitgaf aan een luchthaven, gebouwd op de gronden van een familielid, toen hij gouverneur was. Dilma botste toen al op protesten, voortvloeiend uit haar eerste mandaat. Tijdens haar campagne werd haar tegenstander Marina Silva genadeloos afgekraakt door de PT, een erg vuil spelletje wat haar zeker niet in dank werd afgenomen.

Bolsonaro neemt Trump protesten zeer ernstig, ongetwijfeld gesteund door zijn minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Araújo, die Trump ziet als de “redder van het Westen”. De Braziliaanse president gelooft nog altijd in de mogelijkheid van een onverwachte ommekeer.

Dat kan ook een strategie zijn die tijd verschaft om een uitleg te verzinnen die niet tegen Trump ingaat, noch tegen de bolsonaristische fanatici die de president omringen en blijven volhouden via de sociale media dat hun idool overwon, en nu het slachtoffer is van een staatsgreep door de democraten i.s.m. de Amerikaanse pers en de kiesautoriteiten. Anderzijds is het best mogelijk dat Bolsonaro echt gelooft in de uitspraken van Trump en die van Amerikaans extreem-rechts. Dat past ook in zijn eigen ideaal om terug verkozen te worden in 2022.

Bolsonaro vergeet gemakkelijkheidshalve dat Trump in 2016 ook niet het einde van de tellingen afwachtte om zichzelf uit te roepen als overwinnaar, ook wel werd die overwinning toen geprojecteerd door dezelfde pers die hij nu aanvalt. Bolsonaro, toen nog volksvertegenwoordiger, riep een dag later: “Mijn felicitaties voor de overwinnaar, de beste patriot, hij die vecht tegen alles en iedereen”.

Brazilië staat nu op dezelfde lijn als Rusland en China die ook afwachten onder het voorwendsel dat het allemaal nog niet “officieel” is.

https://unitednews.sr/net-als-rusland-en-china-wacht-nu-ook-brazilie-met-felicitaties/

MARKTAANDEEL DOLLAR GEHALVEERD IN HANDELSVERKEER RUSLAND EN CHINA

Nov 10, 2020

China en Rusland gebruiken steeds minder dollars in het onderlinge handelsverkeer. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal transacties in andere valuta dan de dollar zelfs tot recordhoogte.

Volgens een  rapport van de Renmin University of China daalde het aandeel van de dollar in het handelsverkeer in de eerste helft van dit jaar naar 46%, tegenover 90% in de eerste helft van 2015. De twee landen rekenen een kwart van alle transacties inmiddels af in roebels of yuan.

De twee landen gebruiken hun eigen valuta vooral in transacties voor olie en gas, zo verklaarde Song Kui van het Contemporary China-Russia Regional Economy Research Institute tegenover de Global Times. China is een van de grootste afzetmarkten voor energie, terwijl Rusland veel van deze energiebronnen exporteert. Door de aanleg van nieuwe pijpleidingen, zoals de Power of Siberia, kan China steeds meer energie uit Rusland
importeren.

Geopolitiek risico van de dollar

Veel Russische bedrijven in de energiesector stappen vanwege geopolitiek risico over op andere valuta dan de dollar. Zo biedt het Russische staatsbedrijf Rosneft haar afnemers sinds vorig jaar de mogelijkheid olie in euro’s af te rekenen. Ook heeft de euro de laatste twee jaar een opmars gemaakt in het handelsverkeer tussen China en Rusland. Door andere valuta te gebruiken maken energiebedrijven zich minder afhankelijk van dollarrekeningen, die de VS middels sancties kunnen blokkeren.

Door goederen in euro’s, roebels of yuan af te rekenen kunnen bedrijven in China en Rusland dat risico omzeilen. Jiang Yi, directeur van de afdeling Russische studies bij de Chinese academie voor sociale wetenschappen, zegt daar in de Global Times het volgende over:
“ Het is handig voor de handel in bulkgoederen zoals ruwe olie en energie en voor militair materieel uit Rusland. Aangezien sommige van deze goederen onderworpen zijn aan unilaterale sancties van de VS, kan het voor Chinese ondernemingen een manier zijn om secundaire sancties te vermijden.”

China en Rusland ondertekenden in 2014 al een valutaswap ter waarde van 150 miljard yuan met een looptijd van drie jaar. In 2017 besloten beide landen deze afspraken met nog eens drie jaar te verlengen. Dankzij deze valutaswap kunnen de centrale banken van beide landen gemakkelijk hun valuta omwisselen, zonder tussenkomst van de dollar.

De-dollarisatie

De Amerikaanse dollar is nog steeds de belangrijkste wereldreservemunt, maar in het internationale
handelsverkeer neemt haar aandeel af ten gunste van andere valuta. Ook China en Rusland proberen minder afhankelijk te worden van de dollar. Vorig jaar stelde de Russische president Poetin dat sancties het vertrouwen in de dollar ondermijnen. Ook moet de rol van de dollar als wereldreservemunt volgens hem worden herzien. Daarmee doelt hij op de negatieve effecten van sancties, die de Amerikaanse overheid oplegt om haar geopolitieke doelen te bereiken.

De afgelopen jaren hebben we al veel artikelen geschreven over deze trend. Zo schreven we op Trendlines Insider al een uitgebreide analyse over hoe Rusland voor het internationale handelsverkeer de overstap maakte van dollars naar euro’s en roebels. Ook schreven we een uitgebreid artikel over het  de-dollarisatieproces in China en Rusland. Rusland en China hebben de afgelopen jaren ook veel goud aan hun reserves toegevoegd. Beide landen hebben hun goudreserve al tegen marktwaarde op hun balans gezet. In deze analyse op Trendlines Insider legden we uit wat dit betekent en waarom dit zo belangrijk is.

 

GEOPOLITIEK

https://unitednews.sr/marktaandeel-dollar-gehalveerd-in-handelsverkeer-rusland-en-china/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *