Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 

SANTHOKI OVERTREFT DESI BOUTERSE EN DAT MOET HIJ IN ZIJN DADEN OOK TONEN AAN ONS VOLK.

Auteur: Angela Fernald

DE NIEUWE FASE IN DE  BEVRIJDINGSSTRIJD TEGEN DE INFORMELE MACHT VAN EX-MILITAIREN IN SURINAME

De  strijd gaat over  ondermijning van het gezag: het invreten van ­criminelen in de bovenwereld, in hoge ambten en staats organen.

VERSCHIL EN OVEREENKMSTEN BOUTERSE EN BRUNSWIJK.

Ex President Desire Bouterse ondermijnde zijn eigen gezag omdat hij als crimineel zijn criminele circuit bediende vanuit de formele bovenwereld in het hoogste ambt van de staat. Bouterse had geen enkele boodschap hierover aan zijn vice-President die slechts een marionet was in de bovenwereld. Brunswijk als vice-President heeft als crimineel ook zijn tentakels in het informele circuit maar heeft de President tegenover zich. Hiermee staat Brunswijk in direct contact met de formele wereld terwijl Bouterse de formele wereld en de informele wereld in handen had.

SANTHOKI BIJ DE DUIVEL TE BIECHT

Door dicht bij de President te staan kan Brunswijk zijn informele circuit uit de eerste hand bedienen. Santhoki gaat dus noodgedwongen bij de duivel te biecht. Brunswijk kan niet anders door verraad te plegen aan Santhoki omdat zijn formele wereld en informele wereld met elkaar in botsing komen. Bovendien, wat het ergste is voor de Marrongemeenschap,  geven de nazaten van de vrijheidsstrijders aan hun eigen heroische geschiedenis van bevrijdingsstrijd een complete draai van verraad. En dat omdat niet begrepen wordt door de niet gekwalificeerde leider van de partij dat hij eerlijk dient te zijn tegenover zijn eigen voorouders, zijn partijleden, zijn achterban en het volk van Suriname. De vice-President heeft het vaandel van de bevrijdingsstrijd van zijn voorouders gewoon overgedragen aan de VHP leider omdat een nationale ontwikkelings- en bevrijdings visie ontbreekt bij de leider en zijn partij de ABOP. Het volk van Suriname heeft de VHP leider daarom in de positie gezet van de voortzetting van onze bevrijdingsstrijd. Dit omdat de VHP goed heeft begrepen waar de zwakheden van de nazaten van de bevrijdingsstrijd zitten. Een ingeroest narcisme , persoonlijke hebzucht en machtsgeilheid heeft de ABOP en NDP  machtsdronken gemaakt. De slaafse ja-knikkers van deze partijen hebben hun partij hiermee geen goed gedaan. Hoewel de ABOP hierin een uitzondering maakt, kan gesteld worden dat vanwege het etnische stemgedrag deze partij nog 8 zetels heeft weten binnen te halen. Maar met het gedrag van de leider van de partij die zijn eigen toppers niets gund en alle eer naar zichzelf toetrekt, zal maken dat de ABOP in 2025 net zo wordt afgestraft als de NDP en de NPS. De creoolse en Marron verbinding in de MAPANE beweging is vanuit dit gezichtspunt van de ABOP leider bekeken een strategie geweest om met zwarte bundeling de politieke zetels bij de NPS weg te kapen. Deze politiekvoering van elkaar voor de gek houden en elkaar te bevechten is een fenomeen dat wij voornamelijk bij de NDP, NPS en de slinkse ABOP hebben gezien. Partijen met een zwarte signatuur, die zichzelf nationale partij noemen maar in feite gewoon zeer etnisch denkende partijen zijn die zwaar vergiftigd zijn met het patronage-virus.

Wie zijn kansen niet grijpt in de geschiedenis verliest de eer en het recht dat overgaat op zij die wel hun kansen grijpen. Die kans heeft Santhoki gegrepen, dus zet de geschiedenis van bevrijding zich voort met een “koeli” in de leiding en niet met een “djuka” die zijn heroische kansen aan zich voorbij liet gaan. De geschiedenis van de mens bepaalt zijn positie die hij dus zelf heeft gecreerd. In prive sfeer kan men een ander meerdere kansen geven, maar de geschiedenis werkt niet zo. De geschiedenis straft de domheid af omdat de bevrijding en ontwikkeling geen tijd hebben om tijd te verliezen. Een Servische filosoof zei terecht dat het niet eens mogelijk is om aan domme mensen hun domheid uit te leggen.

ONDERSCHATTING VAN DE INFORMELE MACHT DOOR SANTHOKI

Santhoki is niet voor niets gewaarschuwd  door ex-President Ronald Venetiaan voor de invloed van Desi Bouterse. Maar het is niet alleen Bouterse, het is de informele economische macht rondom Bouterse. De ex-vice-President Ashwin Adhin is het aan het overnemen van Desi Bouterse en heeft door zijn NDP leider en baas enorme concessies weten te verwerven in het binnenland.

Over documenten auto’s kabinet VP gesproken

July 27, 2020

RIOOLJOURNALISTIEK?

 

Vorig jaar werd een aantal zwartgelakte Toyota Land Cruisers aangeschaft ten behoeve van de regering Bouterse en werden voorzien van een kogelvrije uitrusting. Hierdoor kregen de wagens een aanschafwaarde van USD 180.000 per stuk. Naar verluidt heeft de ex-vice president Ashwin Adhin twee van deze Land Cruisers (kentekennummers: PK 6694 en PK 6695) niet ingeleverd bij zijn opvolger, maar ze laten overschrijven naar de N.V. ZETA engineering & Construction, gevestigd aan de Henri Fernandesweg 72 te Paramaribo. De directeur van deze N.V. is Vijendra Ramkhelawan, die in 2015 al eerder gelinked werd aan de gewezen vice-president. Toen werden volgens verkregen informatie mijnbouwrechten door de bewindsman verzorgd zijn op naam van Masa Mining Company NV (inmiddels is de naam veranderd bij KKF in Timantti Mining), waarvan zijn vader, Arnold Adhin en zus Jennifer Abhelak-Adhin, de aandeelhouders zijn. De naam van Vijendra Ramkhelawan viel toen ook; hij zou als kennis van de familie, optreden als directeur van de N.V. Het ging hierbij om 11.500 ha aan mijnbouwconcessies, waarvan 200 ha voor het recht tot exploitatie van bouwmaterialen voor grind en lateriet in het district Brokopondo en 11.300 ha voor het recht tot exploitatie van goud, in het district Sipaliwini. Adhin ontkende toenterijd steevast deze beschuldigingen in een brief aan president Bouterse en beweerde dat men hem politiek probeerde te schaden.  Over de voormelde kogelvrije Land Cruisers kan gemeld worden dat er ook vier andere auto’s overgeschreven en verkocht zijn aan Kappa Agro Science N.V. waarvan dezelfde Vijendra Ramkhelawan als directeur staat aangegeven op het KKF uittreksel. Hier de link voor de KKF Uittreksels: KKF uittreksels bedrijven ashwin adhin vijendra ramkhelawan ZETA Timantti kappa agro De autopapieren die op naam van het Kabinet van de Vice-president stonden, werden vorige week overgeschreven. Het gaat hierbij om de pick-up’s: ISUZU D-MAX 96-96-GV, FORD RANGER 20-56 HV, ISUZU D-MAX 64-73 GV en FOTON TUNLAND 08-02 HV. De gewezen vice-president is naar aanleiding van het artikel, dat is gepubliceerd in onze editie van zaterdag 25 juli en vervolgens op onze website, flink uit zijn slof geschoten en heeft dit medium beschuldigd van “riooljournalistiek” en dat het artikel “los-vast, Rommel en last” is. De redactie van De West heeft daarom besloten de documenten te publiceren, die zijn ingeleverd voor de overschrijving van de voertuigen naar de voormelde Naamloze Vennootschappen en daarbij de identiteitskaart van de heer Vijendra Ramkhelawan die met de stukken waren verbonden. Ook publiceren wij in de online editie de Missive die Adhin in 2015 heeft getekend en vervolgens dit besluit gewijzigd op 10 juni 2020, waarbij hij besliste dat de aanschaf van voertuigen, weer anders zal geschieden dan voorheen.  In deze Missive stelde Adhin, dat gezien het feit dat ministers van het Kabinet Bouterse niet eerder dan in het jaar 2019 in de gelegenheid  waren om dienstvoertuigen aan te schaffen de duur van de afschrijving van de voertuigen, zeer miniem uitvalt. Hiermee bedoelde de ex-VP, dat de overname van de voertuigen zou worden vastgesteld, naar rato van 10% van de taxatiewaarde. Vervolgens werd in de Missive ook gesteld, dat de vice-president en de president van de Republiek Suriname eveneens zullen vallen onder deze regeling en wel voor het aantal van twee voertuigen. De vraag die door velen op sociale media werd gesteld, was waarom de ex-vp twee auto’s moest overnemen gezien de huidige financiële situatie. Daarnaast waren burgers gebelgd over de manier waarop Adhin de zaak probeerde te vergoelijken, terwijl hij zelf het “presidentieel” besluit had getekend voor het aanschaffen van de wagens. Wij vragen ons gevoegelijk zich af, waarom  Adhin het nodig achtte om in een kogelvrije auto rond te rijden?  We kunnen ons niet voorstellen, dat er kogels om zijn oren kunnen vliegen en vinden het daarom overdreven dat hij deze voertuigen niet heeft afgestaan aan de nieuwe regering, die nu niet in staat is om dit soort voertuigen aan te schaffen, vanwege de financiële puinhoop die de regering  Bouterse heeft achtergelaten. Er wordt steeds verwezen naar de regering Venetiaan en dat zij deze regeling al had in 2010, maar nergens in de resolutie van 29 juni 2010 no.12.554/10 staat er specifiek iets over auto’s overnemen, tegen zulke lage tarieven, als wat heeft geplaatst gehad in de afgelopen weken. “Gewoonte geeft geen recht, dan alleen wanneer de wettelijke regelingen daarop verwijzen”, artikel 2 Wet Algemene bepalingen.  Wanneer men het heeft over “regelingen” kan men derhalve niet spreken over incidentele besluiten, aldus de mening van juristen bekend met deze materie.

BOUTERSE ONTVANGT SANTOKHI LAATSTE KEER ALS PRESIDENT EN OPPERBEVELHEBBER

Jul 16, 2020

Aftredend president Desi Bouterse heeft woensdag voor de laatste keer inkomend president Chan Santokhi ontvangen.

De ontmoeting was op het presidentieel paleis. Tijdens dit onderhoud is er wederom stilgestaan bij de overgang van de regering Bouterse-Adhin naar de regering Santohki- Brunswijk. Beide functionarissen hebben in de afgelopen periode het belang van een vlotte overgang benadrukt.

Bouterse was voor deze gelegenheid demonstratief gekleed in militaire outfit. Dit heeft tot vele speculaties uit de samenleving geleid gezien de geschiedenis.

Het Nationaal Informatie Instituut meldt dat resultaat van de vele overlegmomenten is voortgekomen dat President Bouterse de regeermacht eerder dan gepland zal overdragen. Intussen zijn de voorbereidingen daartoe reeds vergevorderd en zal de gekozen President Santohki op donderdag 16 juli op het Onafhankelijkheidsplein, tijdens een bijzondere openbare vergadering van De Nationale Assemblee, worden ingezworen. De ceremonie zal live te volgen zijn via de diverse tv-stations. De covid-19 regels zullen ook bij deze plechtigheden strak nageleefd moeten worden.

https://unitednews.sr/bouterse-ontvangt-santokhi-laatste-keer-als-president-en-opperbevelhebber/

 

Surinaamse snotneus in Apeldoorn, maar nu president in Paramaribo

Publicatie datum: 28 jun 2020 | Bron: AD.nl | Door: Andre Valkeman en Mark Broersma 

'Tough times Apeldoorn'

Chan Santokhi in Apeldoorn.

Chan Santokhi (61) heeft de Surinaamse verkiezingen gewonnen, hij kan straks Desi Bouterse opvolgen als Surinaams president. Bijna een leven lang streed hij tegen corruptie, vaak tegen die van diezelfde Bouterse. Een gevaarlijke missie, die in Apeldoorn startte.

Suriname, 1990. Chan Santokhi pakt zijn pistool. Moet hij straks doen wat hij op de Apeldoornse politieacademie leerde bij noodweer? Trekker overhalen en boem: schieten. Voor dit gevecht met militairen kon geen Nederlander hem twaalf jaar geleden tips geven. Zal hij deze nacht overleven en kraait de haan morgenvroeg ook voor hem? 

Apeldoorn, 1978

Chan Santokhi is een winter niet in Suriname, voor het eerst. Daar is het 25 graden, in Apeldoorn glimmen beken als glas. Het is één van de koudste winters ooit, -10 overdag.

Huisgenoten vertrekken, het is weekend. In zijn kamer – 2 bij 3, met kast, bureau en bed – blijft hij over, snotverkouden. Santokhi’s biograaf Ashwin Ramcharan: ,,Een tropische knul, alleen op het ijskoude politie-internaat. Spierpijn van het rennen door iets onbestaanbaars: sneeuw.” Zal hij ooit de crimefighter worden die hij wil zijn? ,,Tough times Apeldoorn’’, zegt Santokhi er later eens over. Hij verlangt naar moeder in Lelydorp.

Chan Santokhi in zijn tijd om de politieacademie in Apeldoorn.

Chan Santokhi

Oppositieleider Chan Santokhi van de VHP viert de zetelwinst in het partijcentrum.

Buitenlandse studie

Lelydorp, Suriname, 1975. Santokhi is die familie van de kippen en de eenden, moeder verkoopt ze als bijverdienste. Voor knuffels moet Chan, de jongste, bij haar zijn. Vader is havenwerker, als-ie al thuis is, drinkt hij vaak met collega’s. Ramcharan: ,,Hij moet druk gevoeld hebben: negen kindermonden voeden. De uitvlucht werd soms drank.’’

Chan droomt van een buitenlandse studie. Zijn verzoek econometrist te worden, wordt afgewezen. ,,Die heeft Suriname niet nodig’’, herhaalt de ambtenaar. Santokhi wacht, zittend op de stenen omheining van school, op zijn kameraad. ,,Jongoe a dey foe mi porie (slechte dag)’’, schreeuwt deze. Hij is ook afgewezen, te klein bevonden voor agent. Santokhi is lang, misschien laten ze mij wel toe, denkt hij. Misschien lonkt er alsnog die buitenlandse studie, op een politieacademie.

Hij voltooit alle testen. Wekenlang loopt hij elke dag richting het ministerie van Onderwijs. Zijn biograaf: ,,De samenleving was verdeeld. Het boterde niet tussen creolen en Hindoestanen, in buurland Brits-Guyana was zelfs oorlog tussen die groepen. Santokhi is Hindoestaan en creolen waren dominant aanwezig bij de overheid.’’

Chan Santokhi ontvangt zijn diploma aan de politie-academie.

 
Chan Santokhi ontvangt zijn diploma aan de politie-academie. © Eigen foto

Zwemmen of verzuipen

Zijn aanvraag? In behandeling, hoort hij telkens. Hij is het zat: ,,Kan ik de minister niet spreken’’, zegt hij brutaal. De biograaf: ,,Ambtenaar Ramkhelawan was erbij. ‘Geen Hindoestaan gaat hier naar de politieacademie’, zouden ambtenaren over Chan gezegd hebben.’’ Maar de minister ziet de slungel en eist dat de ambtenaren het regelen. ,,Blijdschap, hij mocht naar de Politieacademie Apeldoorn. Ook een schok, hij ontdekte door zijn aanvraag dat er Surinaamse corruptie was.’’

Henk van Zwam, zijn academiegenoot: ,,Zwemmen? Dat kon Channie nog niet.’’ De start is daardoor loodzwaar, zwemmen is de hoofdmoot de eerste weken. Klasgenoot Alje Kuiper: ,,Je moest 25 meter onder water kunnen.’’ Van Zwam: ,,Zwemdocent Visser was ex-judoka, meedogenloos.’’ Altijd is het wachten op Channie. Kwam-ie wel bovendrijven?

Academiegenoot Roy Kogeldans, uit Lelystad. ,,Wij Surinamers wilden Surinaams eten. In Apeldoorn? Geen kans. In Arnhem, wel, in het Spijkerkwartier. Dat we daarheen gingen, hielden we geheim, ha ha. Het Spijkerkwartier was een prostitutiebuurt. Straks dacht men dat we ander voedsel wilden.’’

Van links naar rechts: de voorzitters Gregory Rusland (NPS), Chan Santokhi (VHP), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Paul Somohardjo (PL) ondertekenen een samenwerkingsprotocol in het Lallarookhgebouw. De vier Surinaamse partijen spraken met elkaar af de armoede aan te pakken, de crisis te bestrijden en een basis te leggen voor de komende tijd zodat het volk vertrouwen krijgt in de nieuwe regering.

 
Van links naar rechts: de voorzitters Gregory Rusland (NPS), Chan Santokhi (VHP), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Paul Somohardjo (PL) ondertekenen een samenwerkingsprotocol in het Lallarookhgebouw. De vier Surinaamse partijen spraken met elkaar af de armoede aan te pakken, de crisis te bestrijden en een basis te leggen voor de komende tijd zodat het volk vertrouwen krijgt in de nieuwe regering. © ANP/Ranu Abhelakh

In de politiebieb leert Chan alle wetten. En hij haalt steeds meer sporttesten. Van Zwam: ,,Hij wilde terug naar Suriname. We kregen ongekend respect voor hem.’’ Desi Bouterse heeft dan net zijn coup gepleegd. Vliegtuigen vol Surinamers vliegen juist naar Nederland. Ze veroordelen de staatsgreep en zijn bang om vroeg of laat opgepakt of gedood te worden.

Santokhi moet kiezen. Optie één: een baan in Nederland, maar zich later wellicht een lafaard voelen. Wél bij ministers om een studiebeurs bedelen, zonder Suriname iets terug te geven. Optie twee: teruggaan, strijden voor veiligheid en je leven riskeren. Militairen beschieten soms politiebureaus. Biograaf Ramcharan: ,,De studiebeursbehandeling raakte zijn ziel, dé brandstof om tegen corruptie te strijden.” Santokhi wil daarom snel terug en stagelopen in Suriname. Zijn docenten zeggen nee. Suriname is sinds 1975 geen Nederlands grondgebied meer. Na smeekbedes gaan ze toch overstag.

 
© Eigen foto

Machteloos

Politiestagiairs krijgen doorgaans een schouderster van de korpschef. Santokhi niet. Ramcharan: ,,Waarschijnlijk om te benadrukken dat zijn Nederlandse opleiding hen koud liet.’’ De corruptie is toegenomen, ziet Santokhi.

In december 1982 worden zestien Surinamers, die de legerregering kritisch benaderen, van hun bed gelicht, gemarteld en doodgeschoten. Santokhi, in zijn biografie: ‘Mijn vader zei: ga weg uit dit land. Anders schieten ze jou ook dood. Militairen pleegden berovingen. Machteloos was je.’

 
© Eigen foto

Santokhi kan commissaris bij Bureau Geyersvlijt in Paramaribo worden. Niemand durft daar criminele militairen aan te houden. Zijn biograaf: ,,Santokhi deed het ineens wel.’’ Na jaren strijd voelen de straten veiliger, ziet hij in 1990. Het angstigste uur in zijn leven breekt echter aan. Santokhi’s bureau heeft weer een militair opgesloten. Een agent wordt doodgeschoten, al wordt nooit bewezen dat de militairen erachter zitten. ,,Ze willen u ook doden’’, zegt een agent tegen Santokhi.

Santokhi pakt thuis zijn pistool, karabijn, jachtgeweer. Zijn vrouw gaat met de kinderen slapen in een tussenkamer. Biograaf Ramcharan: ,,Een jeep stoof zijn inrit op. Santokhi moest vertrekken uit Suriname, anders zouden ze hem doden. Het verhaal is dat Bouterse deze man stuurde.’’

Bekende naam

Santokhi belooft, met getrokken wapen, te vertrekken. Maar hij blijft. In zijn biografie: ‘Wat een opluchting als de haan dan kraait.’ Santokhi overleeft het etmaal van militaire charges. Hij spreekt met zijn vrouw. Misschien toch naar Nederland verhuizen? Zoals familie en kennissen doen. Nee, de patriot kan zijn land niet zo achterlaten. Hij wordt bovendien gevraagd als Surinaams recherchehoofd.

Hij zet zijn Apeldoornse kennis in. Inlichtingendiensten, gespecialiseerde opsporingsdiensten, forensische diensten. Hij richt ze allemaal op. Haalt de banden met Nederlandse justitie en politie aan, voor drugsopsporing. Surinaamse dealers lopen soms in het buitenland tegen de lamp. Ze kunnen ineens straf verwachten.

Er komt een bekende naam voorbij in 1994. Dino Bouterse, zoon van Desi. Santokhi in zijn bio: ‘Hij had op twee Brazilianen geschoten. Sindsdien is de spanning ontstaan tussen ons (Santokhi en Desi Bouterse, red.). Omdat ik zijn zoon opsloot.’ Santokhi krijgt die jaren meer kogelbrieven dan kerstkaarten. Zijn biograaf: ,,Hij bad voor de goede afloop, het hindoeïsme gaf vertrouwen.’’

 
© Eigen foto

Corruptie

In 2005 vertrekt zijn gezin naar Nederland, de kinderen gaan er studeren. Santokhi hoort dan dat hij misschien minister van Justitie wordt. In zijn biografie: ‘‘Blijf je? Wanneer ga je voor je eigen gezin kiezen’, zei mijn vrouw.’ Eindelijk kon hij iets doen aan de corruptie. Zijn biograaf: ,,De jarenlange strijd tegen corruptie kostte hem vermoedelijk zijn huwelijk.’’

,,Eenmaal minister keerde hij terug naar de Politieacademie in Apeldoorn, voor een werkbezoek’’, herinnert Hendrik Gankema, jarenlang bibliothecaris. ,,Hij kwam als eerste naar mij, ondanks alle bobo’s. Typerend.’’ Kennis Etienne Premdani uit Olst: ,,Hij werd daarna presidentskandidaat. Ik heb een zaal en daar hield de VHP, partijcongressen voor Surinaamse Nederlanders.’’

Desi Bouterse

 
Desi Bouterse © ANP

Decembermoorden

Santokhi’s tegenstrever wordt niemand minder dan Desi Bouterse. Die laatste wint. Premdani: ,,Chan was later weer in Olst en oogde verslagen. Om te ontspannen gingen we naar een Hindoestaanse tempel. Daar zei hij dat hij het toch nog een keer ging opnemen tegen Bouterse.’’

Santokhi zal het nooit hardop zeggen, vertellen bekenden. Maar zijn hart huilde toen Suriname koos voor Bouterse: de man achter de Decembermoorden, veroordeeld voor drugshandel in Nederland.

Santokhi’s biograaf: ,,Hoe dat kon? Veel jonge Surinamers maakten de Decembermoorden niet mee. Bouterse sprak alle groepen aan, had bekendheid. Santokhi’s nadeel: hij afficheerde zich in eerdere verkiezingen met zijn bijnaam, de Sheriff. Ik raadde dat af. Sheriff geeft een politiestaatgevoel. Het stond diametraal op wat hij wilde: een veilige samenleving.’’ Premdani. ,,De VHP positioneerde zich daarbij nog té veel als enkel voor Hindoestanen, maar is nu een volkspartij.’’

Dit jaar, in mei, was het raak voor Santokhi, al duurde het tenenkrommend lang voordat hij de overwinning echt kon opeisen. De oppositie stelt dat Bouterse probeerde te frauderen. Bij stembureaus zou geprobeerd zijn stembiljetten te stelen. In Paramaribo worden alle stembussen in een sporthal opgeslagen. Honderden burgers houden toezicht. Zodat winnaar Santokhi echt de president van Suriname kan worden. De symboliek kan niet groter zijn: Santokhi strijdt vandaag niet alleen, het volk staat naast de sheriff in de strijd tegen corruptie. En Santokhi wint. ,,Hij is de man van de hoop, Suriname snakt naar rechtvaardigheid’’, zegt Ramcharan. Premdani: ,,En met Santokhi zou ik wel weer in Suriname willen sterven.’’

[Archiefvideo] Bekijk hieronder de overwinning van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) van oppositieleider Chan Santokhi.

SNELLE LINKS

Boldewijn: VN kan acties ondernemen tegen Suriname

5 december 2019 om 00:05

Bestuurskundige August Boldewijn. Beeld: Apintie TV

Boldewijn stelt dat een van deze landen misschien zou kunnen ingrijpen. Hij geeft aan dat het schenden van de wetten van de staat in strijd is met de principes van de VN. “Wij hebben een handelwijze ingevoerd die tegen de principes van de VN is, namelijk eerbiediging van de wetten van de staat, eerbiediging van internationale wetten en regels en onderwerping aan de staatsorde.”

De bestuurskundige is van mening dat zodra je buiten die orde gaat, de wet je gaat straffen en dat is wat nu is gebeurd. Dat het Decemberstrafproces een politiek proces wordt genoemd, vindt hij pure nonsens. “Toen die vijftien mensen vermoord werden, was het toen geen politiek? De mensen zijn uit hun bed gehaald en ze zijn vermoord. De nabestaanden treuren nog steeds om hun geliefden. En ik moet gaan vechten om één man? Die zegt dat hij niet verantwoordelijk is, maar dan moet hij bewijzen dat hij niets heeft gedaan,” zegt Boldewijn.

Hij zegt echter dat uit documenten, die hij heeft gelezen, het tegendeel wordt bewezen. “Die man was erbij, die man heeft opdrachten gegeven. De enige man die hij heeft vrijgelaten, is Derby.”

Boldewijn zegt verder dat forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat de mensen niet op de vlucht zijn doodgeschoten, maar van voren. Daar begint de leugen over 8 december 1982 al met het verhaal dat de opgepakte mannen op de vlucht zijn doodgeschoten, besluit Boldewijn.https://www.srherald.com/suriname/2019/12/05/boldewijn-vn-kan-acties-ondernemen-tegen-suriname/

Op 17 december 2019 heeft Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden in NJB 2019/2774 aflevering 44, een artikel gepubliceerd inzake het vonnis van de Krijgsraad uitgesproken op 29 november 2019.

https://www.njb.nl/njb.nl/auteurs/ybo-buruma

https://www.njb.nl/auteurs/allard-altena.11655.lynkx

https://www.ru.nl/cpo/verderdenken/onze-columnisten/columnisten/buruma-ybo/

 

 

artikel 74 van de grondwet staat dat DNA tot taak heeft het nemen van het besluit tot het tussentijds doen aftreden van de president. 

UITVOERENDE TAKEN VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE Artikel 74 De Nationale Assemblée heeft de volgende uitvoerende taken: a. het kiezen en het besluit tot tussentijds doen aftreden van de President en de Vice-President;

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/nl/sr/sr002nl.pdf