12. WIJ LOPEN MET RONNIE BRUNSWIJK IN DE VOETSPOREN VAN ONZE GESCHIEDENIS

GEPUBLICEERD 9 juli 2020 in DAGBLAD SURINAME. Op 9 juli 2020 ontving ik het volgende compliment per email van:
Angelic del Castilho (voorzitter DA’91)
20:38 (1 uur geleden)
aan mij

Beste Mw. Fernald,

Bij deze wens Ik u te complimenteren voor het stuk dat u vandaag gepubliceerd heeft in Dagblad Suriname. De inhoud van het stuk en ook de geest ervan zijn helemaal in lijn met de opvattingen die o.a. Ik via mijn FB page en media heb geventileerd.
Mijn hoop is dat steeds meer van onze landgenoten zullen inzien dat een denkwijze zoals u die presenteert de redding en richtlijn is voor een duurzame en positief toekomst perspectief.

Nogmaals mijn complimenten.
Angelic del Castilho

ARTIKEL:
Onze geschiedenis heeft ons middels de volkswil vanaf 25 mei 2020 in een nieuw tijdperk gebracht. Aan het gewicht van het aantal stemmen moeten wij de boodschap kunnen begrijpen

11. HET EEN-PARTIJEN STELSEL VAN HET SECTARISME IS VERSLAGEN

2 juni 2020 11:02 am

DIT ARTIKEL d.d. 02-06-2020 OPGESTUURD NAAR SURINAME HERALD MET VERZOEK TOT PLAATSING. HELAAS NIET GEPLAATST. Vervolgens, omdat ik niet wil dat het artikel ergens bleef hangen, op 04-06-2020 ditzelfde artikel OOK OPGESTUURD NAAR DAGBLAD SURINAME DIE HET WEL PUBLICEERDE OP 07-06-2020. Ook in de Nederlandse VOLKSKRANT werd een deel uit mijn artikel geciteerd.

2 juni 2020 11:02 am

Geen enkele partij topper die de partijleider tot andere gedachten kan brengen of maar durft te bewegen om zijn verlies openlijk toe te geven en de winnaars te feliciteren. Bouterse wikt en schikt en Bouterse beslist! Bouterse eerst en dan Suriname, is wat ons volk zelfs na een verkiezingsnederlaag door de strot wordt gedrukt. De hele partij NDP schijnt in een psychose te verkeren. De verliezers kunnen het maar niet bevatten dat ons volk hun zogenaamde socialistische denkbeelden en wanbeleid van een zogenaamde volksleider niet langer wil en kan verdragen. Suriname heeft voor zichzelf gekozen, voor vrijheid van de geest, tegen mentale onderdrukking, voor onafhankelijk denken en voor een eigen Surinaamse toekomst zonder vreemde overheersing door China of Rusland.

A4: ILLEGITIEM GEZAG ZONDER ONTZAG

OP 19-02-2020 VERSTUURD NAAR SURINAME HERALD MAAR HELAAS NIET GEPLAATST.

Vanaf het wereldvonnis van 29 november 2019 hebben drie vrouwen laten zien dat zij technisch-deskundig de natie als rechtstaat verdedigen, dragen en dienen en zich juridisch niet lieten imponeren door een politieke wereldreis van een persoon die zich bewust achter het ambt van President is gaan verschuilen.

7. BELANGENVERSTRENGELING VAN ONS STAATSHOOFD GEVAAR VOOR DEMOCRATIE

Gepubliceerd op: 01-12-2019 om 12:26
Bron: Suriname Herald

Wie solt met ons staatsrecht en met de staatsorde moet de gevolgen dragen als persoon en als president. Geen upside down logica inbrengen alsof er zomaar uit het niets een vonnis is. Uitgaande van een goed functionerende trias politica, kan de wereld het terecht totaal niet begrijpen wat er in Suriname gebeurt, dat het orgaan van de uitvoerende macht van staat oorlog voert met de rechterlijke macht en haar verhindert haar werk te doen.

6. RUSLAND EN CHINA ACHTER MORALES EN MADURO EN BOUTERSE ACHTER CHINA

Gepubliceerd op: 14-11-2019 om 18:03
Bron: Suriname Herald

Laten wij vooral ook de hand in eigen boezem steken, niet zomaar is er verzet, niet zomaar bemoeit de wereld met elkaars interne aangelegenheden, als onze presidenten zelf de wereld naar binnenhalen vanwege ongeoorloofde handelingen. Het accent verleggen en verklaringen de wereld insturen dat er een coup gepleegd is in Bolivia en de president door militairen is afgezet, is het bewust overslaan van de aanleiding en de oorzaak.