ONZE AMBASSADEUR IN NEDERLAND & DE SURINAAMSE DIASPORA GAAN HAND IN HAND.

Auteur: Angela Fernald

Rajindre Khargi heeft zijn sporen meer dan verdient bij de Surinaamse gemeenschap met zijn radio programma Zorg en Hoop. Zijn live verslagen van de Rambocus coup op 11 maart 1980 zijn in ons geheugen gegrift. Heel Suriname kent Rajindre Khargi, hij hoeft geen introductie. Elke Surinamer die tegen de coup van 1980 is en de verwoestende gevolgen daarna door Bouterse en zijn NDP, is Rajindre Khargi goedgezind. Rajindre Khargi heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de bevrijding van Suriname. De ABOP leider Ronnie Brunswijk en Rajindre Khargi behoren anno 2020 tot personen die hun bijdrage hebben geleverd in onze geschiedenis om Desi Bouterse te verdrijven. Dat de NDP vanwege corruptieve praktijgen nu door het Openbaar Ministerie wordt aangepakt, is een verdienste van ons geheel volk die de VHP de leiding gaf op 25 mei 2020. De Procureur-Generaal Baidjnath Panday die zo bevochten is door de NDP, kan nu met ondersteuning van de regering Santhoki/Brunswijk ongestoord haar werk doen. De doorlichting van de boeven die zich hebben ingenesteld in alle overheidsorganen, instanties, instituten, gewapende diensten en parastale bedrijven, zijn nu in zicht en de wet is van toepassing op al deze figuren die dachten boven wet en recht te staan. het land wordt daarom in vuur en vlam gezet door wederom Desi Bouterse met zijn wilde en dreigende taal, die eerst het land hermetisch zou gaan afsluiten als op 25 november de koning van Nederland aanwezig zou zijn, en nu met de arrestatie van NDP topper Ashwin Afdhin oorlogstaal uitslaat: “Men is op oorlogspad met ons, maar wij verkeren nog in vredesstemming. Maar u weet dat deze partij ook oorlog niet schuwt”,benadrukt Bouterse.

De Hindoestanen rukken steeds verder op binnen de regering en dat maakt de NDP helemaal gek, die Ronnie Brunswijk als de grote verrader hiervoor aanwijzen en erop zinspelen dat Brunswijk de huid van de Blaka man verkocht heeft aan de koeli. 

De realiteit gebiedt echter te constateren dat het de hindoestaanse bevolkinggroep is die de kennis in huis heeft om Suriname inderdaad te kunnen redden. En de ABOP leider weet dit ook heel goed, en wenst geen politiek meer te spelen met de NDP om het volk te beduvelen ter verrijking van de toppers. Brunswijk heeft blijkbaar een streep getrokken onder dit NDP scenario en dit NDP denken om het land in de bananen-republiek-stijl te houden. Maar de ABOP loopt met de VHP richting ontwikkeling a la Singapore, dus ver weg van de bananen-republiek. Het binnenland komt nu eindelijk aan bod, de grottse plannen liggen er. Iets wat de NDP in geen 40 jaren is gelukt. Integendeel zijn met de grondenrechten van de Inheemsen en Marrons partij politieke bonzen rondom de NDP bevoordeeld, zonder dat er enige ontwikkeling is gebracht. Met de ambassadeur in Nederland, Rajindre Khargi die toegang heeft tot belangrijke Nederlandse politici, ondernemers en de Nederlandse tweede kamer is een brug geslagen naar de Surinaamse ondernemers in nederland en in Suriname. Rajindre Khargi heeft een netwerk opgebouwd in beide landen en geniet op elk vlak het vertrouwen van ondernemers en politici. Er is geen enkele keuze beter dan deze keus voor het ambassadeurschap. Dat Rajindre Khargi niet helemaal voldoet aan de wettelijke vereisten, kan niet de doorslag geven boven de ontwikkeling van Suriname en de enorme bijdrage die duizend maal groter is dan iemand die wel voldoet aan wettelijke vereisten en voor de rest totaal geen kennis, vertrouwen en netwerken heeft in beide landen. De omstandigheid gaat in dit geval dus boven de wet. De belangen van een geheel land hangen niet af van de wet maar van de man. En niets gaat boven de belangen van een natie. 

 

Makka: Diaspora geduldig kapitaal niet drugsgerelateerd

Vrijdag 20 Nov, 2020, 06:38

foto
 Robby Makka stelt dat er heel wat Diaspora-kapitaal is in Nederland waaruit kan worden geput. 

“Het Diasporabeleid is ook voor de generaties na ons. We moeten 45 jaren verder gaan, na de 45e Srefidensi herdenking deze maand november, van 2020 tot 2065. Diaspora is geduldig kapitaal en onderdeel van ‘circulaire economie’. We kijken naar de hele keten, van grondstoffen en productie tot ontwerp en hergebruik ook door experts van goud, hout en olie.” Dit hield economiedeskundige en diasporaonderzoeker Robby Makka zijn gehoor donderdag voor tijdens de openingsdag van de eerste virtuele Handelsmissie 2020 in Hotel Marriott te Paramaribo. Het thema van Makka was: Diaspora maakt morgen mogelijk.
 
In het bijzonder wordt er volgens Makka gekeken naar innovaties die transities en nieuwe technologieën mogelijk maken. Het typische lange termijn karakter van dit type investeringen sluit goed aan bij Diplomatie en Diaspora met het karakter D van: Duurzaamheid, Duidelijkheid en Degelijkheid. Volgens Makka is circulaire economie: denken in cirkels in plaats van in (rechte) lijnen met een begin en een einde. Dat is de essentie van circulair ondernemen. Het vereist een nieuw denkkader en dus ook nieuwe verdienmodellen.
 
De circulaire economie is volgens de inleider van invloed op de hele productieketen; van grondstofwinning tot hergebruik en afvalverwerking. Het gaat over het terugdringen van energiegebruik en CO2-uitstoot, maar ook over het ontwikkelen en inzetten van duurzame en ecologische grondstoffen. Of de biobased economy, Het gaat om elektrificatie energie, gebouwde omgeving, Agrifood en Industrie. Makka stelt dat de overname van FAI en de Staatsolievondsten precies hierin passen.

Tijd voor actie

Makka gaf aan dat er al genoeg gepubliceerd is in de media, ook scripties en rapporten. Velen weten dat niet, lezen slecht, onderzoeken weinig en leveren ongefundeerd kritiek aan de hand van oprispingen. Van Diaspora is een luchtkasteel, Diaspora zoekt rechtsbescherming, Diaspora is ook kennis en cultuur. Volgens Makka is er sprake van Diaspora “hyperventilatie”.  Hij nodigt al deze criticasters uit om als of met Diaspora in gesprek te blijven, met elkaar maar vooral voor elkaar.
 

Er is op het gebied van Diaspora al voldoende gesupplieerd. Het is tijd voor actie. Complimenten uitdelend aan de presidentiële commissie Diaspora bank en Kapitaal onder leiding van Henry Ori en het woensdag opgericht Diaspora Instituut Suriname, stelde Makka dat er minimaal vier handelsmissies per jaar georganiseerd moeten worden: Twee uit Nederland en twee uit Suriname. Hierbij is het van belang om met elkaar te blijven zoeken: follow the money.
 
Niet de D van Drugs
Een groeiende groep Diaspora vooral in Nederland wil meedenken en meehelpen als het gaat om beleidsuitvoering dat van grote invloed is op hun land van herkomst. Een aantal Diaspora organisaties wil erkend worden als belangrijke partner in internationale samenwerking. Zij willen niet alleen meepraten als het gaat om migratie, integratie of ontwikkeling, maar ook als het gaat over grondstoffenbesluit, verdrag vermijding dubbele belasting, compliance, fonds, bankwezen, en andere zaken van belang voor Nederland en Suriname. Zij erkennen de noodzaak zichzelf te organiseren in representatieve organen.
 
Het gaat volgens Makka bij de Diaspora om good, better, best, till your good is better and your better is best. “Maar laat ons zeker niet zeggen dat Diaspora gerelateerd is aan Drugs. Want Diaspora werkt graag met NRA-regels en strikte controle regels met RA’s aan de voor- en achterkant. Makka besluit: iedereen is gekneed uit hetzelfde deeg, maar niet gebakken in dezelfde oven. Laat ons brood blijven respecteren en onderzoeksresultaten waarderen.” 

