MIJN KIJK OP ZAKEN

Beproefde methoden om een samenleving te destabiliseren zijn haat en een schokgolf van geweld.

EEN NIEUWE DIMENSIE IN ONZE GESCHIEDENIS MET WEDEROM SCHOKKEND GEWELD.

27 febr 2023

(Dit artikel is op 27 februari 2023 opgestuurd naar Suriname Herald en GFC nieuws maar nimmer gepubliceerd.)

Wie weigert te luisteren, niet wil lezen, zich niet wil ontwikkelen, die zal ook weinig weten en makkelijk te beïnvloeden zijn. De gerespecteerde oud president Ronald Venetiaan had gewaarschuwd voor  populisten, ook in zijn eigen partij en opgeroepen de president te steunen. ( Venetiaan: volk moet Chan niet in de steek laten, de ware tijd zaterdag 8 okt 2022.)

En a no zomaar El Vene opo kon tak sani op vrijdag 7 oktober 2022. Het is allemaal uitgekomen. De sfeer was ready, de timing ook. De NPS en C’47 deden niet mee. De NPS had hiermee zichzelf buiten spel gezet. De ABOP schoof in de positie van de NPS. Een politiek-historische metamorfose. Juist nu Suriname in 2020 het tijdperk van evidence-based policy was ingetreden, en de NPS hard nodig was om ons volk hierin te leiden. Dit is de strijd die zich voor onze ogen voltrekt.  

Leuzen als het is nu of nooit, te we du we du fu a keba, aw heat en Chan mus gwe, sloegen niet aan. De allerlaatste troef op het schaakbord moest dus worden gespeeld. Maar de inlichtingendiensten en de stille meerderheid van het volk troefden het af. Een bloedbad was voorkomen, hulde aan de genie van de inlichtingendienst en de elite troepen. Er was gelukkig niet dwars door de cabine van de gehuurde soundtruck door Pakittow heen geschoten. En ook niet op de jongeren uit de ghetto die zonder dat zij het in de gaten hadden als schild en kanonnenvoer dienden. Een zeer goed georganiseerd verzet van 17 februari 2023 met een perfecte timing met het uittreden van de NPS uit de coalitie. Geen sprake van een spontane woede uitbarsting, het betrof een lichaam met afzonderlijke losse delen, cellen die simultaan  maar gecoördineerd opereerden. De wreedaardige tactiek van zich verschuilen achter de oprecht ontevreden mensen. In geval van dodelijke slachtoffers zou de president verantwoordelijk worden gesteld. Zware provocatie en uitlokking van het leger en gewapende machten was niet toevallig maar mogelijk zelfs de kern, het oogmerk van het onzichtbare brein op het schaakbord. Het moest een totale chaos worden. 

Want deze regering zou toch alleen met wapens weg te krijgen zijn, zei Desi Bouterse. Eenzelfde modus operandie als 25 februari 1980, 8 dec 1982, Moiwanna, misbruik van Inheemsen en Marrons, de Tukajana, Mandela en Angula, Amnestiewet in een lopend 8 december strafproces en de systematische jarenlange aanvallen op de rechterlijke macht. Een sfeer van agressie, racisme, desinformatie door geschoolden, wilde uitspraken als zou de rechterlijke macht gecorrumpeerd zijn, anti-Chan intervieuws, pennevruchten, ophitsing en hetze via mediahuizen, journalisten en social media in binnen-en buitenland als doorgeefluik, destabilisatie en obstructie in het parlement, en alles steeds weer vanuit dezelfde hoek. Na de georganiseerde en gecoördineerde explosie van 17 februari 2023 zou niets meer hetzelfde zijn. De president Santhoki gooide het roer om, wan ogri tjari wan bun!  De internationale druk op Suriname  nam toe want het betrof terreur en aanval op de democratie en de rechtsstaat. Suriname was aan een geënsceneerde ramp ontsnapt indien de soundtruck door de veiligheidslinie was doorgebroken en het leger actie ondernomen had.  

Onbesuisd actie voeren is een groot gevaar, risico en grote verantwoordelijkheid vanwege de onzichtbare achterhoede van eenzelfde touw met vele verschillende knopen. Ontwarren van de  knopen in het touw wie er in het spel zaten van het brein achter het schaakbord, was een aangelegenheid van justitie en politie. Feit was dat wetten waren overtreden. Eerst met de onzichtbare hand chaos mede helpen creëren en vervolgens de duif te spelen door te roepen “free Pakittow”, kwam voort uit een gespleten geest zoals wijlen Fred Derby maar ook Franz Fannon het typeerden, een erfenis van het slavenverleden door koloniale onderdrukking. Het ergste van alles was dat sommigen dachten dat zij geestelijk bevrijd zijn omdat ze jong zijn of geschoold zijn. Maar niemand zit meer gevangen dan degenen die valselijk geloven dat ze vrij zijn. 

Oprukken naar Leonsberg, naar de woning van Desi Bouterse zou men logischerwijs denken, want unu mus fu tak fa den san dé? Hoofdoorzaak is en blijft het wanbeleid van Desi Bouterse vanaf 2010-2020, het bankroet maken van de staat Suriname. Het volledig negeren en ontkennen van de hoofdoorzaak is ondersteboven denken en redeneren en een methode voor het instandhouden van de oude politiek. Bewust valse informatie verspreiden het gevolg als oorzaak aan te wijzen voor de doffe ellende, compleet met grove roofovervallen en armoede als gevolg van hoge prijzen en devaluatie van de Surinaamse munt. Armoede is misbruikt  als aanleiding voor de bestorming van het parlement (DNA) en plundering in de binnenstad om vervolgens de regering Santhoki valselijk als veroorzaker aan te wijzen voor de ellende waarin het wanbeleid van Desi Bouterse het land in gestort had. Een strategie van de oude politiek van patronage en afhankelijkheid. Zo stemmen winnen was verwerpelijk. Dit Bouterse populisme is als onkruid, een denkwijze uit het zoutvlees- en bakkeljauw tijdperk, dat met wortel an tak uitgeroeid moest worden.

Surinamers moeten de constitutie leren begrijpen, want een regering wegschieten, tussentijds afzetten, een vrouw naar voren te schuiven als presidentskandidaat, een parlement buiten werking stellen, de democratie even uit zetten dan wel een interim- of  zakenkabinet instellen, zijn en blijven ongrondwettelijke  en ondemocratische handelingen en waren zeker ook niet de oplossing voor de ellende waarin het land vertoefde. Samenwerken en dialoog was de nieuwe toekomst, vanaf de basis tot de top en andersom, meedoen, meedenken en meebeslissen, decentralisatie, productie en export onder welke regering dan ook zou zorgen voor een welvarend Suriname.

Mevr. A. Fernald.

afernald34@gmail.com

Onze geschiedenis schrijven wij

Ik hoop dat mijn artikel bijdraagt aan discussie en meer inzicht van waar wij nu staan.
Om onze geschiedenis te begrijpen, is het belangrijk om een indeling in tijdvakken te maken. Dan is het begrijpelijk en inzichtelijk om het verzet tot en met de economische en de staatsontwikkeling te begrijpen. Het wordt begrijpelijker om verbanden te kunnen leggen waarom in periode A er veel verzet is, veel stakingen zijn, er veel wantrouwen is en het aan samenwerking ontbreekt, er veel nepotisme is en een ambtenarij als waterhoofd, waar het rasisme haar oorsprong en kookpunt bereikt en waarom in de samenleving zoveel geweld, drugs en criminaliteit heerst in de ene periode meer dan in de andere.
Omdat ik mij al heel lang bezig hou met het armoede-vraagstuk, heb ik gepoogd tot een indeling te komen en vervolgens tot theorievorming, omdat de staat en de economie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Er is altijd een aanleiding om een oorzaak te verdoezelen en de gevolgen vanwege omstandigheden (on)opzettelijk te mis-interpreteren naar gelang het eigen belang. In het analytische denken kunnen feiten niet los van elkaar geïnterpreteerd worden dus zal de waarheid het altijd winnen van de misleiding. Dit was slechts een kwestie van tijd. Periode 1 benoem ik als de periode van kolonialisme, slavernij, verzet en marronnage gekoppeld aan een mensonwaardige plantage economie
Periode 2 behelst de tussenfase- en overgangsfase van post-kolonialisme naar onafhankelijkheid gepaard gaande met patronage, verbroedering, populisme en een overgangsfase van plantage-economie naar een importeconomie.
Periode 3 betitel ik als de overgangstijd van nationalisme en onafhankelijkheid naar de staatsgreep van 1980 gekoppeld aan een afhankelijke importeconomie.
Periode 4 is de tijd van schijnrevolutie en krijgsheerschap vol geweld, normvervaging, drugs- en broederstrijd en anti-rechterlijke macht met een verwoeste leen-consumptie-economie van import.
Periode 5 is de nieuwe tijd van evidence-based denken, deelname aan de wereldorde, overgang van krijgsheerschap naar staatsmanschap met een reparatie van de leen-economie naar een marktconforme economie om uiteindelijk te komen tot een exporteconomie en een nieuw denken van zelfredzaamheid om structureel en duurzaam het armoede vraagstuk aan te pakken.

Alle perioden kenmerkten zich door bizarre armoede met verschillende oorzaken en een hoge ongeletterdheid van het grootste deel van het volk.
Wanneer wij de tijdvakken indeling begrijpen zullen wij inzien dat onze toekomst naar welvaart en welzijn dwars door bevolkingsgroepen loopt, dan zijn wij bereid om in landsbelang te werken en denken en elkaar meer te vertrouwen omdat de wetenschappelijke aanpak een denken is vrij van waarden, kleur en afkomst.

Ik durf te stellen dat ons volk een hoge intelligentie heeft omdat laaggeletterdheid niets met intelligentie te maken heeft. Surinamers zijn snelle en slimme denkers die complexe zaken begrijpen en zeer creatief met de ellende van armoede weten om te gaan wanneer zij een steuntje in de rug krijgen. Armoede is meer dan alleen een materieel persoonlijke keuze. Hoe iemand denkt wordt door de omstandigheden mede bepaalt. Wanneer wij onze verantwoordelijkheid niet nemen, bang zijn voor de

druk van anderen, geen organisatiegezindheid kennen en onderling wantrouwen vertonen, zullen wij kwetsbaar blijven voor misleiding en onszelf scholing en heel hard werken voor een beter leven onthouden.
We zitten gelukkig in het democratisch tijdperk van vrij denken en landelijke evenredige vertegenwoordiging en dus alle vrijheid om alle misleiding te weerstaan. Nooit eerder heeft ons intelligent volk in deze luxe vertoeft om zelf haar toekomst te bepalen en haar economie en staatsinrichting en ontwikkeling op elkaar af te stemmen met sterke instituten. Corruptie is verrotting van binnen uit en zolang corruptie de overhand heeft kan Suriname niet tot ontwikkeling worden gebracht en zal armoede welig tieren. Daarom is schrijven en begrijpen van onze eigen geschiedenis zo belangrijk. Want niemand zit meer gevangen dan degenen die valselijk geloven dat ze vrij zijn.

De historische afgang van de NPS

DE HISTORISCHE AFGANG VAN DE NPS: ALLES WAS TE HERLEIDEN TOT 1 KERNPUNT WAARUIT POPULISME VOORTKWAM, NAMELIJK HET ZWAKKE LEIDERSCHAP VAN DE NPS. 

Wetenschap  kent slechts 1 taal, daarom is vanuit elke invalshoek het Surinaamse probleem tot 1 kern te herleiden: misbruik maken van laaggeletterdheid. Hieruit vloeide de NPS streetwise benadering van de wetenschap voort. De NPS stond op het punt gecoupt te worden door een zeer populistische creoolse volksgroepering binnen de partij, die een academische titel droegen maar het wetenschappelijk gezicht van de NPS verkwanselden. De ex-voorzitter Ronald Venetiaan kan niet op een lijn worden gezet met een Patricia Eten en het onlangs toegetreden trio Sergio Gentle, Raoul Hellings en Milando Atompai. De NPS van weleer had haar glas voorgoed verloren en de weg was volledig vrijgemaakt om samen met de NDP en de BEP oorlog te voeren tegen de VHP en de president van de republiek Suriname Chandrikapersad Santhoki. Het populisme van de NDP en de rest van de bewegingen en politieke partijen geleid door voornamelijk creolen, zal een historische fatale fout blijken te zijn na de uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2025. De VHP zal wederom als de grootste uit de bus komen, daar de analyses die deze partij maakte op feiten en wetenschappelijk denken was gebaseerd en niet op zetels en macht, maar op duurzaamheid en een volgende generatie. Het enige waarachtige oplossingsmodel voor de problemen van Suriname, waarin de NDP het land had gestort. Dit feit ontkennende verlaagde de NPS leiding zich op het niveau van de veroorzakers van alle ellende. In de case van vermeende fraude door de minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed  en de president Chandrikapersad Santhoki  aangaande Panam Real Estate stond de NPS naast de NDP en de BEP met een onderzoek via de rekenkamer. Terwijl het Openbaar Ministerie al een tijd bezig was met dit onderzoek dat gelieerd werd aan de grote case van de SPSB( Surinaamse postspaarbank) en de ex-minister Kromosoeto en de ex-govenor van de Centrale Bank Robert van Trikt, reageerden naast de ABOP leider nu ook de voorzitter van de NPS in de pers dat ook hij niks met deze case te maken had. De minister van openbare werken Riad Nurmohamed gaf in een zeer uitgebreid intervieuw aan wat deze case inhield en dat er niets aan de hand was, maar dat de zogenaamde klokkenluider een andere agenda had.(BT DI 27 FEB 2024 || MINISTER NURMOHAMED OVER PAN – AMERICAN https://www.youtube.com/watch?v=q2vSuurr1o4&t=1s)

Ondanks de uitleg van de minister gingen de oppositie en de activisten gewoon door. Het doel was mijninziens om de rechterlijke macht en het openbaar ministerie te besmeuren en te beschuldigen van partijdigheid. Want de voorzitter van de NDP Desi Bouterse moest hoe dan ook gelijk krijgen dat er sprake was van een oneerlijk politiek proces tegen hem. Alles werd gedaan om de rechterlijke macht in diskrediet te brengen en de NPS deed frank en vrolijk mee. Een NPS van weleer was gezakt tot het laagste niveau van roddel en achterklap, van Facebook influencers en rascistische politiekvoering. 

Het groot offensief van de NDP: Economische aanval gepaard gaande met juridische aanval en politieke aanval.

Want als voordat de VHP deel uitmaakte van de macht, was er een enorme hetze gevoerd tegen het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. De NPS doorzag niet het groot offensief en het groot scenario dat de NPP had uitgerold tegen de regering. De NPS was volledig meegezogen door de NDP en kon niet meer terug. Daarom is dit de grootste historische fout geweest van de NPS om wetenschap vaarwel te zeggen en populisme te omarmen en hiermee de leiding van de partij uit handen te geven aan de groep rondom Patricia Eten en het trio politie commissarissen die uit de politie dienst gegooid waren vanwege hun misbruik maken van staatsmiddelen in de actie die zij voerden als activisten van een rap opgerichte club die zich organic noemde. De leus van deze actiegroep organic was: “ te we du, we du f’a kaba”. Ook deze actie om de regering naar huis te sturen haalde bakzeil.Begrijpelijk waarom juist uitgerekend weer deze groep van niet Aziaten die over elkaar heen duikelen op zoek naar media aandacht. Begrijpelijk dat het uitgerekend deze groep van nazaten van tot slaafgemaakten zijn die niet aangeven welke problemen er zijn, hoe die veroorzaakt zijn en hoe die op te lossen. Het is de groep die altijd de vinger wijst naar een ander en met een kleine groep schreeuwers zoveel lawaai wist te produceren dat heel het land in de ban raakte van een klokkenluider in een Panam case. Terwijl deze groep was afgestapt van het rechtstreeks rasisme prediken, gold een ander groot scenario van de economische aanval gepaard gaande met de juridische en de politieke aanval. Vanuit welke invalshoek ook bekeken, het kwam altijd neer op de laatste stuiptrekkingen en de vernietigende economie en politiek van de NDP die misbruik maakte van een laaggeletterde bevolking, voornamelijk afkomstig uit de niet Aziatische groep. 

Het kernprobleem van de Afro Surinamer: geen vuist kunnen maken omdat centraal zakelijk belang ontbreekt

Deze belangrijke hoofdvraag kon maar niet beantwoord worden door de zoals zij zichzelf noemen de afro bevolkingsgroep van Suriname. De vele pogingen om een vuist te vormen deden zich al onder het bewind van Jopie Pengel. Eddie Bruma probeerde het met de beweging “wi egi sani”, maar de Marrons hadden hierin geen plaats. De rollen draaiden zich om, niet de stadscreool had het voortouw maar de Marrons namen het voortouw. Ronnie Brunswijk probeerde het met de Mapane beweging en uiteindelijk namen de Granmans de zaak tot bundeling over in samenwerking met het bestuur van de Para plantages.

Afro Surinamers moeten een vuist maken https://www.youtube.com/watch?v=1maTbcav_DY

Cedric van Samson: “De zwarte mens staat niet sterk in de economie” https://www.youtube.com/watch?v=Iag5BVLO0og