A4: ILLEGITIEM GEZAG ZONDER ONTZAG

OP 19-02-2020 VERSTUURD NAAR SURINAME HERALD MAAR HELAAS NIET GEPLAATST.

Vanaf het wereldvonnis van 29 november 2019 hebben drie vrouwen laten zien dat zij technisch-deskundig de natie als rechtstaat verdedigen, dragen en dienen en zich juridisch niet lieten imponeren door een politieke wereldreis van een persoon die zich bewust achter het ambt van President is gaan verschuilen.

7. BELANGENVERSTRENGELING VAN ONS STAATSHOOFD GEVAAR VOOR DEMOCRATIE

Gepubliceerd op: 01-12-2019 om 12:26
Bron: Suriname Herald

Wie solt met ons staatsrecht en met de staatsorde moet de gevolgen dragen als persoon en als president. Geen upside down logica inbrengen alsof er zomaar uit het niets een vonnis is. Uitgaande van een goed functionerende trias politica, kan de wereld het terecht totaal niet begrijpen wat er in Suriname gebeurt, dat het orgaan van de uitvoerende macht van staat oorlog voert met de rechterlijke macht en haar verhindert haar werk te doen.

6. RUSLAND EN CHINA ACHTER MORALES EN MADURO EN BOUTERSE ACHTER CHINA

Gepubliceerd op: 14-11-2019 om 18:03
Bron: Suriname Herald

Laten wij vooral ook de hand in eigen boezem steken, niet zomaar is er verzet, niet zomaar bemoeit de wereld met elkaars interne aangelegenheden, als onze presidenten zelf de wereld naar binnenhalen vanwege ongeoorloofde handelingen. Het accent verleggen en verklaringen de wereld insturen dat er een coup gepleegd is in Bolivia en de president door militairen is afgezet, is het bewust overslaan van de aanleiding en de oorzaak.

4. HET DUALE DENKEN VAN DE HUIDIGE MACHTHEBBERS

Gepubliceerd op: 17-09-2019 11:12
Bron: Suriname Herald

In mijn vorig artikel “Buitenlandse politiek en de prijs van de president” (Suriname Herald, 7 augustus 2019) gaf ik het verband aan tussen de geopolitieke zwakte van de president en zijn nationale politiekvoering. Er is niet alleen het gevaar van buitenlandse mogendheden tegenover de achtergrond van de prijs van de president, maar meer nog dat het belangrijkste deel van ons volk zwaar is geïndoctrineerd, veelbelovende jongeren, ondernemers en intelligentsia zijn slachtoffer en vleugellam gemaakt.

3. BUITENLANDSE POLITIEK EN DE PRIJS VAN DE PRESIDENT

Gepubliceerd op: 07-08-2019 10:23
Bron: Suriname Herald

Hoe Surinamers om de tuin geleid worden en hoe onze president de intelligentie van ons volk tart, is te zien in zijn geopolitieke stellingname. President Bouterse voert nooit geïsoleerde acties uit, maar onze president schiet vaak zeer goed getimed salvo’s af, hij schiet zijn magazijn leeg op het volk. Feiten, gebeurtenissen en omstandigheden zijn nimmer toevallig.

2. DE NEP VRIJHEID OP 1 JULI KETI KOTI

Gepubliceerd op: 27-06-2019 19:06
Bron: Dagblad Suriname

De nep vrijheid op 1 juli Keti Koti
Deze schijnheiligheid is een aanklacht tegen het systeem van bedrog. Want door opkomende dictatuur is onze vrijheid in gevaar. Omdat vrijheid het hoogste goed is van een mens, is leven in angst en onder dwang een aanklacht tegen de menselijkheid.