Onderzoeksresultaten hebben pas impact als ze in de maatschappij (Suriname-Nederland) toepassing vinden. Daarom werkt Diaspora volgens Makka intensief en graag samen met bedrijven, overheden, maar zeker met handelsmissies en maatschappelijke organisaties om die resultaten tot waarde te brengen. Daarvoor kunnen wij onze faciliteiten ter beschikking stellen, helpen we start-ups op weg, is de Diaspora een bruisende broedplaats in ons domein en ontwikkelen wij passende oplossingen voor (internationale) vraagstukken.
 
 
Diaspora Instituut Suriname – Verbinden Dienen Groeien
 
 
Diaspora Instituut Suriname – Verbinden Dienen Groeien
Homepage – Nederlands ONZE VISIE Een betrouwbare professionele organisatie zijn bij het faciliteren van de Surinaamse diaspora vanwege haar bijdrage aan het opbouwen van een welvarende en duurzame toekomst voor Suriname. ONZE MISSIE FACILITEREN.VERBINDEN.DIENEN Diaspora Instituut Suriname is een o…
 
 

https://diaspora.sr/?fbclid=IwAR04b0yihoqG6Swm5OhC4JvXebJPfxRsuP-5BvPTSpWWDrdhkRHhyz47K8Q

Gaitrie Soedamah
17 nov 2020
Eindelijk krijgt de slogan van VHP waarde: ‘ALLEEN STERK. SAMEN STERKER.’
De negativiteit over de keuze voor Rajindre Khargi als ambassadeur van Suriname in Nederland, heeft de diaspora in Nederland de afgelopen tijd nogal beheerst. Het is dan ook heel goed nieuws om te lezen dat VHP Nederland vandaag, 17 november 2020, eindelijk haar ondersteuning uitspreekt inzake de keuze voor Rajindre Khargi als onze ambassadeur.
De Sisterhood Diaspora VHP Vrouwen was en is positief over de keuze voor Rajindre Khargi en heeft dit aldoor openlijk kenbaar gemaakt. Het is fijn te vernemen dat de coalitiepartners in de diaspora NL toezeggen dat zij zullen ondersteunen bij het vergroten van de draagvlak binnen diaspora NL en de weerstanden binnen de Surineds/Diaspora gemeenschap zullen verkleinen.
Diaspora VHP Vrouwen draagt als Ervaringsdeskundige graag hieraan bij, om zo eindelijk de VHP slogan de waarde te laten krijgen zoals bedoeld:
🧡 ALLEEN STERK. SAMEN STERKER. 🧡
Lees de eerdere berichten van Diaspora VHP Vrouwen inzake de voordracht en ondersteuning van/voor Rajindre Khargi via onderstaande links:
04-11-2020
❣Rajendre Khargi ambassadeur van Suriname in Nederland. Een man met een wereldse kijk op zaken, voor wie gelijkwaardigheid een vanzelfsprekendheid is.❣
04-11-2020
In deze wil ik meegeven dat de heren auteurs nimmer Diaspora VHP Vrouwen hebben benaderd. Het moge duidelijk zijn dat voor hen de mening van het ‘old school boys network’ belangrijker is dan volk en vaderland.
16-11-2020
❗DE ECHTE REDEN VAN DE ANTI-RajindreKhargi-CAMPAGNE❗
Volgens de geïnterviewde, dhr. S. Sookhlall, zijn bestuursleden VHP Nederland en Diaspora Campagne Managementteam van Robby Makka tegen de benoeming van Rajindre Khargi in de functie van Ambassadeur van Suriname in Nederland, omdat de door hen voorgestelde kandidaat niet is gekozen voor het ambassadeurschap.
Voordracht Radjendre Khargi Ambassadeur voor Suriname in Nederland
 
 
VHPNEDERLAND.NL
Voordracht Radjendre Khargi Ambassadeur voor Suriname in Nederland
In de pers is de naam van Radjendre Khargi genoemd als de nieuwe Ambassadeur voor de Republiek Suriname in Nederland. Wij, Zusterorganisaties Coalitiepartners Nederland, hebben hiervan kennisgenome…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *