25. POLITIEKE TOP: MACHT BOVEN MACHT.

Auteur: Angela Fernald

 

POLITIEKE TOP: MACHT BOVEN MACHT.

Nepotisme om eerst een partij dynastie en vervolgens een familie dynastie te vestigen in het binnenland  zijn beiden gedoemd te mislukken. Grond en grondstoffen voor de partij en de heersende familie in de partij is heel wat anders dan familie die deskundig is te benoemen in het bestuur van het land.  Nepotisme is nooit goed, maar er zijn nuances.

Was de kwestie Diana Pokie geen afleidings manouevre? Ging het misschien niet om de klokkenluider die het Openbaar Ministerie inschakelde? Of om de enorme belangen vanuit de politieke top? Blij was de president met de vliegende brigade inzake de houtzwendel. Maar waar zijn de containers nu? Cruciale elementen en personen opeens foetsie. Een duikboot die tijdens onderzoek onder het oog van de politie zonk. Kopstukken die onvindbaar blijven.  Brood, spelen en social media voor het volk en activisten en vakbonden doen de rest. Suriname zit in  de wurggreep van gangsterisme van het krijgsheerschap. Het binnenland is hierbij de grootste inzet. Alle grondstoffen behoren het volk toe is aan dovemansoren gezegd. In de politieke top wordt bepaalt wat en gebeurd.  In feite staat de politieke top boven de grondwettelijke organen, de regering en de DNA. Macht boven macht dus.  Dit ondemocratisch gedrocht, het “Surinaamse on-ding” dat aan geen enkele wet onderworpen is ondergraaft de constitutionele constellatie. Politieke toppers kunnen niet ter verantwoording worden geroepen en kunnen dan ook hun belangen vrijelijk beschermen met alle hen ten dienste staande legale en illegale middelen. De verwevenheid met het president- en vice-presidentschap maakt alles veel erger. Politieke toppers kunnen daarom elkaar zo in de wielen rijden als het gaat om good governance. Want in de politieke top bepaald het recht van de sterkste en is chantage in het bestuur de norm. Hoewel grondwettelijk  de president boven zijn vice-president staat, is de feitelijke omstandigheid net andersom vanwege de enorme economische macht in het binnenland.( goudmijnen en houtconcessies) Tel een en een bij elkaar op en zie daar het kernprobleem van Suriname, namelijk informele macht boven formele macht. Zoals Hugo Fernandes Mendes het in ander verband al zei, in de kwestie Sergio Akiemboto: ” Het constitutionele bouwwerk is dringend aan renovatie toe”. Zolang mijninziens de president niet zijn eigen vice-president mag kiezen, zal dit probleem van een een oppermachtige politieke top blijven bestaan, wat zeer corruptie gevoelig is. Hierom zal ook het kiesstelsel nooit worden veranderd, evenals het politieke systeem met een halfslachtig semi-presidentieel stelsel. Vanwege macht boven macht is in de kwestie Diana Pokie niet dezelfde weg bewandeld als van Gilmore Hoefdraad waarbij het parlement transparant onderzoek deed omtrent een minister. Immers, in het presidentieel stelsel is een minister aan de president verantwoording verschuldigd. U begrijpt het dus al, Pokie mocht het parlement niet overtuigen, de politieke top bepaalde het hier dus weer, wat naar het parlement mag en wat niet. Wie  het in het binnenland voor het zeggen heeft en wie niet. Aanpassing van ons politiek stelsel is een vereiste zodat de president zijn vice-president ook zelf kan benoemen. Of we gaan terug naar een stelsel van informateur en formateur in plaats van een wazige en ongrijpbare politieke top. De enorme drugsvondst in het binnenland mag daarom niet onderschat worden en los gezien worden van een politieke top, een macht boven macht, onvindbaarheid van personen en attributen.  Dat alleen met wapens deze regering naar huis gestuurd kan worden, was geen loze kreet, of een verspreking, de belangen in het binnenland zijn enorm en reeds grensoverschrijdend. Niet alleen in economisch opzicht waren de ogen op Suriname gericht, maar meer nog inzake milieu vernietiging, goudsmokkel, drugssmokkel en mensenhandel. Dat het vanwege het regeringsbeleid zeer heet is geworden onder de voeten van politieke toppers die zich eigenaren van Suriname en krijgsheren van het binnenland wanen, moge nu meer dan ooit duidelijk zijn, gezien de frontale aanval die geopend is op de eigen regering, ondersteund door activisten en vakbonden. Deze frontale aanval op de belangen van het volk kent maar een antwoord, nooit het werk van anderen op je nemen, want obia a no fu ju, nog harder werken en recht op het nationale doel af, ondanks de enorme provocatie vanuit Albina met gepantserde militaire voertuigen. Wijsheid gaat over alles heen. Suriname voor alle Surinamers en niet slechts een deel.

 

Ronnie Brunswijk ontmaskert verwevenheid van bestuurscultuur met corruptie

Foto: RTL Nieuws

Aan de kop van het artikel zou men kunnen denken hoe moedig bravo Ronnie Brunswijk, leider van de ABOP, toch wel blijkt te zijn. Maar niets is minder waar. Waartoe het diepgewortelde traditioneel benoemingsbeleid van regerende politieke partijen kan leiden heeft de vicepresident, tevens leider van de regerende ABOP onbedoeld blootgelegd. Met zijn dubieus verleden en een Nederlands strafblad kon hij tien maanden geleden dankzij het bejaarde kiesstelsel voor enkele uren de status van parlementsvoorzitter op zijn naam krijgen. Maar zijn intentie en ambities bleken al snel veel hoger te liggen.

Ondanks de grondwettelijke regeling dat Surinamers met een besproken gedrag en een vonnis geen regeringsfunctie mogen bekleden, was het voor hem een fluitje van een cent om in het democratische volkshuis bij acclamatie zich tot vicepresident te laten verheffen. Geen haan kraaide ernaar, dat het grondwettelijk verkeerd zat. Maar dat was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde.

In de huidige dagen laat deze goud- en houtmagnaat heel duidelijk zien hoe het eraan toe gaat bij de verwevenheid van bestuurscultuur en de corruptie faciliterende praktijken. In zijn functie van partijvoorzitter van de coalitiepartij ABOP demonstreert hij heel duidelijk de verstrengeling van het ambt van vicepresident i.c. met de leidersfunctie van een regerende politiek partij. Hij laat partijbelangen, althans belangen van partijbonzen, prevaleren boven ‘s landsbelangen. Ik bedoel nu het debacle rond de reshuffeling van ABOP-minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB).

Ofschoon op coalitieniveau werd afgesproken niet zonder grondige redenen ministers te vervangen, laat vicepresident Brunswijk al na tien maanden zijn partijgenote en minister van GBB door de president vervangen. Als reden wordt “veranderde beleidsinzichten of wat dies zij” genoemd. Dat was in de tijd van het paarse bewind schering en inslag.

Maar de duivel spring uit de doos als blijkt dat de complete fractie van de VHP haar bedenkingen tegen de reshuffeling in een klaagschrift aan de president adresseert. Wetende dat alleen hij het grondwettelijke recht heeft om ministers te benoemen en te ontslaan. Lettend op de normen van de Trias Politica lijkt mij, dat het parlement als wetgevende macht zich wilde mengen in de beleidszaken (uitvoerende macht) van de president. Het was beter geweest om het klaagschrift rechtstreeks te adresseren aan de voorzitter van het parlement of zijn vervanger, het assembleelid, de VHP’er Dew Sharman.

Des te beter was het geweest, om via het parlement vragen te stellen aan de regering over de reden van het ontslag van minister Pokie. Waarschijnlijk dacht de VHP-fractie de grieven aan haar partijvoorzitter kenbaar te maken. In dat geval kent ze het adres van de VHP-voorzitter wel. Maar de verwarring kwam door de dubbele functies van Zijne Excellentie Chan Santokhi. Inmiddels is Pokie met ziekteverlof en wordt op een ‘verdachte’ datum toch ontslagen. Een VHP-icoon schreef op WhatsApp, dat de reshuffeling een normale zaak is. Dus desavoueert hij de VHP-leden in De Nationale Assemblee (DNA).

Een ander schoolvoorbeeld van verwarring door de dubbele posities van partijvoorzitters markeerde zich een maand geleden in het parlement. Bij een openbare DNA-vergadering over het debacle “New Surfin NV” en een vervanging daarvan, was vicepresident Ronnie Brunswijk ook fysiek aanwezig. Hij gaf vanuit zijn sprekerstafel aan zijn ABOP-fractie het advies om bij de besluitvorming met ‘JA’ te knikken. Tevergeefs probeerde DNA-voorzitter tevens zijn partijgenoot Marinus Bee, de vicepresident ambtshalve af te hameren; dat mocht niet baten. Alias Bravo (met een mix van diverse functies) sprak zelfs luider door en schreeuwde, dat HIJ de leider van de ABOP is.

Hij was niet meer te stoppen door de assembleevoorzitter. Dergelijke taferelen zijn ongekend in de Surinaamse parlementaire historie. Dat is treurig en moet derhalve worden voorkomen. Echter de machtige partijvoorzitters worden in hun ambtelijke functies geadoreerd door hun volgelingen. En zeggen dat hun politieke leiders niks verkeerd doen. Dat is verbijsterd anno 2021.

Dat alles moet anders en men moet ook leren rechtstatelijk te denken en te handelen. Het blijkt hoe verwarrend de voorzittersfunctie van partijleiders uit coalitiepartijen, met hun hoge ambtelijke staatsfunctie kunnen werken en welke effecten dergelijke verwevenheden op regering en samenleving kunnen sorteren. Het geval Pokie illustreert de verwevenheid van gierende corruptiepraktijken met de gevestigde bestuurscultuur in het land. Wat de ware grondslag van de reshuffeling is, zal in DNA moeten worden gerechercheerd. Er volgt een grondig onderzoek, hoop ik.

Aan de orde is nu de vraag hoe de keten van corruptie, nepotisme en schendingen van rechtstatelijke normen te doorbreken? Daar moet serieus aan worden gewerkt met democratisch verantwoorde strategieën en middelen. Geen coup dus. Ik denk aan de aanpak van de volgende drie werkthema’s.
1. Grondige wijziging van het oude kiesstelsel naar het ‘one man one vote’ stelsel;
2. Landelijk doen verkiezen van het staatshoofd, dat verder zijn vicepresident en ministers zelf benoemt;
3. Verbod op deelname aan ambtelijke functies voor partijpolitieke bestuurders en hun leiders.

Er bestaat dus een reële mogelijkheid om toch nog na een halve eeuw van doorsudderen en doormodderen Mama Sranan van corruptie, nepotisme en bestuurlijk dictatuur te verlossen.

Drs. Sha Harinandan Singh
singhs@hetnet.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *