ZELFREFLEXIE AFRO’S

 

Wil je je eigen ontwikkeling afremmen? Hou je dan vooral met een ander bezig. Met andere woorden, geef anderen de schuld van alles.  De zwarte bevolkingsgroepen wereldwijd hebben deze instelling zichzelf eigen gemaakt. In Suriname zien wij dat het vooral de creoolse bevolkingsgroep is die weinig investeert in zichzelf en de opvoeding. Alle tegenslagen worden aan de slavernij opgehangen of aan de “wit-man”. Nu is het de hindoestaan die overal de schuld van is. Er zouden meer cartoons gemaakt moeten worden waarop de “blaka-man” zijn haar uit zijn hoofd trekt en naar zichzelf wijst als hoofdschuldige van zijn eigen achterstelling. Want duidelijk is dat wie investeert in zijn opleiding de ontwikkeling garant stelt, de inkomsten garant stelt en de opvoeding naar een hoger plan trekt. Maar ook dichter bij de macht en het bestuur komt te zitten. Het is een grote denkfout om de ontwikkeling en vooruitgang van anderen maar te blijven ophangen aan drugssmokkel of koloniale roof. Je snijdt in je eigen vingers als je de waarheid niet onder ogen wil zien. En deze blindheid voor de waarheid speelt zich al tientallen jaren af bij vooral de creolen in Suriname. Zelf de Marrons hebben een inhaalslag gemaakt. het is een formidabele metamorfose dat kinderen uit het district (VHP en ABOP) de leiding over het land hebben. Desalniettemin blijkt ook weer de achterstand in ontwikkeling in vergelijking met de VHP. De rem op de ontwikkeling is weer duidelijk zichtbaar vanwege de instelling van de bevolkingsgroep die alles maar aan de ander verwijt.  Het is een voldongen feit dat machtigen, kapitaalkrachtigen de dienst uitmaken en de kruimeldieven en blootsoldaten  loopjongens en kanonnenvoer zijn. Dat is niets nieuws onder de zon. Maar de creool doet alsof deze constructie een ware eye-opener is en geeft daar dan ook direct een negatieve kwalificatie aan. Deze gewaarwording geeft slechts aan hoe slecht de creool op de hoogte is van dingen die al eeuwen en decennia lang gelden. De pyramidale opbouw van de samenleving is niets nieuws en de creool zou meer moeten streven om de top te bereiken. Want de toppers bepalen en het gepeupel leeft in een droom. Het is een keuze aan welke kant van de lijn een mens wil staan: de kant van armoede en onderontwikkeling of de kant van rijkdom en ontwikkeling. Armoedig zijn is geen deugd. Behoren tot de kanslozen evenmin. Het leven bestaat uit plus en min en het een kan niet zonder het ander. Daarom hebben wij verstand om een de beste keuze te kunnen maken voor onszelf. Wat voor onszelf het beste is komt altijd de samenleving ten goede. Zo dragen wij bij als goede burgers om de samenleving vredig in stand te kunnen houden. De negatieve impulsen zoals criminaliteit, vrouwenmishandeling, mensenhandel en noem zo maar op te bestrijden. Het positieve bepaalt het negatieve, het goede wint altijd. Door naar anderen te kijken ontwikkel je geen visie, kan je niet bogen op een groepsfilosofie. Dat is wat de zwarten ontberen, er is geen onderlinge binding. Zelf is er geen inbreng en heeft de groep niets om in de melk te brokkelen. er wordt dan ook geen rekening gehouden met groepen zonder enige macht noch visie. De zwarten hebben een intern probleem dat zo een grote achterstand heeft dat het onoplosbaar lijkt. Daarom sluiten de zwarten aan bij de andere groepen. Ze zien zelf geen uitweg meer voor ” wi egi sani”. Want er is niks wat hen bindt. Want ook binnen de eigen cultuur en het geloof zijn er grote klasse verschillen. De aansluiting in de wereld is gebaseerd op intellect. De wetenschap bepaalt. En vooral op dit stuk lopen de zwarte mensen behoorlijk achter.