ANALYSE 25 mei 2020 ONS VOLK REKENDE AF MET NATIONALE ONDERDRUKKERS EN BRACHT HET NATUURLIJK BONDGENOOTSCHAP TUSSEN MIDDENKLASSE, DJOEKA’S, KOELI’S & NEDERLAND.

Auteur: Angela Fernald

DE OVERWINNINGS-FEITEN VAN HISTORISCHE WAARDE:

Onderstaande feiten van historische waarde kenmerken een nieuwe fase in de geschiedenis van Suriname. In feite de echte revolutie die zich op democratische wijze heeft voltrokken in Suriname. er is een tijdperk verslagen. Onder het begrip tijdperk verstaat het Nederlands woordenboek: ” een nieuwe fase die een grondige verandering tegenover het verleden inhoudt” 

Ik gebruik bewust de denigrerende stereotyperingen en begripsaanduidingen voor bepaalde bevolkingsgroepen zoals die in onze kijk over onze samenleving door de jaren heen gebruikt zijn. Zelfreflexie is mijnsinziens een krachtig instrument om er zelf beter van te worden dan onderhuids rascisme te laten voortwoekeren. Iedereen in Suriname weet dat de scheldwoorden Djoeka en Koeli aan de verwesterde creoolse groep gekoppeld zijn, een groep die de overname van de koloniale meesters als bestuurders overnamen en de djoeka’s en koeli’s als paria’s behandelden. De achterstand welnu, is ingelopen en de rollen zijn omgekeerd. De eersten zijn nu de laatsten omdat zij hun eigen kracht kapot sloegen. De NDP was gefocussed op het kapotslaan van de NPs om zelf te kunnen groeien. Met een gedesorienteerde creoolse groep konden de Hindoestaanse kapitaalkrachtigen de heersende creolen rondom Desi Bouterse dienen. Maar ook deze groep Hindoestanen kwam van de koude kermis thuis omdat zij door de kern van Hindoestaanse kapitaalkrachtigen rondom Desi Bouterse de laan uit werden geschopt. Zowel de creolen en de Hindoestanen zichten weer de weg terug naar huis, evenals de ABOP die ook uit de coalitie van Desi Bouterse getrapt werd. En precies deze groep verschoppelingen heeft de NDP eronder weten te krijgen. De hergroepering van creolen, djoeka’s en koeli’s is de NDP fataal geworden.

 

 • Feit nr 1: is dat die “koeli”- Chandrikapersad Santhoki de meeste stemmen heeft behaald bij de verkiezing van 25 mei 2020.
 • Feit nr 2: Op nummer 2 van de meest behaalde stemmen staat ook een “koeli”, en notabene een  “koeli” -vrouw die duizenden stemmen meer heeft behaald dan de zogenaamde o-zo populaire Desi Bouterse.
 • Feit nr 3: Dit derde feit van “vrouw” en “koeli” zijn is op zich ook al een dubbel UNICUM voor Suriname.
 • Feit nr 4: twee unieke historische waarheden op hetzelfde tijdstip op rij: twee “koeli’s”, die de “blakaman” hebben verslagen en het vertrouwen van de samenleving gekregen hebben.
 • Feit nr 5: Dit gegeven is een metamorfose in de politieke geschiedenis van Suriname en spreekt HISTORISCHE BOEKDELEN.
 • Feit nr 6: bovenstaande  luidt een nieuw tijdperk in, een tijdperk dat Suriname afstand heeft gedaan van VOOROORDELEN en RASCISME.
 • Feit nr 7: Er is een TIJDPERK van 40 jaren indoctrinatie, sectarisme en onderdrukking verslagen.
 • Feit nr 8: MARRONS hun zeggenschap over hun eigen grondgebied en cultuur terug hebben verovert.
 • Feit nr 9: het inluiden van een tijdperk van wetenschappelijke benadering voor nationale vraagstukken voor herstel en  ontwikkeling en het afsluiten van een tijdperk van patronage voor verrijking van family and friends. Nationaal belang i.p.v. eerst eigen belang.
 • Feit nr 10: Geschiedvervalsing door Sandew Hira is gestuit met de natuurlijke zege gegeven door het volk aan het binnenland en de kustvlakte, nl aan Brunswijk/ABOP en Chandrikapersad Santhoki/VHP. De binnenlandse oorlog nog vers in het geheugen van Desi Bouterse is de statement neergezet dat “niemand meer bang is voor de boze wolf” want angst voor militaire repressie en administratieve repressaille is volkomen weggevallen.

DE EROSIE BINNEN DE NDP EN DE REGERING ZELF

 1. De disputen over wetten en de rechtsgang van Bouterse tussen Eugene van der San en de rest van het juridisch team van Bouterse openbaarde zich op 22 januari tussen Irvin Kanhai en Van der San.
 2. De eigen achterban die inzag dat niet de witte mannen in korte broeken het probleem van Suriname zijn maar de hebzucht van de top van de skalians-partij.
 3. De eigen achterban die het verschil zag tussen de nep-brumtji-djari partij waarbij voornamelijk lichtgekleurden en Hindoestanen de rijke toplaag vormden en het zwarte “hoi-polloi” mocht komen opdraven bij politieke acties van de partijleider.
 4. De structuur binnen de partij bestaande uit een pyramidaal stelsen van de heerser en zijn kritiekloze lamme schaapjes.
 5. De kritiekloze lamme schaapjes manifesteerden zich tot grote ergernis ook in de Nationale Assemblee met hun vooropgezette politieke steekspelletjes. 
 6. De ondeskundigheid op alle fronten werd steeds zichtbaarder.
 7. Het vertrouwen in de partijleider en zijn regeerteam viel bijna volkomen weg.
 8. Het rascisme en hindustanie-fobie binnen de NDP openbaarde zich steeds duidelijker
 9. Het zig-zag buitenlandse beleid richting Iran, Israel, Taiwan, Venezuela, Nederland
 10. De stiefmoederlijke beledigende behandeling en het misbruik van het Nationaal Leger

GEOPOLITIEK EN INTERNATIONALE SAMENWERKING.

 1. De dreiging van herkolonisatie en financiele verstikking door China en Rusland boezemde enorme vrees in. Onbekend maakt onbemind.
 2. De isolatie van de President brak de natie op
 3. Buitenlandse Investeerders bleven weg.
 4. De diplomatieke dienst sliep niet en rapporteerde de gedragingen van Bouterse
 5. De vele opgezette destabilisatie in de goudsector jegens de grote multinationals.
 6. De scalians problematiek met de Fransen en (mensen)smokkel langs de Marowijne rivier
 7. Het vreemdelingen en visum-beleid van de regering richting de diaspora en Oost-Europa. 

Desi Bouterse himself als leider van de partij NDP heeft altijd de Hindoestanen verdacht gemaakt als oranjegezinde landverraders. Voorts heeft Desi Bouterse de Marrons en Inheemsen tegen elkaar opgezet en neergezet als visie-loos. Het lijkt paradoxaal, maar Desi Bouterse wist juist uit deze bevolkingsgroepen die hij bestreed als een belangrijk deel van zijn achterban te recruteren. Geld en grond werden zo bij elkaar gebracht binnen de partij. Bouterse’s invloed binnen deze groepen betekende zodoende macht voor de President in het achterland en in de economie. Binnen de top van de NDP wist zich een rijke toplaag van Hindoestanen zich te nestelen. Het begin van de ondergang van de partij was hiermee ingezet. Bouterse probeerde een nieuw soort KAPITALISTISCH-SOCIALISME te introduceren door zijn voornamelijk zwarte laag geschoolde achterban voor te houden dat hij hun belangen op de eerste plaatst stelde. Bouterse doopte hiertoe zichzelf om als Volkspresident. Belangrijk was dat de achterban de partij door dik en dun bleef ondersteunen. Verheerlijking van de volkspresident moest hiertoe het instrument worden. Bouterse werd op een voetstuk geplaatst en was door God gezonden om zijn volk te leiden. Het sectarisme werd de leidende stroming binnen de NDP. Alle neuzen wezen in een richting, wat er ook mocht gebeuren, de President werd door dik en dun gesteund. Niks was verkeerd en de NDP was onverslaanbaar, werd in de hoofden van de arme afhankelijke partijgenoten gepompt door de staatsradio met hoofdpropagandist Clifton Limburg alias “Limbo”. 

President Bouterse als  de  Goddelijke drie-eenheid

Bouterse werd door zijn partijleden verheven tot een bijna Goddelijke vereerde persoon. Zo is de NDP ook pyramidaal opgebouwd, de leider is een “gewone man” als God op aarde. De leider staat daarom ook boven wet en recht en de Rechterlijke macht moet vooral niet moeilijk doen. Het continu maar aanschoppen tegen de rechterlijke macht heeft ook de middenklasse wakker geschud, te beginnen binnen de eigen gelederen van de NDP. De “KAFRI’S. KOELI’S EN DJOEKA’S wisten dat met onrecht hun recht in groot gevaar was indien je niet behoorde tot de sekte van Desi Bouterse kon je fluiten naar je recht en werden je belangen niet serieus genomen. Grote groepen Surinamers werden zo weggezet terwijl een kleine groep alle macht naar zich toe trok en zelfs de nationale belangen ondergeschikt maakte aan privé en groepsbelangen. De groep ontevreden Surinamers groeide gestaag, maar ook de repressie nam steeds driestere vormen aan. De President voorop dreigde en intimideerde zijn eigen volk en de staatsorganen die niet deden wat hij wilde.

De NDP sekte geeft zich nooit gewonnen.

Het verlies van de verkiezingen maakt dat de NDP zich aan het hergroeperen is en in verschillende gedaanten onder het mom van kritische burgers haar NEO-KOLONIALE GIFPIJLEN afvuurt op de nieuwe regering olv Santhoki. De NDP moet en zal de regering ten val brengen, dat is haar hoofddoel. De NDP moet en zal koste wat het kost proberen terug te komen in het machtscentrum. Met een zetelwinst van 33 zetels is de toon gezet dat ons volk de NDP onruststokers en haatzaaiers  niet lust. Zoals ex-president Ronald venetiaan ooit zei: de NDP denkwijze moet met wortel en tak uitgeroeid worden. 

Samson wijst op oorzaken verlies NDP

Publicatie datum: 23 jun 2020 | Bron: Dagblad Suriname

Het verlies van de NDP bij de laatstgehouden verkiezingen is volgens econoom/jurist Guillermo Samson aan verschillende oorzaken te wijten. “Het begon met een aankondiging van een sociaal contract, maar al gauw volgde een devaluatie”, merkt Samson op. “De koers steeg. Een financiële crisis volgde. Door het beleid werd er meer uitgegeven dan ontvangen.

Begrotingen konden niet gesloten worden en vanaf 2013 koos men naar een leenbeleid. Naar schatting is er voor 3 miljard US-dollars geleend.” Samson wijst op de gevolgen van een afname van de exporten en een verslechtering van de betalingsbalans. De economische groei nam af. “De waarde van de munteenheid daalde en we belandden in een bankcrisis door het wegnemen van kasreserves en termijndeposito’s.”

Samson noemt het verhaal van de aardappelen en uien “een grote grap” en wijst ook op de downgrading door ratingsbureau Fitch “waardoor het land gezien wordt als een soort paria”. De econoom noemt ook de werkloosheid en de afhankelijkheid van voedselpakketten. “Ondertussen bleef de koers stijgen naar 16 en de mensen voelden dit in hun portemonnee.” Gelijktijdig ontstond de druk door het Coronavirus, maar Samson benadrukt dat niet het virus maar het beleid het volk in de problemen heeft gebracht. De koopkracht halveerde. “Ik zie dat mensen nu echt honger lijden. Je hebt nu verkopers op straat, die smeken om hun producten te kopen. Iedereen voelt het, van productiebedrijf tot buschauffeur.” 

Vertrouwenscrisis

Volgens Samson is er echter ook iets anders aan de hand: een vertrouwenscrisis. Deze volgde na de geruchtmakende belofte ‘er komt geen devaluatie’. Direct na de verkiezingen kwam er wel een devaluatie. Samson noemt ook de wereldcrisis, die hij typeert als een onwaarheid. “Hierdoor ontstond wel een vertrouwenscrisis en grote delen van het volk vertrouwden deze regering niet meer.” De econoom noemt het gebeuren met de kasreserves een ‘ordinaire roof en we zijn geen Dubai geworden maar een soort Venezuela’.

Samson heeft ook geen kruistocht tegen corruptie gemerkt, hoewel dit herhaaldelijk was beloofd. In dit verband noemt hij juist de naschoolse opvang, Carifesta en het schandaal bij de Surinaamse Postspaarbank in een adem als teken hoe het niet moet. “De Centrale Bank is nagenoeg failliet en dat hebben we nog nooit meegemaakt”, vervolgt de econoom. Een dieptepunt noemt Samson ook de bescherming van de minister van Financiën in het parlement om deze niet in staat van beschuldiging te stellen.

Dit heeft ook bijgedragen aan een ommekeer bij het volk. Ook de misstanden in de medische sector en het onderwijs haalt Samson aan. De criticus heeft geen goed woord over voor de arrogantie van de regering en hoopt op een andere houding van de nieuw aan te treden regering, want arrogantie heeft elke regering tot nu toe ten val gebracht. Tot slot noemt Samson de last minute benoemingen en bevorderingen, het bewijs van een gebrek aan waarden en normen.

RB

https://surinamenieuwscentrale.com/content/samson-wijst-op-oorzaken-verlies-ndp

Fransen willen stopzetting activiteiten skalians Marowijnerivier

Publicatie datum: 19 jun 2020 | Bron: Starnieuws

De Fransen herinneren de Surinaamse autoriteiten, in het bijzonder de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, aan haar toezegging om skalians geen nieuwe vergunningen en verlengingen te geven om te opereren op de Marowijnerivier. Frankrijk heeft deze belangrijke beslissing verwelkomd. De Fransen verzoeken de autoriteiten om zich te houden aan dit besluit.

Deze verbintenis zal ertoe leiden dat de Marowijnerivier in 2021 bevrijd is van de goudactiviteiten die volop worden ontplooid. In een verklaring zegt de Franse ambassade dat zij er niet aan twijfelt dat de nieuwe regering deze toezegging die in overeenstemming is met de wet zal respecteren “voor een rivier die we delen, aangezien deze activiteit schadelijk is voor het milieu en voor de gezondheid van de inwoners.”

En juist daarom betreurt de Franse ambassade het dat het Covid-19 Managementteam deze activiteiten niet verbiedt tijdens de coronavirusepidemie zoals voorheen. Gezien de stromen mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn, is het volgens de Fransen een mogelijke bron van spreiding van het coronavirus aan beide kanten van het stroomgebied van de rivier.
De Franse ambassade zal vanmorgen een verzoek sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken om zich te houden aan het besluit om de goudactiviteiten te verbieden gedurende de coronavirusepidemie opdat er geen verspreiding van Covid-19 plaatsvindt.

Alle activiteiten op de Marowijnerivier waren stopgezet – ook de werkzaamheden van de skalians – in verband met de Covid-maatregelen. Het is skalianhouders echter gelukt om toestemming te krijgen van het Covid-19 managementteam om de activiteiten op de rivier op te starten, ondanks de enorme problemen in oost-Suriname met de Franse grens en het besmettingsgevaar op de ponton. In de samenleving is een storm van kritiek losgebarsten.

Niets aan de hand volgens de onderdirecteur Nationale Veiligheid, Gwendoline Babel. Ze zei dat de skalians weer mogen opereren, omdat deze beschouwd worden als een essentiële dienst. Behalve dat het om een zeer milieu-onvriendelijke activiteit gaat, zijn de veiligheidsrisico’s groot. En dat is ook waar de Franse buren op wijzen.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/fransen-willen-stopzetting-activiteiten-skalians-marowijnerivier

Bouva: ‘Financieel beleid heeft regering de das omgedaan’

Publicatie datum: 19 jun 2020 | Bron: Dagblad de West

June 19, 2020 “De samenleving gaf vanaf het begin een duidelijk signaal met betrekking tot de financieel-economische situatie, waarbij de koers en de prijzen in de winkels, een belangrijk aspect speelden”, geeft NDP-parlementariër Melvin Bouva, als voornaamste reden voor het zetelverlies van de partij bij de afgelopen verkiezingen.

De NDP heeft ongeveer 40 procent minder stemmen gehaald dan vijf jaar geleden. Bouva zegt verder dat de partij niet grandioos is afgewezen, zoals de oppositionele partijen beweren, gezien de NDP de grootste tweede partij is. “In het buitenland zitten meestal de partijen met de meeste zetels aan tafel, maar de Surinaamse politiek is nog niet zover, dus zullen wij het werk voortzetten vanuit de oppositionele banken”, aldus de NDP-parlementariër. Hij zegt ook dat de partij in alle kiesdistricten zetels heeft binnengehaald.

“Dat verschilt met de grote winnaars. Het is alleen het bewijs dat alle districten in het parlement zijn vertegenwoordigd en dat de samenleving nog steeds vertrouwen heeft in de partij”, zegt Bouva. Volgens hem hebben ook politieke factoren gemaakt dat de NDP minder zetels in de wacht heeft kunnen slepen. ”Dan gaat het niet alleen om partijen in de oppositie, maar ook om partijen die door hen worden aangespoord. Maar dit is heel normaal, gezien al deze dingen een verkiezingscampagne maken, waarbij er aan het eind een winnaar is”, aldus Bouva.

Volgens hem is er intern ook veel mis gegaan, als gekeken moet worden naar de kwestie Nickerie, die breedvoerig in de media is verschenen. “Het gaat in dezen niet zozeer om Doekhie niet als kandidaat, maar dat wanneer je als partij je klaar maakt voor de verkiezingen, alle neuzen in dezelfde richting wijzen”, zegt de parlementariër. Bouva geeft aan dat de grootste uitdaging ook is geweest de constante communicatie met de leden en het achterban.

“Als je zaken hebt beloofd, dan dien je die ook te doen, maar als het door andere uitdagingen, zoals het financieel aspect niet lukt, dan dien je dat ook aan te geven.” Bouva geeft verder aan dat ook de kwestie met betrekking tot de kasreserves, is blijven hangen bij velen. “Alhoewel wij in het parlement vaker hebben proberen uit te leggen waar het om gaat, merken we dat deze informatie niet op de juiste plekken is aangekomen en mensen het nog steeds niet begrijpen”, aldus Bouva. Hij geeft aan dat in de komende vijf jaar getracht zal worden vanuit de oppositiebanken het tegendeel te bewijzen.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/bouva-%E2%80%98financieel-beleid-heeft-regering-de-das-omgedaan%E2%80%99

Reactie op; Opkomend fascisme in Suriname

Roy de Miranda. Beeld: NII

De redactie van Suriname Nieuws Centrale (SCN) staat niet achter de inhoud van onderstaand artikel. De redactie is van mening dat onderstaand artikel aanzet tot haat. 

Roy de Miranda was voorzitter van de werkgroep Naschoolse Opvang die dit project moest onderzoeken namens de regering. Naschoolse opvang monde uit in een groot schandaal. 

zie ook: https://surinamenieuwscentrale.com/content/roy-de-miranda-over-evaluatierapport-naschoolse-opvang

De eerste regering-Bouterse kwam op 12 augustus 2010 aan de macht. De toenmalige oppositie, zowel binnen als buiten het parlement mokt en mort, maar het niveau daarvan, bleef binnen de perken van goed fatsoen. Op 12 augustus 2015 trad de regering-Bouterse/Adhin in zwaar economisch weer aan. Uitgezette beleidsdoelen werden voornamelijk met zowel binnen- als buitenlandse leningen gefinancierd. De ontwikkeling van Suriname ging niettemin op alle fronten door.

Er worden verwijtbare ernstige fouten gemaakt door sommigen binnen en buiten de regeringen- Bouterse I en II en daarmee wordt naar veler oordeel, te laconiek omgegaan. Feit blijft echter, dat met veel vallen en opstaan, de significante ontwikkeling van Suriname, gestaag voortgaat.

De regering-Bouterse/Adhin ondergaat valuta en high tech aanvallen. Door de vele koersmanipulaties van VHP-gelieërden, geraakt de economie in een dieper slob en vindt dat zijn weerslag in de steeds meer stijgende winkelprijzen.

Voornamelijk dit gegeven heeft, zoals op 25 mei 2020 is gebleken, voor de NDP en met name de president, electoraal dodelijke effecten gesorteerd. In de opmaat naar de voornoemde verkiezingen, ontwikkelt de binnen- en buitenparlementaire oppositie protesten die hun weerga in Suriname niet kennen.

De leugen en het bedrog regeren op hoog niveau en de geest van het arme volk, wordt verder met gif bedwelmd, zodat het adagium “Weg met Bouta” langzaam postvat in de psyché van dat soort mens. Grove beledigingen aan het adres van de president, de regering, de NDP en haar leden, het kent maat noch fatsoen. Mensen worden voor ratten uitgemaakt en het ressentiment steekt levensgevaarlijk manifest de kop op.

Bij dit alles reageert het NDP-smaldeel, inclusief de regering en de president, gelaten en is er nauwelijks weerwoord, laat staan barbaarse onbeschaafdheid. Het fatsoen en de mores blijven zelfs onder die omstandigheden fideel in takt.

Hoe anders is de situatie in Suriname tegenwoordig, na 25 mei 2020, ten nadele veranderd. Met name de VHP en haar achterban zijn overgegaan op de modus, agressie, provocatie, intimidatie en ongebreidelde bedreigingen en naakt openlijk racisme jegens niet gladharigen.

Critici van de op handen zijnde coalitieregering, worden publiekelijk bedreigd en mensen in hun privé domein geïntimideerd, dan wel met doodsbedreigingen door de VHP-stoottroepen gebeld.

Wat een schril contrast met de afgelopen tien jaar toen de NDP en haar aanhang, de scheldkanonnades en beledigingen gedwee over hun kant lieten gaan. De beschaving bleef in takt. 

Deze gevaarlijke tendensen voorspellen weinig goeds voor hetgeen Suriname, zeker na 12 augustus aanstaande te wachten staat. Immers, wanneer een bepaald volksdeel zich na een niet eens eclatante verkiezingsoverwinning, de eigenaren van de Republiek Suriname zijn gaan wanen en openlijk over een Hindostaanse dominantie retireren, dan zijn wij als geheel op een dergelijk laag hellend vlak afgedaald, dat de ingrediënten voor een burgeroorlog in de lucht zijn komen te hangen.

Democratische rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op vrije meningsuiting, willen door primitieve racisten onder druk worden geplaatst. Dit nu reeds gecreëerd spanningsveld voorspelt weinig goeds voor de toekomst, zeker wanneer men in acht neemt dat door autoriteiten van VHP-huize, onevenredig veel Hindostanen, vergunningen voor het dragen van vuurwapens hebben gekregen en dat moordtuig ook inderdaad met zich meedragen.

Om deze reden ook, bestaat er in het illegale circuit een waar leger aan wapendragers dat niet op SegeChan lijken. En wanneer in deze tijdspanne, aangiften van slachtoffers van terreur, door Justitie en Politie worden gefrustreerd, dan is het hek helemaal van dam.

Roy de Miranda

https://surinamenieuwscentrale.com/content/reactie-op-opkomend-fascisme-suriname

COMMENTAAR: Nederland aan zet

16/06/2020 12:00

COMMENTAAR: Nederland aan zet

IN TIJDEN VAN liefde en oorlog is alles geoorloofd, zegt men wel eens. Daaraan mag toegevoegd worden in tijden van pandemie. Want wat velen in Suriname voor onmogelijk hadden gehouden is gebeurd. Het land aan de Noordzee waar de witte mannen in korte broeken vandaan komen dat – als we de huidige beleidsmakers mogen geloven – verantwoordelijk is voor alle kwaad in Suriname, heeft officieel een hulpverzoek ontvangen voor assistentie in de strijd tegen Covid-19.

Het bovenstaande even ter zijde, het is een groot gebaar vanuit Suriname om de enorme trots in te slikken en werkelijk te vragen om assistentie aan het voormalige moederland. De gezondheidsautoriteiten verdienen dan ook een pluimpje dat ondanks een donker verleden dit pad is ingezet. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid meldt trouwens ook dat er aan meerderde landen is gevraagd om assistentie in de strijd tegen Covid-19. Het grote aantal besmettingen wat nu al meer is dan buurland Guyana, het land waarnaar we een tijdlang in shock keken, maakt ook dat we oude vetes aan de kant moeten zetten.

Het is ook heel goed dat deze hulpvraag nu uiteindelijk via het ministerie van Volksgezondheid loopt omdat enthousiaste acties van particulieren hoe goed bedoeld ook vaker zijn gesneuveld. Te denken valt aan het afstemmen op elkaar qua soort middelen, medicijnen en andere hulpmiddelen die van groot belang zijn. Daarmee wordt hopelijk ook voorkomen dat favoritisme gaat spelen, want alle ziekenhuizen hebben een rol in de aanpak van dit virus en dan is het ook goed dat het ministerie boven allen staat en bepaalt waar de nood het hoogst is.

Surinamers in de diaspora staan heel vaak te springen om hun land van origine te helpen. In Nederland is ook de grootste groep Surinamers in diaspora. Onder hen bevindt zich ook verplegend personeel dat eventueel via een officiële samenwerking met Nederland zou kunnen helpen in Suriname. Gezien het feit dat Nederland nu voorbij de piek van Covid-19 besmettingen lijkt te zijn, neemt de druk op het gezondheidssysteem daar af en is de kennis over Covid-19 flink toegenomen. Dat kan ook van meerwaarde zijn voor Suriname.

Hopelijk dat Nederland, dat nog niet heeft gereageerd op het verzoek, deze handreiking van Suriname aanneemt. Want, het was wel Nederland – met name de gemeente Amsterdam – dat als eerste de projecten tussen de twee landen op een laag pitje deed in 2010 na de verkiezing van Desi Bouterse en Den Haag die daarna, na aanname van de Amnestiewet, zijn ambassadeur Aart Jacobi terugtrok in april 2012. Ala ogri e tyari wan bun, is een bekende spreuk in Suriname. Het zou goed zijn als Covid-19 voor de nodige lijm zou zorgen tussen deze twee landen die een lange geschiedenis samen hebben.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/16/commentaar-nederland-aan-zet/
COMMENTS 

 1. Al deze uitspraken van de verliezer, Bouterse, hebben maar één doel, en dat is om al zijn opponenten te intimideren. Dit zijn nu altijd zijn uitspraken als hij het heeft over samenwerken.
  Vanaf zijn jeugd, op Paranam met zijn stiefvader politie commandant Getrouw, is hij altijd een leugenaar en grote lafbek gebleken. Hij sloeg altijd kleine jongens op straat, maar tegen jongens van zijn leeftijd, legde hij het altijd af. Had hij bij het knikkeren, zijn knikkers in het soel verloren, dan kwam hij in de namiddag samen met zijn stiefvader, de eerlijk verloren knikkers, weer ophalen bij de winnaars. Hij is altijd een GROTE LEUGENAAR en LAFBEK geweest en zal het ALTIJD blijven.
  Hij is zelfs te laf om zelfmoord te plegen. Ik word kotsmisselijk van deze ongure figuur.
  ALS HIJ ZIJN MOND OPENDOET, ZIJN HET ALLEMAAL LEUGENS EN LAFHEID DIE ERUIT KOMEN.

   

   

Ingezonden| Proces van Herkolonisatie?

16-06-2020

De algemene, vrije en geheime verkiezingen zijn gehouden en binnenkort krijgen we de formele bekendmaking van de verkiezingsuitslag.

De 4 politieke organisaties ( VHP, NPS, ABOP/PL) die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten om een coalitie te vormen zijn begonnen met hearings op een breed vlak. Ook de diaspora gemeenschap in Nederland is betrokken.
Diaspora in andere landen op de wereld zijn tot nog toe niet betrokken.

Enkele opvallende eisen van de Diaspora gemeenschap Nederland zijn in de media verschenen. Naast een minister van Diaspora zaken, willen zij onder meer:

Een “Diaspora dag” rondom de onafhankelijkheid voor zakenlieden;
Databank om expertise van de Diaspora gemeenschap in Nederland beschikbaar te stellen ;
Dubbele nationaliteit;

Bovenstaande eisen hebben onze aandacht getrokken, maar nog meer wat er aan publicaties in de media zijn verschenen door nederlanders.

Dat de Surinaamse diaspora in Nederland zover gaat om een minister voor Diaspora zaken te eisen, geeft aan dat zij ook macht en invloed wensen te hebben in het beleid. Wat is het doel van zo een ministerie? Waarom zoveel macht geven aan deze gemeenschap. Hoe en onder welke voorwaarden zullen zij expertise beschikbaar stellen? Een Diaspora Dag rondom de Onafhankelijkheid voor zakenlieden en financiële experts zal een link moeten hebben met onze Onafhankelijkheid. We zijn onafhankelijk en een zelfstandige natie.

Laten we deze eisen in nationaal perspectief plaatsen

Eis opzet databank om expertise uit Diaspora Nederland beschikbaar te stellen. Moeten wij in Suriname ons voorstellen dat zij als consultants uit Nederland aangetrokken zullen worden? Het gevaar zit erin dat consultants uit Nederland, met een Eurocentrische ontwikkelingsvisie komen aanzetten, dat niet altijd werkbaar is voor de ontwikkeling van Suriname.

Beleidsplannen die door Nederlanders waren geschreven tijdens de V7-regeringen omdat Nederland sectorfondsmiddelen beschikbaar had gesteld, bleken niet geheel uitvoerbaar in onze Surinaamse samenleving. Zullen we weer een herhaling krijgen, maar nu van “blaka bakra’s”?

Wat betekent de eis van dubbele nationaliteit voor de Surinaamse gemeenschap? De PSA biedt toch voldoende mogelijkheden? Willen deze 380.000 Nederlanders van Surinaamse komaf nu ook meedoen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen om voor het Surinaams volk te bepalen?

De Surinamers die in moeilijke tijden gekozen hebben voor hun land en dwars door alle pinarie heen altijd Surinamer zijn gebleven zullen straks nog bevoogd worden door deze Diaspora gemeenschap. Deze zijn de kapitaalkrachtigen die willen investeren in Suriname met hele verregaande eisen.

Het lijkt er sterk op dat er analoog aan de wijze waarop Nederland ontwikkelingshulp na 2000 bood aan Suriname, nu gevolgd wordt door de kapitaalkrachtigen uit Diaspora Nederland.
Opgepast dient te worden dat het kapitaal door hen beschikbaar wordt gesteld en zij het beleid en besteding volledig in handen krijgen. Zij zullen publieke functies kunnen bekleden en de kansen voor de Surinamers nog sterker doen verkleinen om door te stromen tot de top van ons land. Maar ook het kunnen verkrijgen van grond waardoor zij grote inspraak verwerven met betrekking tot huisvesting in Suriname. Het al dan niet in aanmerking komen van een stuk perceel zal voor de Surinaamse staatsburger geheel afhangen van de positie van de diaspora.

Onze verontwaardiging steeg ten top toen de Nederlandse pers vragen stelde aan de VHP-voorzitter, over uitlevering van de huidige president D.D. Bouterse en het antwoord van deze politicus deed menigeen fronzen. Het antwoord spreekt boekdelen: “ik kijk uit naar het uitleveringsverzoek en zal het voorleggen aan de PG”. Terwijl deze politicus heel goed weet dat Surinamers niet uitgeleverd worden. Geeft zijn antwoord aan wat er in het brein speelt?

Publicaties van de Nederlanders Spong en Van der Zwaag over de Amnestie wet van 2012 lijken op een complete hysterie om de politicus Bouterse, die een enorme inspanning heeft geleverd aan de natievorming in het land, te elimineren. Zie ook de bijdrage van natievormingsprojecten (integratie en assimilatie theorie) van o.a. Frank Essed, Edwin Marshall (integratie-nationalisme) ( Bundel J. Menke, Natievorming en natiecreatie in Suriname, 2008). Over deze processen kan in de literatuur verder gelezen worden.

Er worden reeds voorstellen gedaan om het Plan Lubbers, dat een Gemenebestrelatie met Nederland voorstelt, voortgang te doen vinden (lees artikel: Gemenebestrelatie met Nederland (EU), een rijkelijke toekomst voor Suriname). Wil men op subtiele wijze een herkolonisatie proces inzetten?

Herkolonisatie is de directe dan wel indirecte politieke en economische controle van het moederland over de ex-kolonie (constitutioneel onafhankelijk geworden land). De herkoloniserende heerschappij is niet slechts een kwestie van buitenlandse heerschappij, maar die heerschappij gaat samen met bepaalde economische en politieke lagen van de bevolking van de ex-kolonie, die er belang bij hebben de herkolonisatie te steunen. Het komt in verschillende meestal geperfectioneerde vormen en onder verschillende benamingen voor (o.a. Gemenbest, J. A. Wijdenbosch, Ontmoeting tussen Theorie en praktijk).

Het Surinaams volk dient op haar hoede te zijn. Deze vorm van herkolonisatie waarmee men nu bezig is, is geperfectioneerd en indien de ruimte geboden wordt, volledig zal toeslaan. Het is een samengaan waarbij de lagen of individuen minutieus worden uitgezocht en uitgelokt door de heersende machten van buiten.

U kunt zelf invullen wie zijn uitgezocht om deze rol te vervullen voor de kolonisator. Niet alleen Suriname heeft hiermee te maken, maar vele ex-koloniën. In deze dreiging dient de nationale rol en het nationaal belang voorop gesteld te worden.

Platform Progressieve Burgers

https://www.gfcnieuws.com/ingezonden-proces-van-herkolonisatie/

Gemenebestrelatie met Nederland (EU), een rijkelijke toekomst voor Suriname

Foto: Shutterstock

De stembusuitslag van 25 mei 2020 moet een markering zijn voor een nieuw Suriname, waarbij democratische waarden hoog in het vaandel staan en een ongekende economische groei. Met de vele bodemschatten en een kleine bevolking zou Suriname tot een van de rijkste landen in de regio moeten behoren. Het tegendeel is waar. Enkelen hebben het land naar de afgrond gebracht. Vredelievende Surinamers nemen dit graag voor lief. Het lijkt alsof het tij is gekeerd.

Lege staatskas
Met de enorme schuldenberg en een lege staatskas is het bijna een onmogelijke opgave voor de nieuwe regering om beloftes aan het volk in te lossen en tegelijkertijd de bijna vergane natie van de ondergang te redden. Velen, waaronder ook de gerenommeerde bedrijfskundige dr. Ashwin Ramcharan, hebben reeds hun licht laten schijnen over de economie met diverse modellen. Nu al voorspellen critici niet veel goeds voor de VHP bij de verkiezing 2025 en de weg is terug bij af.

Mijns inziens dient er een gigantische omwenteling plaats te vinden in de ontwikkelingsgang van het land. Reeds in 1991 heeft Nederland de handreiking gedaan voor een gemenebestrelatie met Suriname. Er lag toentertijd een plan van de toenmalige premier Ruud Lubbers, het zogeheten Lubbersplan (Gemenebest 1991) om Suriname van de ondergang te redden. Elke natie dient een volwaardig bestaan aan zijn burgers te garanderen (VN-handvest: IX artikelen 55-72). Door de grote schuldenberg en de deplorabele toestand van de economie heeft China thans Suriname is zijn greep, een neokoloniaal tijdperk is ingeluid. Het is alom bekend dat vele Afrikaanse landen gebukt gaan onder het juk van grootmacht China door torenhoge schulden. Tijd voor hernieuwde relaties met bevriende naties.

Reddingsboei
Een rigoureuze verandering kan worden bewerkstelligd door een gemenebestrelatie aan te gaan met het voormalige moederland Nederland (EU). Vanwege de historische band met Nederland heeft Suriname recht op een volwaardige relatie, recht op ontwikkeling in democratie en welvaart (VN- handvest: 1514 Ex-koloniën). Doelend op deze verplichting van het moederland komt er een Gemenebesthandvest tussen beide landen, waarin de intensieve samenwerking wordt vastgelegd op het gebied van economie, onderwijs, bestuur, defensie, democratie, sport en duurzaamheid en nog meer.

Tal van voorbeelden van gemenebestrelaties in de wereld hebben welvaart en welzijn gebracht. Voorbeelden van Engelse ex-koloniën als Singapore en Maleisië zijn bekend als zeer welvarende staten in de wereld.

Globalisering leidt tot toenemende vervlechting en wederzijdse afhankelijkheid van natiestaten op het gebied van economie, wereldwijde kennissystemen, internationale regelgevende organen (VN, WTO, Caricom, etc.) en gerechtshoven. Door deze vervlechting is het rendement hoog voor Suriname, omdat men in de gemenebestconstructie het meest profiteert van de geïndustrialiseerde landen in de EU.

Het plan Lubbers
Door toenemende onderontwikkeling en vrees voor een afnemende democratie heeft juist Nederland in 1991 gepleit voor een gemenebestrelatie (Gemenebest 1991). Het wordt gezien als schadeloosstelling van driehonderd jaar kolonisatie. Paramaribo zou met Den Haag intensief samenwerken op essentiële gebieden zoals het buitenlands beleid, defensie, monetaire en economische zaken. Hoewel het Surinaamse publiek, de Staatsraad, en verschillende wetenschappers dit voorstel toejuichten als antwoord op de politieke en sociaaleconomische problemen van het land. Anderen met name enkele vertegenwoordigers van de politieke partijen en leden van de NDP hekelden het Lubbers-plan als slechts een vorm van herkolonisatie (Schalkwijk, 1994).

De gemenebestrelatie betekende geenszins het opgeven van de soevereiniteit, maar juist een versterking van de banden en ondersteuning. Het debat is onvoldoende benut voor een standpunt richting intensieve samenwerkingsverbanden, vanwege onjuiste vooronderstellingen jegens het toenmalige moederland. Er is geenszins een start gemaakt met rondetafelconferenties, omdat het politieke klimaat ongunstig was uit vrees voor de militaire bemoeienis.

Een gemenebestrelatie van Suriname met Nederland (EU) was al 1991 in het moederland geboren en kent alleen maar voordelen voor beide partijen, het is een win-win-situatie. Suriname komt uit het isolement, welvaart en welzijn stijgt. Er komt vrij personenverkeer tussen de landen Suriname en Nederland, inclusief de EU. Surinaamse studenten kunnen volwaardig deelnemen aan onderwijs bij diverse hoge onderwijsinstellingen en universiteiten in de EU, wat een enorme impuls geeft aan het intellectuele vermogen van het land, dat weer leidt tot economische groei en beter welzijn van burgers.

De gemenebestconstructie voorziet in een nauwere economische samenwerking met de EU met ongekende investeringsmogelijkheden. Suriname sluit zich aan bij een groot handelsblok EU met ongekende mogelijkheden om producten af te zetten. Ook het gebruikmaken van innovatieve technologieën op diverse terreinen met namen op het gebied van de landbouw, mijnbouw (olie en gas) en nog meer, levert gigantische voordelen op.

Monetaire unie
Een enorme toegift in het Lubbersplan is het vormen van een muntunie tussen beide landen (Gemenebest 1991). Hetgeen heden ten dage zou betekenen dat de euro wordt ingevoerd als munt in Suriname. Lubbers wilde middels de muntunie internationale investeerders aantrekken om de economie te stabiliseren. Economen waren ervan overtuigd dat een monetaire unie de belangrijkste factor was om problemen, waaronder destijds het versnellen van de devaluatie van Surinaamse gulden, een halt toe te roepen en onder controle wordt gebracht. Heden ten dage is het een zegen voor de steeds verdere afwaardering van de SRD.

Terugkijkend op de vijfenveertig jaar onafhankelijkheid heeft Suriname de volledige soevereiniteit niet bereikt, maar steeds afhankelijk geworden van China, wat een zorgwekkende ontwikkeling met zich meebrengt. Het wordt tijd voor de keuze naar een drastische omwenteling van zaken die het land ten goede keert en veel voorspoed kan brengen. Het Lubbersplan (Gemenebest 1991) voorzag daarin en kan een enorme opleving betekenen voor de welvaart en het welzijn in Suriname. Waarom wordt de draad niet opgepakt? Niet dat men het antwoord schuldig moet blijven bij de verkiezingen van 2025, want de afstraffing wordt pijnlijk.

David Dewdath
Pedagoog
Almere, Nederland

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/06/15/gemenebestrelatie-met-nederland-eu-een-rijkelijke-toekomst-voor-suriname/

COMMENTAREN

15-06-2020
15 juni 2020: Bouta zegt dat hij het land niet gaat overdragen aan Nederland.
Even de feiten op een rijtje :
1. In 1980 kreeg hij NF 500 miljoen als beloning voor de coup.
2. Toen in 1996 bruggen werden gebouwd ging men met Nederland in zee. Ballast Needam. De tjoekoe was NF 33 miljoen.
3. Binnen een jaar zijn 2 Nederlanders tot governor Centrale Bank benoemd. Van Trikt en Roemer.
Dus lateh ze de ongeschoolden maar voor de gek houden met hun anti Nederland retoriek.
Wanneer ze hun frommel uithalen is Nederland altijd hun partner.

Doekhie zoekt oorzaak verlies NDP in hoge koers en prijzen

Publicatie datum: 11 jun 2020 | Bron: Dagblad de West

June 11, 2020 | Rachied Doekhie (NDP) denkt niet dat de valutawet en het niet in staat van beschuldiging stellen van financiënminister Gillmore Hoefdaad, ervoor gezorgd hebben dat de partij veel minder zetels gehaald heeft dan zij had verwacht. Doekhie zei gisteren in het programma To the Point, dat de oorzaak gezocht moet worden in de hoge koers en de hoge prijzen in de winkels.

Het gros van de mensen weet volgens Doekhie niet veel over de kasreserve, daar houden zij zich niet mee bezig. “Pas wanneer zij opstaan en geen brood in hun zak hebben, dan voelen ze het. Het intellect rondom Paramaribo en een paar hoog geplaatsen in het land, die houden zich bezig met de kasreserve en monetaire zaken, maar gelooft u mij, wanneer mensen hun producten niet goedkoop kunnen vinden, gaan ze tegen je stemmen”, zei Doekhie. De NDP heeft volgens hem kansen laten liggen. Ook bij de samenstelling van de lijsten.

“De mensen zijn niet meer achterlijk in het land. Je moet kijken naar de afgang van de vorige verkiezingen. Wanneer mensen met 70-80 procent zijn afgevallen en je zet deze mensen weer, dan gebeurt hetzelfde. Ik heb het ook eerder gezegd, wanneer Bouterse niet meer in Paramaribo is, zijn we ten dode opgeschreven.” In Paramaribo behaalde Bouterse minder stemmen dan Krishna Mathoera en viel hij terug met 50 procent. ‘’Ik heb de president gewaarschuwd om de mensen rondom hem die hebben gestolen, niet op de lijst te plaatsen.

Het volk ziet dat en houdt niet daarvan. Maar misschien wilde hij niet winnen. Hij zal ook moe zijn.’’ Doekhie zei dat de president de handdoek in de ring moet werpen en de NDP verder moet gaan. Doekhie gaf aan dat hij zijn krachten zal blijven geven ter ontwikkeling van land en volk. Hij zei dat hij zijn periode bij de NDP netjes heeft afgerond en dat niemand kan zeggen dat hij is overgelopen. Hij is niet meer actief, maar heeft zijn lidmaatschap nog niet ingeleverd. Het is volgens Doekhie beter om even vrij te zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij geen andere politieke partij meer zal ondersteunen. Over het verlies van de NDP zei Doekhie dat delen van de partij de president zeggen om het zo te laten.

“Maar een paar abani’s om hem heen willen dat niet, omdat ze denken dat hoe meer ze vertragen, hoe langer het zal duren en hoe meer ze kunnen stelen.” Zelf denkt Doekhie dat de president de witte doek in de ring zal gooien, maar zal bedanken als DNA-lid. De NDP heeft in het kiesdistrict Nickerie moeten bepalen of Rachied Doekhie of William Waidoe op de lijst van de NDP in het district geplaatst zou worden. Uiteindelijk is Waidoe op de lijst geplaatst en de NDP heeft 1 zetel gehaald.

Aan Doekhie werd gevraagd als dit een goede keus was. Hij gaf aan dat de partij heeft gekozen en zij het resultaat van haar keus heeft gezien. ‘’Waidoe heeft goed gebruik gemaakt van een paar demente mensen om op de lijst te komen, maar ik had gewaarschuwd dat de meerwaarde van Waidoe niet meer dan 50 was, nu is gebleken dat het 15 is geweest’’, aldus Doekhie. In een vorig gesprek met Waidoe, werd Waidoe voorgehouden dat hij binnen zou komen als Doekhie hem zou hebben gesteund. Waidoe zij daarop dat Doekhie huis aan huis campagne heeft gevoerd voor de VHP. ‘’Als Waidoe mij één keer op straat heeft gezien met een vlag of in gesprek met iemand, dan begrijpen we wat de kwaliteit is van Waidoe.

Als iemand in zes jaren, vijf keer is overgelopen van partijen. Als iemand zegt dat hij mannen thuisbrengt bij mijn moeder zodat ik op de lijst kan komen, dan denk ik dat jouw zendtijd en programma te kostbaar is om over zo iemand te praten’’, zei Doekhie. Door hem niet op de lijst te plaatsen, heeft het kapitalisme het overgenomen van het idealisme, meent Doekhie.

“De basis van de partij is overboord gegooid en ik was de enige die ertegen was. Wanneer grote delen van Nickerie eigendommen van de staat helpen roven, gratis weggeven, arme mensen in de nek worden getrapt, dan staat het daar. Ik heb gewaarschuwd, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de partij die ik heb helpen bouwen. We roven als het zo doorgaat, wo faya. Ik heb de partijvoorzitter ook gewaarschuwd, maar ze hebben niet geluisterd, omdat ze haast haden met andere dingen. Nu is het resultaat gepresenteerd voor ze”, aldus Doekhie.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/doekhie-zoekt-oorzaak-verlies-ndp-hoge-koers-en-prijzen

De hedendaagse Judassen en Brutussen

Roy de Miranda. Beeld: NII

In de hedendaagse politieke constellatie, steken veel verborgen fenomenen de kop op. Is daar het openlijk abjecte opportunisme, waarbij aanhangers van de NDP, maar met name van de voorzitter van die partij, met zicht op een regeringswisseling, opmerkelijk snel, hun langdurig pact met die partij afzweren en slijmend richting de Nieuwe Macht koersen. Zoeken naar openingen, om ook daarbij te mogen horen, is daarbij de leidraad. Dit wordt principieel benaderd, het platte verraad genoemd.

Dan het fenomeen van principiële stellingname. Een leven lang, geveinsd met een multi-etnisch denkend bewustzijn door het leven gaan en daarnaar handelen, totdat het moment van de waarheid aanbreekt. Het moment waar er onder druk van omstandigheden, in etnische, culturele, of religieuze zin moet worden gekozen.

In dat laatste geval komt in de psyché en het gedrag, de ware aard naar boven. In het huidige Surinaamse politieke spel, vallen veel maskers af en komt het etnisch cultureel denken, vanuit het onderbuikgevoel naar boven. Zij die hun eerder verborgen, of geheimgehouden sektarische voorliefde voor het eigen ras met exclusief denken, thans richting een VHP-regering, de vrije loop laten en zelf tot het onbeschaafde aan toe, publiekelijk een staatshoofd tutoyerend met de voornaam duiden, dat is nog eufemistisch uitgedrukt, psychisch beladen hypocriet.

Zij die daarbij op jacht naar roem, eer en eigen principeloos voordeel, de eigen partij de rug toekeren, zijn de hedendaagse Judassen en Brutussen, oftewel, de symbolen van hoogverraad.

Van dit type schepselen krijg ik op de maag een onpasselijk gevoel en denk aan Jezus die op Palmzondag in Jerusalem met een Hosanna, Hosanna, Hosanna werd verwelkomd, om drie dagen later, na te zijn gemarteld, bespot en beestachtig gemarteld, aan het kruis genageld en vervolgens vermoord.

Wie zijn wij simpele zielen dan wel, om verbaasd te kijken naar de huidige in Suriname aan de gang zijnde dans macabrè van mensen met een zwak ontwikkelde geest en dito moraal?

Roy de Miranda

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/06/01/de-hedendaagse-judassen-en-brutussen/

Suriname deelt het geopolitieke bed met de vijanden van Europa

Bestuurskundige

 

Suriname deelt het geopolitieke bed met de vijanden van Europa

Suriname beschikt over een geografisch gezien interessante ligging voor landen als Rusland en China, en over de nodige natuurlijke grondstoffen

Eind juli bezocht de Russische minister voor Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, onze voormalige kolonie Suriname. De staatshoofden Vladimir Poetin en Desi Bouterse hebben elkaar gevonden, zoals de Russen al eerder in de omgeving van Suriname zaken deden met landen als Venezuela en Cuba. Vanuit Russisch perspectief een logische, strategische zet om zichzelf stevig te positioneren in de achtertuin van aartsvijand Verenigde Staten. Niet alleen Rusland doet volop zaken met Suriname, ook wereldmacht China is er volop actief. Nederland, maar ook de Europese Unie, staat erbij en kijkt ernaar.

cc-foto: David Stanley

Suriname is een infantiele dwerg op het wereldtoneel. De republiek is relatief jong, het land werd pas 44 jaar geleden onafhankelijk, en heeft sindsdien een turbulente ontwikkeling meegemaakt. De jaren ’80 vormen daarin het absolute dieptepunt door de militaire dictatuur van Bouterse, de bloedige binnenlandse oorlog en de vele vormen van mensenrechtenschendingen die nog het best geïllustreerd worden door de Decembermoorden van 1982.

Inmiddels zit het land finaal de grond en is het één van de drie armste landen van Latijns-Amerika. Maar liefst 19,8% van de Surinaamse bevolking verkeert in armoede – met name sinds Bouterse in 2015 herkozen werd als president. Suriname is ook om andere redenen een dwerg op het wereldtoneel: het land is weliswaar fysiek-geografische bekeken vier keer zo groot als Nederland, maar er wonen nog niet eens 600.000 mensen in het land – minder dan in de stad Rotterdam.

Verder blijkt Suriname uit internationaal vergelijkend onderzoek herhaaldelijk ‘zeer corrupt’ te zijn. Niet voor niets kopte het NRC in 2018 ‘Suriname: een regering van dieven’, doelend op de regering-Bouterse en de incestueuze verdeling van winsten onder familieleden en vrienden van de president. Eén van die familieleden, Dino

Bouterse, zoon van de president, zit inmiddels in het gevang omdat hij, nota bene vanuit zijn kantoor bij de Surinaamse antiterreureenheid, de Libanese terroristische organisatie Hezbollah actief hielp om een basis in Suriname op te zetten. Vanuit deze basis zou Hezbollah in het nabijgelegen Verenigde Staten aanslagen willen plegen. Ook zit hij achter slot en grendel vanwege wapenhandel en cocaïnesmokkel. Al met al is Suriname een jonge, kleine, corrupte en arme staat in Latijns-Amerika die weinig invloed heeft in de wereldeconomie of de wereldpolitiek.

Wél beschikt Suriname over een geografisch gezien interessante ligging voor landen als Rusland en China, beschikt het over de nodige natuurlijke grondstoffen en doet het land niet moeilijk om mee te werken aan wapenhandel of het realiseren van militaire bases.

De regering-Bouterse is vooral geïnteresseerd in het winnen van de verkiezingen in 2020 en als Rusland en China kunnen helpen op korte termijn de armoede te bestrijden, de gezondheidszorg te verbeteren, nieuwe wegen en bruggen aan te leggen of het onderwijs een kwaliteitsinjectie te geven, dan wordt daar géén enkele voorwaarde aan gesteld. Zo bleek al eerder toen Bouterse in 2016 financiële noodsteun (lees: lening) bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aanvroeg ter hoogte van 425 miljoen euro. De strenge voorwaarden die het IMF in de overeenkomst vastlegde, bleken niet goed gelezen. Suriname was simpelweg niet in staat tegen deze voorwaarden de lening af te lossen. Het IMF heeft de uitbetaling van de lening – die gefaseerd richting Paramaribo werd overgemaakt – dan ook tussentijds stopgezet.

Sindsdien is Bouterse extra snel op zoek gegaan naar alternatieve geldschieters en kwam hij uit bij onder andere Rusland en China. En dat terwijl onze Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Nederland herhaaldelijk waarschuwt voor deze landen. “Steeds meer landen richten zich op politieke en/of economische spionage. Wij zien in onze onderzoeken dat China, Iran en Rusland daarvan de voorhoede vormen”, zo schrijft de AIVD in haar jaarverslag 2018. “Tussen Rusland en het Westen is de spanning onverminderd hoog. President Poetin probeert Rusland te positioneren als wereldmacht, ook om zijn positie in eigen land te versterken. Hij tracht tweedracht te zaaien binnen de NAVO en de EU om zijn opponenten zo te verzwakken.”

De kans is aanzienlijk dat de partij van Bouterse, de NDP, in mei 2020 opnieuw de grootste partij wordt. Een recente, officieuze peiling liet zien dat de NDP 18 van de 51 zetels gaat binnenhalen, op afstand gevolgd door de VHP met 11 zetels. De potentiële coalitiepartners kunnen de NDP helpen aan de gewenste meerderheid om Bouterse voor de derde keer op rij tot president te laten benoemen. Voor zijn nieuwe politieke vrienden uit Rusland en China een ideaal scenario.

Ik zie zomaar voor me dat Rusland in ruil voor de financiële steun aan Suriname heeft bedongen gegarandeerde inkomsten vanuit bijvoorbeeld Staatsolie te ontvangen. Ook vermoed ik dat Rusland de mogelijkheid krijgt een militaire basis in Suriname te bouwen. Dat is niet alleen voor de VS een bedreiging, maar ook voor de Europese Unie. Suriname is namelijk ook het buurland van Frans-Guyana, een overzees departement van de Franse Republiek en daarnaast ligt Suriname op steenworp afstand van het Caribisch gedeelte van ons eigen koninkrijk.

Op deze manier komt de Russische dreiging waarvoor de AIVD herhaaldelijk waarschuwt niet alleen uit het oosten, maar ook uit De West. Wanneer gaan Nederland en de EU Suriname eens stevig aanspreken op deze onzalige en gevaarlijke politieke ontwikkelingen?


Laatste publicatie van DaveEnsberg-Kleijkers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *