BEVRIJDING ZIT IN DE MIND-SHIFT. BUT FIRST THINGS FIRST.

Mijn stelling:

Suriname ontbeert filosofen, een kapstok van wetenschap dat de redenering naar elkaar toe brengt en vervolgens de richting van ontwikkeling bepaald. Zonder dit is bevrijding een droom.

Op de oude voet voortgang is geen verandering. Helaas is dit gegeven wel de harde realiteit in Suriname. Hoewel mijn first things first standpunt, is het wel degelijk van belang dat de filosofische discussie plaats vindt hoe Suriname structureel te bevrijden uit het armoedige denken. Het “Hoi Polloi-denken” heeft de overhand, namelijk doormiddel van allerlei instrumenten en factoren persoonlijke verrijking na te streven. De verkiezingen winnen zijn niet zalig makend, want alles gaat door op hetzelfde spoor. Na de verkiezingen zijn de nieuwe jongeren ook deel geworden van de koek van patronage, zij zijn daarom ook niet meer de meest aangewezen personen om de structuren waarlangs zij zelf omhoog geklommen zijn af te gaan breken. Een nieuwe generatie jongeren zal het roer duurzaam moeten gaan overnemen door de systemen die ons volk onder druk houden te gaan veranderen. Een politiek systeem om mee te beginnen, die ons volk opgedrongen is door de zogenaamde revolutionairen, dient afgebroken te worden. Ons kiesstelsel en onderwijs, onze universiteit, alle deskundigheid in dienst van de bevrijding zal voornamelijk buiten parlementair gaan plaats vinden in Suriname door een nieuwe beweging. Zo verloopt ontwikkeling, niet langs een rechte lijn maar met horten en stoten. De laatste stoot is de huidige machthebbers te verdrijven. De tweede fase is die van de bevrijding. Zonder bevrijding geen ontwikkeling, zoals mevrouw Fidelia Graan-Gallon van de ABOP zo mooi zegt. Maar een politieke partij of een persoon oude stijl bereiken nimmer het nationale doel van bevrijding, omdat deze zelfde bevrijding zich tegen hen zelf zal keren. Nieuwe stijl politici zijn nodig om het stokje duurzaam over te kunnen nemen en ons land te bevrijden van het minderwaardigheids syndroom om steeds maar de vinger naar anderen te wijzen in plaats van kennis in te zetten om persoonlijke bevrijding te bereiken en daarmee tegelijkertijd nationale bevrijding. Surinamers moeten de systemen losbreken, want durven uit komen voor een mening staat momenteel gelijk aan zelfkastijding en zelfmoord. Daarom is er niemand die de kat de bel durft aan te binden op een barmhartige en dienstbare wijze zonder deel te nemen aan het politieke circus. 

Stanley R. Betterson 15 mei om 16:57 · Iedereen Kleine partijen even aan de kant. Laat het werk voor de grote jongens. Die moeten de draak verslaan.

VHP presenteert Wederopbouwprogramma; crisis enorm

15 May, 2020, 00:38

foto
 VHP-voorzitter Chan Santokhi geflankeerd door Stanley Raghoebarsing (links) en Marten Schalkwijk. 70 deskundigen uit binnen- en buitenland hebben gewerkt aan het Wederopbouwprogramma. (Foto: René Gompers) 

De VHP heeft beknopt haar Wederopbouwprogramma (WOP) gepresenteerd. VHP-voorzitter Chan Santokhi merkt op dat de problemen op dit moment zo groot zijn dat welke regering ook komt, er heel veel tijd nodig zal zijn om enige stabilisatie te bereiken. De oranjepartij heeft uitgerekend dat zij met de WOP het land in drie fasen uit de crisis kan halen. VHP is bereid samen te werken met gelijkgestemde partijen. 
 
“Er zijn een heleboel dingen opgenomen in het plan,” deelt Santokhi aan het begin van de persconferentie donderdag mee. Hij somt enkele op. Het verminderen van de loon- en inkomstenbelasting voor meer dan 50 procent, de afschaffing van grondhuur, dat het systeem van erfpacht terugkomt en dat de mogelijkheid komt om grondhuur om te zetten in eigendom. Jongeren gaan bij wet vanaf 18 jaar aanspraak maken op een stukje bouwkavel. De pensioenen zullen waardevast gemaakt worden om met de koersschommelingen mee te kunnen. Er is een Wet Investeringsfonds voorbereid. Investeerders en bedrijven kunnen bepaalde tegemoetkomingen verwachten zoals belastingvrij importeren van grondstoffen en bepaalde materialen en belastingvrije periodes. 
 
Het plan is samen met 70 deskundigen uit binnen- en buitenland samengesteld, een deel van hen is niet eens verbonden aan de partij, deelt Santokhi mee. Stanley Raghoebarsing en Marten Schalkwijk hebben tijdens een persconferentie over het WOP, korte presentaties verzorgd. In de eerste fase, de eerste 100 dagen tot 6 maanden, gaat men aan crisisbeheersing doen. In de tweede fase (6 maanden tot 24 maanden) aan stabilisatie. De derde fase is de groeifase. Santokhi benadrukt dat het plan “samen met gelijkdenkende partijen” uitgevoerd zal kunnen worden. Goed bestuur en sterke partnerschappen zijn nodig om de economie en andere facetten behoorlijk te herstellen. 
 
Op de persconferentie is veel aandacht besteed aan de economische kant van de eerste fase. De schuldenlast van de overheid is een groot probleem en zijn een grote uitdaging, geeft Raghoebarsing aan. De rente op leningen is SRD 1 miljard, de aflossingen SRD 1,4 miljard, subsidie aan de EBS SRD 950 miljoen, sociale uitkeringen en pensioen suppleties SRD 850 miljoen, onderwijssubsidies SRD 950 miljoen, gezondheidszorg SRD 400 miljoen. De oranjepartij is voorstander van het herschikken van de binnen- en buitenlandse schulden en bezuiniging op bepaalde gebieden. Er is ook al een plan samengesteld hoe dit voor mekaar te krijgen. Er is aangegeven dat iedereen die het plan in zijn geheel wil inzien, contact mag maken met de VHP. 
 
René Gompers
 
U kunt de presentatie van het WOP hier downloaden. 

Politieke partijen boos om eenzijdig stemadvies

15/05/2020 22:08 – Wilfred Leeuwin

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi (l) en aanhang op 3 maart bij de start van de Meet the People-campagne.

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi (l) en aanhang op 3 maart bij de start van de Meet the People-campagne. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Enkele politieke partijen zijn boos over oproepen van de organisatie ‘Stem Slim’, die vindt dat een stem op een ‘kleine’ partij in het nadeel van de VHP zal zijn en in het voordeel van de NDP. De oproepen komen volgens de partijen van VHP-aanhangers. Dat zou blijken uit de manier waarop zij optreden.

‘Stem Slim’ gaat er vanuit dat de verkiezingsstrijd zal zijn tussen de VHP en de NDP. Deze conclusie is gebaseerd op de uitslag van de verkiezingen van 2015, waarbij de oranje en de paarse partij elk meer stemmen hebben behaald dan andere politieke organisaties. PRO, Alternatief 2020 (A20), DA ’91, DOE en de NPS, reageren op de propaganda van deze organisatie, die zich onafhankelijk noemt. 

Kiezers een andere regering willen en Suriname willen redden uit de handen van de NDP, krijgen het advies om op een grote partij te stemmen die de strijd aankan met de paarse partij. “Deze manier van campagne voeren vertoont veel ambivalent gedrag en is misleidend”, vindt DA’91-voorzitter Angelic del Castilho. “We merken dat er veel geld in wordt gestopt, wat aangeeft dat er enorme belangen op het spel staan. Het is geen slim advies, maar een advies om niet te stemmen op huidige boeven, maar op boeven die zich al bewezen hebben.”

De nogal felle reacties van de politieke partijen komen ook na een programma dat zondag is uitgezonden door Apintie Televisie.  Een lid van ‘Stem Slim’ en de VHP’er Hardeo Ramadhin, bekend als verkiezingsanalist, stelden daarin dat stemmen op een ‘kleine partij’ kan zorgen dat er geen nieuwe, niet-NDP-regering komt. In het programma is niet gezegd dat op de VHP moet worden gestemd, maar voor de andere partijen is het duidelijk dat, op basis van de cijfers van 2015 en de vertaling daarvan door Ramadhin en ‘Stem slim’, het hier om een pure VHP-propaganda gaat.

“Laat niemand ons storten in een nieuw avontuur van vijftig jaar corruptie, patronage, grondroof en moreel-ethische schandalen. Stem niet tegen een partij, maar stem vóór goede en dienstbare leiders, moreel en ethiek, duurzame ontwikkeling, een solide rechtsstaat, behoorlijk bestuur en welvaart voor een ieder, met goede perspectieven voor de volgende generaties”, staat in een verklaring van DOE.

Curtis Hofwijks, politiek leider en lijsttrekker van PRO in Paramaribo, concludeert dat de VHP klaarblijkelijk tot het inzicht is gekomen dat de partij zelf echt niet zo groot is om het alleen tegen de NDP te kunnen opnemen en misleidt nu de kiezers met het kleine en grote partijen verhaal om daar munt uit te slaan. Volgens hem is de situatie totaal anders dan in 2015.

“Wij kennen de geschiedenis van partijen die zich nu opwerpen als de redder. We weten precies wat ze wel en niet hebben gedaan. Dat zij nu komen klagen over een stelsel waartegen zij zelf niets hebben gedaan, toen het in hun voordeel werkte, vind ik dan ook ongegrond. Over stemmen die verloren gaan als je niet op een grote partij stemt, denk ik dat dat die vraag pas echt relevant wordt als de VHP, na de verkiezingen met de NDP zal samenwerken”, aldus Hofwijks.

Op deze manier wordt de kiezer juist ontmoedigd om te gaan stemmen, vindt Inez Huijzen van A20. “We moeten dat juist stimuleren en mensen ervan bewust maken dat zij moeten stemmen op basis van ideologie. Er zijn nieuwe partijen, met totaal nieuwe en frisse ideeën. A-20 is voorstander van een technisch kabinet na 25 mei. We hebben integere leiders nodig.”

“We moeten de kiezer leren een bewuste keus te maken. Er kan pas gesproken worden van kleine partijen wanneer de uitslag daar is en niet nu. De kiezers zijn teleurgesteld, de tijd is rijp voor iets anders. We hebben nu niet nodig dat partijpolitiek de boventoon voert. Laten we eerst aan Suriname denken en de juiste leiders kiezen”, zegt de A-20-politica.

Wie uitgaat van de cijfers van 2015, houdt er volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland geen rekening mee dat de situatie nu totaal anders is dan die van 2015. “Het grootste deel van de kiezers gaat nu niet stemmen zoals het dat in 2015 heeft gedaan. Om trends waar te nemen moet je peilingen houden en bij de laatste trends was de NPS de enige partij die significant is gegroeid.”

DOE adviseert niet dom te stemmen door zogenaamd slim te stemmen. “Doe gewoon wat goed en nodig is voor een beter Suriname.” Parlementariër Carl Breeveld zegt, reagerend op het overlopen van NDP-parlementariër Erwin Linga naar de VHP, dat dit gedrag alleen maar meer deuken geeft aan het vertrouwen dat er zou moeten zijn. Hij wijst er op dat integriteit bij herhaling door politici wordt aangehaald maar dat dit overlopen en het ook nog accepteren toch als een normale zaak wordt gezien. “Dit kan moeilijk als integer worden opgemerkt”, zegt Breeveld.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/15/politieke-partijen-boos-om-eenzijdig-stemadvies/DOE: Slim of dom stemmen

12 May, 2020, 22:38

foto

Momenteel wordt zwaar propaganda gevoerd door één of meerdere zogenaamde partij-politiek onafhankelijke organisaties met het advies om SLIM te stemmen bij de komende verkiezingen. Dit op basis van cijfers van de verkiezingen van 2015 en analyses van hun deskundigen. De hoofddoelen van de stem SLIM campagne: NDP weg uit het machtscentrum en zo starten met het herstel van de economie en ontwikkeling van Suriname. Opvallend is dat door de organisatoren nogal wat geld gestopt wordt in deze campagne.
 
Naar de mening van de partij DOE is hetgeen gestimuleerd wordt, een advies om DOM te stemmen. Simpel gezegd: Verstand op nul zetten en gaan. Blind erop vertrouwen dat alle aanbevolen partijen zich netjes zullen gedragen, conform de visie van de organisaties die dit adviseren en dat ze allemaal gaan voor het algemeen belang. Dat de zucht naar macht, rijkdom en posities, zoals het presidentschap, vicepresidentschap, voorzitterschap DNA, hout- en goudconcessies, domein-gronden, in één keer en direct plaats zullen maken voor liefde voor dit land en de ontwikkeling van dit volk. Hierop vertrouwen noemt DOE, pure naïviteit.  
 
Alleen maar afgaan op cijfers van vorige verkiezingen is optisch bedrog, welke – bewust of onbewust – een misleidende functie kan hebben. Indien cijfers van vorige verkiezingen de volgende verkiezingen bepalen, dan zou nog steeds een Front regering aanzitten die 30 zetels haalde bij de verkiezingen van  1991. Dan zou het geen zin meer hebben om verkiezingen te houden. Toevallig is het anders. Bepalend is altijd het gevoerde beleid van de regering voorafgaand aan de verkiezingen en als een zittende regering vals speelt of niet. We kennen landen waar in één keer totaal nieuwe- of oppositionele leiders aan het bewind kwamen, als opvolger(s) van een regering die een overweldigende meerderheid had.  
 
DOE laat zich niet van de wijs brengen. Zij heeft met deze regering haar zure ervaring gehad op basis van  een verkeerde inschatting en heeft daaruit lessen geleerd. Het is daarom dat DOE al heel snel uit de coalitie stapte in 2016, toen zij door had, dat nooit het algemeen belang voorop heeft gestaan bij de regeringsformatie in 2015. Om eruit te stappen moet je durf en daadkracht hebben en je ideologie trouw blijven. Daarom roept zij ons volk op om waakzaam te zijn en niet zomaar af te gaan op z.g. slimme stemadviezen. 
 
Het is daarom dat DOE voorstelt en deze boodschap geeft aan het Surinaamse kiezersvolk: Stem niet DOM door ‘SLIM’ te stemmen. DOE gewoon wat goed is en nodig is voor een beter Suriname. Laat niemand ons storten in een nieuw avontuur van 50 jaren corruptie, patronage, grondroof en moreel-ethische schandalen. Stem niet tegen een partij, maar stem vóór: GOEDE en DIENSTBARE LEIDERS, MORAAL en ETHIEK, DUURZAME ONTWIKKELING, een SOLIDE RECHTSSTAAT, BEHOORLIJK BESTUUR, WELVAART voor een ieder en goede perspectieven voor de volgende generaties. Check de partij en de capaciteit van de kandidaten en maak op basis hiervan op 25 mei een bewuste keuze. 
 
Paramaribo, 12 mei 2020
De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid
Steven Alfaisi, voorzitter
13 mei 2020
(1) Ga stemmen
(2) Stem op de partij die de grootste kans heeft om de NDP te verslaan. Op basis van de huidige peilingen is dit als volgt:
 
– Brokopondo: ABOP
– Commewijne: VHP
– Coronie: NPS
– Marowijne: ABOP
– Nickerie: VHP
– Para: ABOP/PL
– Paramaribo: VHP
– Saramacca: VHP
– Sipaliwini: ABOP
– Wanica: VHP
 
 

Jessurun: “Politiek niet de enige manier om verandering te brengen”

Xaviera Jessurun. Foto: Suriname Herald

Politiek is niet de enige manier om verandering te brengen. Zo reageert activiste Xaviera Jessurun tegenover Suriname Herald. De redactie vroeg haar waarom zij niet te zien is op een DNA-kandidatenlijst van een politieke partij. Jessurun merkt op dat men vaak ervan uitgaat dat verandering alleen kan door de politiek in te gaan, zonder bewust te zijn van de andere mogelijkheden. Volgens haar is het belangrijk dat er ook organisaties zijn die met een objectieve blik, beleidsmakers volgen.

Samen met The Next Generation Movement, waarvan Jessurun de leider is, wil zij kritische burgers vormen. “Wij hebben kritische burgers nodig die de politiek ingaan”, zegt ze. Personen moeten volgens haar kritischer worden, voordat zij de politiek ingaan. De activiste legt uit dat personen, wat politici zeggen niet serieus nemen, omdat zij ervan uitgaan dat men er politiek mee kan scoren. Zij hoopt het vertrouwen in de politiek terug te brengen. Eenieder die een politieke partij wenst te joinen, moet volgens haar kritisch genoeg zijn.

Jessurun is vastberaden om het activistenwerk voort te zetten. Op verschillende momenten heeft zij haar stem laten horen en via haar organisatie zaken boven water gehaald. Een hiervan is de kwestie van de Alcoa-deal, de rij- en voertuigenbelasting en het wanbeleid van de regering. Jessurun heeft samen met DA’91 ook een strafklacht ingediend bij procureur-generaal Roy Baidjnath Panday tegen de minister van Financien, Gillmore Hoefdraad.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/13/jessurun-politiek-niet-de-enige-manier-om-verandering-te-brengen/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *